SPOLEČNĚ K NOVÉMU POZNÁNÍ

Pomáháme vytvářet ideální podmínky, které lidem umožňují lépe poznat sami sebe a vedou ke zkvalitňování vztahů v osobním i pracovním životě.

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNÉ VZTAHY

Základy úspěchu stavíme na výběru netradičního prostředí, podchycení všech detailů a maximální interaktivitě s našimi partnery. Odborné znalosti z oblasti mezilidské komunikace v kombinaci s ideálním prostředím nám umožňují zajistit 100% komfort pro navazování a prohlubování vztahů.

CESTA INSPIROVÁNA PŘÁNÍM

Zaměřujeme se na pořádání firemních, golfových a exotických zájezdů do pečlivě vybraných destinací, se kterými máme osobní zkušenost. Naši partneři mají k dispozici průvodce s mnohaletým působením v příslušné oblasti a zkušeného konzultanta, zajišťujícího hladký průběh každé akce. Pozitivní zpětná vazba z řad stovek našich partnerů tvoří hlavní stimul pro nalézání stále účinnějších metod, jak příjemnou cestou podpořit komunikaci na osobní i vnitrofiremní úrovni a společně tak dosáhnout nového poznání.

Cestovní podmínky

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kontaktujte:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Cestovní pojištění si můžete sjednat i u nás. Zastupujeme cestovní pojišťovnu ALLIANZ, která poskytuje asistenční služby pro Vás vždy v českém jazyce a léčebné výlohy jsou bez limitu.

Dárkový poukaz

Pojištění proti úpadku:

Cestovní kancelář Unitravel Group s.r.o. má uzavřenou pojistku Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Pojistka je platná od prvního měsíce každého roku.

Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Pojištění odpovědnosti:

Cestovní kancelář Unitravel Group s.r.o. má uzavřenou pojistku Pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny GENERALI. Pojistka je platná od 23.7.2008. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na území celého světa. Limit pojistného plnění je 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých).

Reklamační řád