Rakousko

Rakousko je nádherná země s nedotčenou přírodou, která je snadno přístupná i z České republiky. V létě se můžete koupat v křišťálově čistých jezírcích, sjíždět divokou vodu na raftech nebo se toulat po rozkvetlých loukách, v zimě si přepychově zalyžujete v dokonale vybavených horských střediscích. Ať již jedete za pohybem, nebo odpočinkem v alpských wellness centrech či termálních lázních, budete se vracet plni nadšení a s odhodláním vrátit se sem příště znovu.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Rakousko leží ve střední Evropě, na západě sousedí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem, na jihu s Itálií a Slovinskem, na východě s Maďarskem a Slovenskem a na severu s Českem a Německem. Nemá přístup k moři, jedná se o vnitrozemský stát. Kolem 60% povrchu země tvoří hory (najdete zde Tyrolské střední Alpy, Vysoké a Nízké Taury, Severní a Jižní vápencové Alpy, Vídeňský les, na východě pak Malé Karpaty). Nejvyšším vrcholem Rakouska je Grossglockner (3798 m n.m.). Nížiny se nacházejí na východě země, zejména podél Dunaje a na jihu ve Štýrsku. V cestovním ruchu hrají roli kromě hor také jezera, největší z nich je Neziderské jezero v Burgenlandu, dále je oblíbené Bodamské jezero, Attersee či Korutanská jezera. Nejvýznamnější řekou je Dunaj, která odvodňuje největší část Rakouska. Mezi další důležité řeky patří řeka Lech, Inn, Mur, Rýn a další.

Počasí
V Rakousku se mísí oceánské podnebí s kontinentálním. Na východě tedy v zimě čekejte tuhé mrazy a v létě velká horka. Srážky zde nejsou příliš intenzivní. Na západě Rakouska jsou zimy mírnější a léta méně horká, srážek je zde dostatek. Samostatným podnebím jcou charakteristické hornaté oblasti, kde vládne alpinské klima s velkými mrazy. Běžné jsou zde inverze a náhlé zvraty počasí během dne.

Historie
Historie Rakouska začíná příchodem a později zase odchodem různých kmenů – např. Keltů, Vandalů, Hunů, Visigótů, Avarů či Slovanů. Až Karel Veliký založil v údolí Dunaje Východní Marku a počala rozsáhlá germanizace oblasti. Ve středověku stát rozkvétal, roku 1278 území ovládli Habsburkové, kteří zde vládli až do 1.světové války. Habsburkové území rozšiřovali, a to většinou nenásilnou cestou (nejčastěji výhodnými sňatky). Roku 1521 se do Vídně přesunul Ferdinand, který kromě rakouského území spravoval také Maďarsko a Čechy. Roku 1571 byla vyhlášena náboženská svoboda, většina Rakušanů přešla k protestantismu. Později s vládou Rudolfa II. však dochází k opětovné rekatolizaci, často násilnému návratu ke katolické víře. To způsobilo rozpory a vyústilo 30-ti letou válkou. Po zpustošení území ve válce nastupuje na trůn Marie Terezie, která v zemi zavedla mnoho reforem. Tento slibný vývoj zastavuje postup Napoleona, který roku 1805 Rakousko porazil v bitvě u Slavkova. Roku 1866 zase Rakousko prohrává v Rakousko – pruské válce, která vedla ke vzniku Rakouska-Uherska. To vkvétá za vlády Františka Josefa, velkým rozmachem prošlo i město Vídeň. Roku 1914 je však spáchán atentát na následníka trůnu – Františka Ferdinanda d´Este a Rakousko – uherská monarchie vyhlašuje Srbsku válku. Začíná první světová válka, jež končí rozpadem Rakouska-Uherska, které je nuceno uznat samostatnost Československa, Polska, Maďarska a Jugoslávie. Vzniká také samostatná Rakouská republika, která však postupem času podléhá vlivu nacistického Německa a po jeho vpádu roku 1938 je začleněna do Německé říše. Ve druhé světové válce Rakousko utrpělo velké ztráty, navíc bylo rozděleno na 4 zóny, stejně tak Vídeň. Okupující mocnosti se však roku 1955 stáhly, Rakousko vyhlásilo neutralitu. Roku 1995 se Rakousko stalo členem EU.

Populace
V Rakousku žije přes 8,1 milionů obyvatel, hlavním městem je Vídeň, která čítá kolem 1 600 tisíc obyvatel. Země je rozdělena na 9 spolkových zemí (Vídeň, Horní Rakousko, Dolní Rakousko,Štýrsko, Tyrolsko, Korutany, Salcbursko, Vorarlbersko a Burgenland). Cizinců je v Rakousku okolo 9%, převládají Srbové, Černohorci, Turci, lidé z Bosny a Hercegoviny, Němci, Chorvaté, ale také Poláci, Rumuni, Maďaři a další. Dosud kočujícím národem jsou tzv. Jenišové, jichž se v oblasti Burgenlandska, Mühlviertelu či Seetálských a Fischbachských Alpách pohybuje kolem 35 tisíc. Mnoho Rakušanů žije v sousedním Německu.

Jazyk
Ačkoliv Rakušané nemají vlastní jazyk, sami sebe chápou jako svébytný, samostatný národ. Oficiálním jazykem je němčina, která je rodným jazykem pro téměř 98% rakouských občanů. Přesto však tato němčina vykazuje určité odchylky od ostatních německy mluvících zemí – vyskytuje se dialekt Alamani (především ve Vorarlbersku a Tyrolském okrese Reutte) a Bavorština (ve všech ostatních spolkových zemí Rakouska). Menšiny pak mluví burgenlandskou chorvatštinou a slovinštinou – tyto dva jazyky jsou uznány za oficiální v oblastech Štýrska, Korutan a Burgenladska, kde žije chorvatské nebo slovinské obyvatelstvo. V některých oblastech je druhým oficiálním jazykem také maďarština.
V hotelech, informačních kancelářích a v turistických oblastech se bez problémů domluvíte anglicky, v menších městečcích či místních hospůdkách ale na ní moc nespoléhejte a naučte se pár základních frází.

Náboženství
Přes 70% obyvatel se hlásí k římsko-katolické církvi, téměř 5% pak k evangelickým církvím. Na území Rakouska se vyskytuje také židovství, islám, buddhismus, téměř 12% obyvatel se hlásí k menším náboženským spolkům.

Ekonomie
Rakousko v současné době patří k velmi vyspělým zemím světa, i přestože do poloviny 20.století patřilo spíše k zaostalým státům. Po rozpadu Rakouska – Uherska totiž zůstala velká většina průmyslové výroby v českým zemích. Rakousko se však díky vyhlášení neutrality, mezinárodnímu obchodu a cestovnímu ruchu velmi rozvinulo.
Rakousko profituje z intenzivního cestovního ruchu, 70% země totiž leží v Alpách. Význam má také poloha země jako tranzitního státu pro cesty na Balkán a do Itálie. V zemědělství je významná především úrodná nížina Dolního Rakouska, kde se pěstuje víno, chovají prasata a dobytek. Z průmyslu je nejvíce rozvinut potravinářský a strojírenský (zejména výroba automobilů). Mezi významné rakouské firmy patří OMV, Porsche Holding, Erste Bank, BauMax, a další.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Do Rakouska můžete cestovat pouze s platným občanským průkazem vybaveným strojově čitelnou zónou nebo pasem. Oba doklady by měly být platné minimálně po dobu pobytu na území.

Clo
Celní kontroly jsou namátkové, je povolen limit 200 ks cigaret nebo 400 kusů cigár, 200 ks doutníků a 1 kg tabáku. Pro cestující s více než 10 000 euro platí ohlašovací povinnost. Zakázán je dovoz a vývoz drog, na zbraně a střelivo musíte mít Evropský zbrojní pas.

Časový posun
Čas je celoročně stejný jako v ČR, Rakousko zavádí shodně letní čas.

Peníze
Oficiální měnou je euro, které se dělí na 100 centů. Nejvýhodnější je vyměnit si eura již v ČR, protože směnárny a banky si v Rakousku účtují poměrně vysoké poplatky.

Kreditní karty
Mezinárodními platebními kartami (American Express, Diners Club, MasterCard a Visa) lze platit v obchodech, hotelích, restauracích i půjčovnách aut. V menších městech a podnicích však vždy mějte připravenou hotovost.

Banky
Banky najdete otevřené ve všední dny od 8.30-12.00 a od 14.00 do 16.00, v sobotu a neděli je zavřeno.

Oblečení
Oblečení zvolte příjemné a nejlépe bavlněné, do přírody pak sportovní. Na výlety do hor jsou nejdůležitější kvalitní boty, do města stačí sandály. Určitě nezapomeňte na svetr, nepromokavou bundu, pokrývku hlavy a deštník nebo pláštěnku. Na horské túře nikdy nepodceňujte počasí a vždy se oblečte teple.

Zdravotní péče
Rakousko má s ČR uzavřenou smlouvu o bezplatném poskytnutí neodkladné péče, i přesto si však sjednejte cestovní pojištění, které by pokrývalo i případnou repatriaci zraněného či nemocného. Přednostně je potřeba obrátit se na smluvního lékaře nebo nemocnici Vaší pojišťovny a předložit platný Evropský průkaz zdravotního pojištění. V hotovosti se za ošetření platí pouze v soukromých klinikách. Ve všech případech si pro pozdější jednání s pojišťovnami uschovejte všechny lékařské zprávy s diagnózou, veškeré originály účtů, receptů či dalších dokladů.
Lékárny najdete v každém větším městě, řada z nich má otevřeno nonstop. Léky se platí v hotovosti, nejlépe je tedy vzít si všechny potřebné léky z domova. Horské oblasti mají každá svoji vlastní horskou záchrannou službu.

Bezpečnost
Jako všude jinde v Evropě, i v Rakousku si dávejte pozor na své osobní věci a cennosti. Ve velkých městech se vyskytují kapesní zloději. Větší obnosy peněz, pas, letenky nebo cennosti nechávejte v hotelovém trezoru. Buďte také opatrní při výběrech z bankomatu.

Elektřina
Zásuvky v Rakousku jsou shodné s ČR, adaptér tedy nebudete potřebovat.

SPORT A AKTIVITY

Zimní sporty
Rakousko je rájem lyžařů a milovníků zimních radovánek. Téměř 70% území zabírají Alpy, kde najdete asi 22 tisíc km sjezdovek, 16 tisíc upravených běžeckých stop a 3500 lanovek. Rakousko nabídne i v noci osvětlené sjezdové tratě, dále sjezdovky pro profesionály a velmi zkušené lyžaře, speciální sjezdovky, celé areály pro rodiny s dětmi i pro snowboardisty.
Téměř celoroční lyžování umožňují ledovcové areály, v Rakousku se jich nachází celkem 8 (např. Mölltalský ledovec v Korutanech, Ramsau/Dachsteinský ledovec v Štýrsku či Kaunertalský ledovec v Tyrolsku). Jediný rakouský ledovec, kde lze lyžovat 365 dní v roce, je Hintertux V Tuxerských Alpách.
Nejvýznamnějším centrem zimních sportů je např. Innsbruck v Tyrolsku, který leží v údolí řeky Inn. Jedná se o páté největší město Rakouska, kde můžete obdivovat prastaré jádro s moderní architekturou. Do dáli září tzv. Zlatá střecha (Goldenes Dachl) s 2657 pozlacenými pláty pozdně gotického arkýře. Město chrání nádherné majestátní hory, které v zimě přitahují lyžaře, v létě pak turisty z celé Evropy. Dalším centrem zimních sportů je Kitzbühel a Bischofshofen.

Golf
Pokud cestujete do Rakouska za golfem, budete příjemně překvapeni přibližně stejnými cenami jako u nás, avšak mnohem vyšší kvalitou. Golfové kluby, kterých je v Rakousku kolem 140, mají velmi dobrou pověst, hráči jsou pro ně na absolutně první místě. Hřiště mají často příjemně venkovskou atmosféru, kde si užijete čerstvý vzduch a zaposloucháte se do zpěvu ptáků. Golfová hřiště najdete blízko českých hranic – např. nádherné 65 hektarové Veltlinerland Poysdorf s 18 jamkami nebo mistrovské hřiště Böhmerwald Golfclub Ulrichsberg. Pokud hledáte skutečnou špičku, zvolte hřiště Fontana nedaleko Vídně, Adamstal ve Štýrsku vybudované architektem Jeffem Howesem, které vyžaduje soustředění a přesné odpaly nebo Zell am See Kaprun nacházející se v blízkosti stejnojmenného jezera a městečka, kde si můžete zahrát golf, ale také si zalyžovat.

Turistika
Rakousko je nádherná země, kde by bylo hříchem nevydat se do nedotčené přírody a nenadýchat se čerstvého vzduchu. Všude okolo uvidíte jen nádherné louky a údolí s pasoucím se dobytkem, jejichž zvonce na krku vydávají nádherný zvuk zvonkohry. V horách pak můžete vidět odlehlé statky, kde dosud po svém žijí lidé. Putování v Alpách pak přinese nejen zasněžené vrcholky, ale také svahy s vinnou révou. Chcete-li ochutnat mléko přímo od místních krav, vydejte se na některou ze salaší, kde Vám prodají i další mléčné výrobky. Pokud Vás na cestě zastihne tma, dá se přespat v některé z horských chat.
Pokud mluvíme o turistice v Rakousku, musíme se zmínit o Grossglocknerské vysokohorské silnici., která nabídne skutečně nezapomenutelné výhledy na národní park Vysoké Taury. Společníkem Vám budou rozkvetlé louky, voňavé horské lesy, mohutné skály a nakonec dorazíte ke králi této silnice – nejvyššímu vrcholu Rakouska – hoře Grossglockner. Tato silnice je však určena pro výjezdy autem, pokud chcete nazout pohorky, využijte např. Adlerweg. Jedná se o jednu z nejznámějších turistických tras, která vede napříč Tyrolskem, od měst St. Johann až po St. Anton. Hlavní cesta vede i přes náročné hornaté úseky, které se ale dají obejít po vedlejších značených stezkách.
Skvostem Rakouska je národní park Vysoké Taury. Uvidíte nádherné vodopády Umbalfalle, ledovec Unterer Keesboden či Reisseck, kam můžete dojet pozemní lanovkou, na vrcholu pak na vás čeká jízda nejvýše položenou úzkokolejnou železnicí v Evropě.
Další nádhernou přírodní atrakcí jsou Krimmelské vodopády měřící do výšky 380 m. Jedná se o čtvrté nejvyšší vodopády na světě a burácení vody přehluší všechna Vaše slova údivu. Pro návštěvu zvolte nepromokavé oblečení a boty, vodopády se často nacházejí velmi blízko návštěvníkům.
Milovníci hradů a zámků se mohou vydat na rakouské zámky, hrady a jejich zříceniny, o které je v Rakousku velmi dobře postaráno. Zámek Ambrass v okolí města Innsbuck v Tyrolsku se nese ve znamení rytířské kultury, zatímco Artstetten v Dolním Rakousku je původně gotický hrad, který býval sídlem Františka Ferdinanda d´Este. Nejnavštěvovanější a nejzachovalejší hradní komplex je hrad Forchtenstein v Burgenlandsku, kde dnes můžete obdivovat sbírky zbraní a cenností. Pevnost Festung Kufstein v Tyrolsku se pyšní největšími venkovními varhany vysokými až 80 metrů. Mnoho hradů a zámků také pravidelně pořádá atraktivní programy a slavnosti.
Turisté i cyklisté budou nadšeni u Bodamského jezera, které leží na hranici Německa, Švýcarska a Rakouska. Jedná se o jezero ledovcového původu, po jehož břehu vede železnice a cyklostezka. Po jezeře se můžete projet také vyhlídkovou lodí.

Cyklistika
Rakousko je rájem pro cyklisty, ať už náročné pokročilé sportovce, tak pro kochajícími se výletníky. Nádherné budu projížďky kolem jezer, náročnější trasy pak najdete v horách. Všechny cyklostezky jsou kvalitně značené, odpočívadla upravená.Vydejte se např. po dobrodružné Enžské cyklostezce, která vede od Nízkých Taur podél Dunaje, po zrušené železnici s mnoha tunely. Drávská cyklostezka vede podél řeky Drávy a je to jedna z nejkrásnějších cest v Alpách. Pokocháte se tu těmi nejvyššími vrcholy Alp. Pro nevytrénované cyklisty, kteří hledají pohodovou trasu, doporučujeme cyklostezku Lungau, vedoucí skrze 15 malebných údolí na jižní straně Alp.

Výlety po železnici
Na území Rakouska se nachází mnoho atraktivních tratí, které stojí za návštěvu. Parním vlakem se od května do konce října můžete svézt na trati Achenseebahn v Bavorských Alpách v Tyrolsku nebo na trati Hochschneebergem. Nádhernou krajinou malebného údolí Vás proveze elektrifikovaná trať Arlbergbahn mezi Innsbruckem a Bregenzem. Trať Karwendelbahn mezi městy Innsbruck a Garmisch-Partenkirchen vede adrenalinovým způsobem po skalní stěně. 83-kilometrová vyhlídková trať Tauernbahn pak překonává hřeben mezi Salzburgem a Zilleralbahnem.

Vodní sporty
Rakousko se pyšní mnoha jezery, které lákají všechny vodní živly. Nejvíce jich najdete v Korutanech. Těšte se na plavání, surfování, potápění, v zimě naopak bruslení či surfování na ledě. Mezi nejznámější z nich patří Bodamské jezero, Weissensee (jezero poblíž města Klagenfurt) Millstätter See, Wörthersee (jezero poblíž města Klagenfurt) či Ossiacher See (poblíž lázeňského města Villach).

Kultura
Rakousko je velmi rozmanitou zemí s dlouhou historií, která se chlubí architektonicky i kulturně významnými památkami, ať již se jedná o zachovalé kostely a kláštery, hrady a zámky nebo muzea či sídla úřadů. Různé stavební slohy, které na území Rakouska najdete, lákají neustále tisíce turistů.
Hlavním městem Rakouska je elegantní metropole Vídeň ležící na Dunaji mezi zalesněnými kopci a vinicemi. Hlavní památkou, kterou jistě nepřehlédnete, je gotická katedrála Stephansdom z roku 1359, podívat se můžete i do jejích katakomb. Zaujme Vás také luxusní postmoderní skleněný dům Haas Haus a či nejrušnější pěší zóna Kärntner Strasse s hotelem Sacher, který proslul stejnojmenným dortem. Navštívit můžete také zámek Hofburg - bývalé sídlo Habsburků, Belvedere, novoklasicistní budovu parlamentu, Rathaus a mnohé paláce a kostely. Centrum zábavy tvoří přírodní pouťový park Prater, kterému dominuje obří ruské kolo. Na město shlédněte z televizní věže Donauturm, která měří 252 m. Nejmodernější částí Vídně je Donau-City, tvoří ho převážně výškové budovy a moderní kongresové centrum Austria Center Vienna. Moderním nevšedním výtvorem je také dům Hundertwasserhaus, kde vítězí nerovné linie, chaotické rozmístění architektonických prvků a pestré barvy. Dům obrůstají stromy a popínavé rostliny, zeleň trčí i přímo z domu, což nejvíce vynikne na jaře a v létě, kdy se většina budovy zazelená. Váš pobyt ve Vídni rozhodně skvěle zakončí návštěva zámku Schonbrun s rozlehlými omamně vonícími zahradami. Najdete zde i palmový a kaktusový skleník, sluneční hodiny ZOO a bludiště.
Průmyslové město Linz, kterému dominuje kopec Pöstlingberg, bylo oblíbeným místem mnoha významných osobností – např. W.A. Mozarta či Johannese Keplera. Město je plné domů s barokními a rokokovými fasádami, shlížet na Vás z výšky bude také novogotická bazilika Navštívení Panny Marie, barokní Starý Dóm či Stará radnice s muzeem.
Druhým největším městem Rakouska je Štýrský Hradec ve Štýrsku – dřívější sídlo Habsburků. Univerzitní město zapsané na seznam dědictví UNESCO je plné historické i moderní architektury. Dominantou města je Schlossberg (Zámecký vrch), odkud se skvěle pokocháte městem. Děti budou nadšeni pohádkovou podzemní cestou, jež na tento vrch vede. Navštivte také městský park, katedrálu, mauzoleum, či zbrojnici s rozsáhlou sbírkou zbraní.
Na březích řeky Salzach leží město Salzburg - centrum Solnohradska. Nenechte si ujít prohlídku pevnosti Hohensalzburg, kam vede i pozemní lanovka. Velkým lákadlem je nespočet dalších památek, ale také rodný dům W.A. Mozarta, kde se dnes nachází muzeum.
Za lázeňským odpočinkem se vydejte do Villachu, městečka v jižním Rakousku, které je obklopeno jezery. Nalákají Vás termální lázně se šesti prameny, cyklostezky a přírodní park Dobratsch. Na své si však přijdou i milovníci zimních sportů a horolezci.
Nejen lyžaři se mohou vydat do tyrolské metropole uprostřed Alp – do Innsbrucku. V Centru města najdete Vítězný oblouk, palác Fugger-Taxisů, Mětskou věž, gotickou radnici a katedrálu sv. Jakuba. Na dechberoucí vyhlídku v pohoří Karwendel si můžete vyjet kabinovou lanovkou.
Tyrolské městečko Jenbach je zajímavé zejména díky tomu, že odtud vede nejstarší úzkorozchodná ozubnicová parní trať na světě. Jejím cílem je krásné jezero Achensee ve vápencovém pohoří Rofan.

Wellness
V Rakousku se velmi dobře daří tzv. alpskému wellnesu, který využívá blahodárnou sílu hor na duševní i fyzické zdraví člověka. Jedná se o kompletní filosofii, jež kombinuje pozitivní účinky nadmořské výšky, přírodních materiálů prostorů, kde se odehrává, typických kulinářských produktů i léčivé moci pohybu, souznění s přírodou a alpských bylin. V Rakousku také naleznete termální lázně, např. alpské termální lázně Gastein v Salcbursku, které využívají léčebnou vodu z nitra Vysokých Taur nebo architektonický klenot Aqua Dome Längenfeld v Tyrolsku, jež je obklopený třítisícovými horskými vrcholy pohoří Ötztaler Alpen.
Pokud chcete vyzkoušet Kneippovy zázračné procedury prostřednictvím vody, můžete si vybrat z více než 40 lázeňských hotelů.

Nákupy a suvenýry
Ceny v obchodech jsou o něco vyšší než v ČR, nejlevněji nakoupíte v supermarketech. Oblíbeným suvenýrem z Rakouska jsou kvalitní čokolády, sušenky, sýry a vína, porcelán či keramika.

Kuchyně
V rakouské kuchyni můžete kromě vlivů italské, maďarské, balkánské a německé vystopovat i prvky české kuchyně. Podává se knedlík, ale ne nakrájený tak jako u nás, nýbrž v jednom kusu. Vedle knedlíků jsou zejména na venkově oblíbené také Spaetzle, těstovinové halušky se sýrem nebo zelím. Základem rakouské kuchyně je maso, nejčastěji hovězí a telecí v guláši. Rakušané jedí hodně masa, vesměs více tučných jídel než v ČR. Po celém světě je proslaven velký vídeňský řízek z telecího masa v trojobalu, podávaný na samostatném talíři, vídeňský guláš či roštěná. V Tyrolsku ochutnejte špekové knedlíky s uzeným masem, kysaným zelím a brambory. Jídla dochucuje nejčastěji slanina nebo smažená cibulka, v salátech se běžně používá dýňový olej. Velké oblibě se těší také houby. Mezi rakouské speciality patří také Tafelspitz (hovězí špička vařená v zeleninovém vývaru s bramborem a zeleninou, občas se k ní přidává jablečný křen), dále bruckfleisch (dušené vnitřnosti), zillertalen krapfen (smažené pirohy plněné strouhanou mrkví, cibulí a sýrem) nebo schöberln (slané pečivo s různými příchutěmi).
Ze sladkých jídel ochutnejte žemlovku, vídeňské tvarohové knedlíky, trhance a knedlíčky se šodó. Oblíbený je také Sachrův dort s meruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou, dále dort Eserházy z oříškového těsta spojeného krémem, palačinky, jablečný nebo tvarohový závin, linecké koláčky nebo typické čokoládové Mozartovy koule plněné marcipánem a nugátem. Všechny tyto dobroty ochutnáte nejčastěji v kavárnách, kterých je na každém rohu dostatek.
Pije se rakouské pivo Zipfer, Schwechater či Gässer, Rakušané mají také v oblibě Budweisser. Tak jako v Německu, i v Rakousku seženete pivo Radler (napůl míchané s citronovou limonádou). Mezi oblíbená vína, která jsou nejčastěji pěstovaná na východě území, patří veltlínské zelené, červená Frankovka a Modrý Portugal. Na konci léta je oblíbený zpola zkvašený nápoj „sturm“.
Klasikou je káva v jakémkoli množství a obměnách. Specialitou jsou také rakouské bylinné likéry z horských bylin, nejznámější je salzburský „šnaps“ ze směsi jeřabin, malin a borůvek.

OBLASTI A REGIONY

Sever
Na severu Rakouska, které je snadno dostupné z Čech, se rozkládají spolkové země Horní a Dolní Rakousko, kterými protéká řeka Dunaj. Mezi významná města severu patří bez diskuzí Vídeň – královna elegance a přepychu, která se nachází ve stejnojmenné spolkové zemi.
Centrem Horního Rakouska je průmyslové město Linz, které se však zároveň pyšní také bohatým kulturním životem. Městu dominuje poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na hoře Poestlingberg, v centru města pak stojí Nový dóm.
Na severu Rakouska najdete také území Solné komory, které je proslulé těžbou soli, ale také lázeňstvím. Turisty lákají solné i ledové jeskyně, nejoblíbenější je několikapatrová Mammuthöhle, jež se rozkládá v obrovských podzemní prostorách v okolí masivu Dachstein. Horní Rakousko a řeky Steyr a Enns mají v oblibě také vodáci. Malebným městečkem je Hallstatt, proslulý archeologickými nálezy i solnými doly.
V Dolním Rakousku se můžete projít mnoha přírodními parky, prozkoumat dolnorakouské jeskyně nebo sirné lázně v Badenu.

Jih
Jihu Rakouska vévodí země Korutany, jež je nazývána zemí jezer a rájem cyklistů. Slunné a téměř středomořské podnebí kontrastuje s nádhernými vrcholky hor. Na toto území totiž ze severu zasahují vrcholky Vysokých Taur a nachází se zde nejvyšší vrchol Grossglockner. Hlavním městem je rušný Klagenfurt ležící u jezera Woerthersee. Celkově je jih ideální pro všechny sportovní aktivity – např. turistiku, jízdu na koni, vysokohorské túry či cyklistiku. Zajímavou oblastí je Naturarena Nassfeld s 1000 km značených cest. Pokud si chcete odpočinout, zamiřte do lázeňského městečka Villach.

Střed
Do středního Rakouska můžeme zařadit spolkové země Štýrsko a Salcbursko.
Štýrsko je často nazýváno „zeleným srdcem“ Rakouska, jelikož se zde nachází mnoho lesů. Jedná se o jednu z nejatraktivnějších oblastí země. Nachází se zde masiv Dachstein, který vábí lyžaře, ale svým nezaměnitelným kouzlem láká i město Graz s bohatým kulturním vyžitím. Na území Štýrska najdete také nejznámější poutní místo ve střední Evropě - Mariazell.
Salcbursko dostalo své jméno od soli a solných dolů, kterých se na tomto území v minulosti nacházelo mnoho. Dnes je tato oblast pojmenována Solná komora a láká svými jeskyněmi, doly, ale i hlavním centrem - městem Salcburgem. Toto místo je rodištěm W.A.Mozarta a každoročně se zde koná mnoho významných uměleckých a hudebních festivalů. Milovníky hradů potěší podívaná do Hohenwerfenu, který sloužil po staletí jako vězení. Obdivovat můžete i proslulé Krimmelské vodopády.

Západ
Tyrolsko je nejhornatější spolkovou zemí Rakouska. Přes téměř celé území se táhne pohoří Východních Alp. Symboly, které neodmyslitelně k této oblasti patří, jsou tradiční kroje a folklorní hudba. Hlavním městem je lyžařské centrum Innsbruck, které se v létě mění na výchozí bod pro milovníky vysokohorské turistiky i cyklistiky. Dalšími lyžařskými centry jsou Kitzbühel, St.Anton či Alpbachtal. Kromě zimních sportů se sem rádi vrací milovníci vysokohorské turistiky a horolezectví. Nejznámější turistickou trasou je nepochybně 280 km dlouhý Adlerweg.
Nejzápadněji položená země Vorarlbersko leží mezi Bodamským jezerem a vrcholky Alp v Arlbergu. Nabízí příležitosti k zimním sportům, turistice, potápění, vysokohorské turistice či kanoingu. Hlavním centrem je město Bregenz, které návštěvníci milují díky jeho romantické poloze na břehu Bodamského jezera a operním představením konaným v rámci Bregenzkého festivalu.

Východ
Nejvýchodnější zemí je Burgenland, její název napovídá o přítomnosti mnoha hradů na tomto území. Hojně se zde rozvíjí zemědělství, pěstuje se především pšenice, kukuřice a cukrovka. Najdete zde hojné ovocné sady, jedná se také o nejvýznamnější vinařskou oblast Rakouska. Hlavním centrem je město Eisenstatt. Rozkládá se zde také jezero Neusiedler See, které je oblíbeným cílem jachtařů a surfařů.

26. duben, 2013