Německo

Německo je země s opravdu bohatou historií, která leží na dosah ruky. Láká nejen historickými památkami, ale také krásou a šarmem velkých moderních měst. Ukázkou nádherného sladění starých tradic a života 21.století je oblíbený pivní festival Oktoberfest. V neposlední řadě země nabízí nepřeberné množství sportovních aktivit – od vodních radovánek na severním pobřeží, přes turistiku a cykloturistiku po kvalitně značených stezkách rozmanitou přírodou, až po skvělé lyžování v Alpách.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Oficiálním názvem Spolková republika Německo je stát ve Střední Evropě. Sousedí celkem s devíti státy - na severu s Dánskem, na východě s Polskem a Českou republikou, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Na severu je Německo omýváno Severním a Baltským mořem.
Nejvyšší horou je vrchol Zugspitze (2962 m), který leží ve velehorském masivu Alp. Mezi další významná pohoří patří Středoněmecká vysočina, Schwarzwald, Bavorský les, Krušné hory či pohoří Harz.
Mezi důležité řeky se řadí Labe, Dunaj a Rýn, který je hospodářsky nejvýznamnější řekou Německa. Za vidění stojí i ledovcová jezera, např. v předhůří Alp a Meklenburské jezerní plošině. Největším jezerem je Bodamské jezero. Pobřeží Severního moře je zcela ploché a písčité, zatímco Baltské pobřeží je členité a místy se vyskytují nízké pobřežní útesy. Nejvyšší útesy se nacházejí na největším ostrově Rujana.
Původně území Německa pokrývaly jehličnaté lesy, velká část z nich však byla vykácena a uvolnila místo zemědělským plochám. Přesto je zalesněno téměř 30% území, Německo má tak jednu z největších lesních ploch v Evropě.

Počasí
Německo má mírné podnebí, které je ovlivňováno Golfským proudem. Na severu se projevuje vliv přímořského klimatu – tzn. chladnější léta a mírné deštivé zimy. Směrem do vnitrozemí se zvyšuje teplota, nejtepleji je ve vnitrozemských nížinách.
Velmi deštivými oblastmi jsou Alpy, Schwarzwald, Harz a Šumava. V těchto oblastech se v zimě drží také nejdéle sněhová pokrývka. Oblast, kde nejméně prší, je Hornorýnský úval.
Doba, ve kterou se do Německa vydáte, záleží na tom, co chcete podnikat. Na koupání jsou ideální letní měsíce, avšak nedostatkem je mnoho turistů a často nedostupnost ubytovacích zařízení. Pokud chcete poznávat památky a cestovat, jsou nejideálnější jarní měsíce, kdy již panují příjemné teploty.

Historie
Území dnešního Německa bylo nejprve osídleno kmeny Germánů, ve 2.st.n.l. pak začínají pronikat kmeny Alamanů, kteří vytvářejí kmenové celky jako Sasko, Bavorsko či Durynsko. Po rozpadu římské říše zde vzniká Francká říše s pomyslným centrem – Saskem. Od 10.století existuje Svatá říše římská, která v době svého největšího rozmachu zahrnovala území dnešního Německa, Rakouska, Slovinska, Česka, Polska, Nizozemska a dalších států.
Středověk se nesl ve znamení náboženských válek, od roku 1438 zde začíná vládnout rod Habsburků. Mocenské spory vyústily ve 30ti-letou válku, která končí podepsáním Vestfálského míru. Německo je později napadeno Napoleonem a roku 1806 se rozpadá Svatá říše římská. Postupně nabývají na moci některé státečky na území Německa – zejména Prusko. Roku 1815 vzniká Německý spolek, který v sobě zahrnuje státy Rakouska a Pruska. Idyla však netrvá dlouho a díky mocenským sporům vypuká rakousko-pruská válka, kterou vyhrává Prusko. Po další válce Francie s Pruskem vzniká Německé císařství, které sjednocuje ekonomiku a politiku a počíná koloniální expanzi. Vyostřují se neshody s Francií, Anglií a Itálií, které vyvrcholí v 1.světové válce.
Po prohře Rakouska-Uherska a Německa je vyhlášena Výmarská republika, Německu je zakázáno zbrojit a musí také odevzdat rozsáhlá území vítězným mocnostem. Kvůli Velké hospodářské krizi a neovladatelně rostoucí inflaci však v Německu propuká obrovská nezaměstnanost. Právě toho využil Adolf Hitler se svou stranou národního socialismu. Německo znovu začne zbrojit a připravovat se na další válku, která skutečně vypukne. Pro Německo však opět končí neúspěchem, po prohře je rozděleno do čtyř okupačních zón (americké, anglické, francouzské a sovětské). Plně sjednoceno je až roku 1990. Od roku 1958 je členem Evropského hospodářského společenství (dnes EU), v současnosti se snaží o evropskou integraci. Je rozděleno na 16 spolkových zemí.

Populace
Německo obývá kolem 82 milionů lidí, v hlavním městě Berlíně žije kolem 3,5 milionu obyvatel.
Němci tvoří 92% obyvatel, část z nich jsou ale přistěhovalci z bývalého Sovětského svazu, Řecka, Itálie a bývalé Jugoslávie. Mezi cizinci je nejrozšířenější menšinou turecká, následují Poláci a Řekové. V Německu existují také menšiny se zvláštními právy, kam patří Dánové, Lužičtí Srbové a Frýzové.

Jazyk
Úředním jazykem je němčina, stejně jako v Rakousku, Lichtnštejnsku, Švýcarsku, Lucembursku a Belgii. Patří do skupiny západogermánských jazyků. Jako další jazyky menšin se objevuje: dánština, lužická srbština, frýžština, romština a dolnoněmčina. Více než s polovinou Němců se domluvíte anglicky, v hotelech a turistických místech je angličtina samozřejmostí.

Náboženství
K náboženství se hlásí téměř 2 třetiny obyvatel, i přestože Německo nemá ukotveno státní náboženství. Největší zastoupení má evangelická církev (47% věřících), poté římskokatolická církev (25%), objevuje se také islám (kolem 4 milionů věřících, kteří se do Německa začali stěhovat po druhé světové válce), řecká a srbská pravoslavná církev.

Ekonomika
Německá ekonomika patří mezi nejrozvinutější hospodářství na světě, v Evropě zastává první místo. Převládá průmysl a služby. Nejlepší je automobilový, elektrotechnický, strojírenský a chemický průmysl. Mezi nejznámější německé značky patří Daimler AG, Volkswagen, Allianz, Siemens či Bosch.
Těží se uhlí, železná ruda, dřevo, uran, zemní plyn a sůl.
Zemědělsky je využita více než polovina plochy státu. Pěstují se brambory, pšenice, žito, cukrová řepa, ale i ovoce. V údolí řek, např. Mosely, Ahru a Rýna jsou provozovány vinice. Ze zvířat je nejrozšířenější chov dobytka, prasat a drůbeže.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Do Německa, které se nachází v EU, můžete cestovat pouze s platným občanským průkazem nebo pasem. Samozřejmostí je jeho platnost minimálně pod dobu plánovaného pobytu na území Německa.

Clo
Dovézt do SRN můžete věci osobní potřeby a spotřeby, s omezením do 10 l alkoholických nápojů (nad 22% obsahu alkoholu). 20 l vermutu, 90 l vína, 110 l piva, 800 ks cigaret, 400 doutníků a cigár a 1 kg tabáku. Zakázán je dovoz drog, literatury odporující ústavě nebo ohrožující mládež, dopingových látek, nebezpečných předmětů a produktů chráněných rostlin či živočichů. Pokud si vezete léky obsahující omamné látky, budete potřebovat potvrzení vydané lékařem. Speciální pravidla s vztahují také na dovoz zbraní, munice, pyrotechniky, pornografie, nebezpečných psích plemen a surových diamantů. Peněžní obnos nad 10 000 eur je nutné nahlásit celním orgánům.

Časový posun
Jako v celé EU, také v Německu je zaváděn letní čas. Časový posun oproti ČR není žádný.

Peníze
V Německu se platí eurem, které roku 2002 nahradilo marku. Peníze si můžete vyměnit v bankách nebo ve směnárnách, které najdete v Německu téměř na každém kroku. Bankomaty přijímají debetní i kreditní karty.

Banky
V bankách mají většinou od pondělí do čtvrtka otevřeno od 9.00 do 18.00, v pátek je zkrácená otvírací doba do 13.00. Ve velkých městech ale najdete také pobočky, které mají ve všední dny otevřeno do 20.00, v sobotu pak do 14.00.

Oblečení
Oblečení si na cestu zabalte pohodlné a příjemné, do přírody sportovní. Pokud se vydáte na výlety do přírody, nejlepší bude sportovní outdoorové vybavení, nejdůležitější jsou pohodlné, voděvzdorné boty. Samozřejmě závisí také na ročním období, neprohloupíte, když přidáte svetr, nepromokavou bundu, deštník a pokrývku hlavy. V horách nikdy nepodceňujte počasí – teplé oblečení proti dešti si vezměte, ať je zrovna počasí jakékoli.

Elektřina
Do Německa adaptér potřebovat nebudete, zásuvky i napětí jsou shodné s českými.

Zdravotnictví
Německo s ČR má uzavřenou dohodu bezplatném ošetření nejnutnějších případů – je potřeba předložit evropský zdravotního pojištění. Přednostně je třeba obrátit se na smluvního lékaře nebo nemocnici Vaší pojišťovny. Za návštěvu lékaře zaplatíte vždy paušální poplatek.
Přesto však doporučujeme pojištění, které by pokrylo případnou repatriaci zraněného či nemocného. Ve všech případech si pro pozdější jednání s pojišťovnami uschovejte všechny lékařské zprávy s diagnózou, veškeré originály účtů, receptů či dalších dokladů.
Lékárny najdete v každém větším městě, za pohotovostní obsluhu si může účtovat poplatek 2,5 euro za návštěvu. Léky se platí v hotovosti.
V Německu není povinné žádné očkování, při pobytu v přírodě se však doporučuje očkování proti klíšťové encefalitidě, která se vyskytuje od jara do podzimu.

Bezpečnost
Ve velkých městech si dávejte pozor na kapesní zloděje, nebezpečná jsou místa s vysokou koncentrací lidí. Nenoste u sebe velké obnosy peněz ani šperky a další cennosti. Vše cenné ukládejte v hotelových sejfech, to platí i pro pasy, letenky a platební karty.

SPORT A AKTIVITY

Koupání
Pro koupání v moři nejsou v Německu zcela ideální podmínky. V úvahu přichází klidné, ale poměrně studené Baltské moře s písčitými plážemi, strmými útesy a úzkými zátokami. Příliv a odliv je zde minimální, teplota moře se v létě pohybuje kolem 18°C.
Německo má však mnoho skvělých aquaparků, nalézají se v každém větším městě. K těm nejlepším patří Rehaklinik v Altenbergu (malé městečko v Sasku, asi 5 km od hranic s ČR), dále Rottal Terme v Bad Birnbach v Bavorsku, kde si užijete i termální léčivé vody, dále termální Aquadon v Bad Brambach (v Sasku na hranicích s ČR) či Vitamar s umělým vlnobitím v Bad Lautenberg (v pohoří Harz). Nejhezčí a nejmodernější selankové lázně v Německu najdete v Bad Saarow v Braniborsku – jedná se o termální Saarow Therme s podvodními gejzíry. Děti i dospělé potěší jeden z nejhezčích a největších aquaparků v Evropě, Miramar ve Weinheimu.

Zábavní parky a Zoo
V Německu jsou mezi místními i turisty oblíbeny zábavní parky, mezi kterými se nachází i obří paláce zábavy amerického střihu. Heide Park, který s nachází u města Soltau (60 km jižně od Hamburku), patří mezi nejlepší zábavní parky v Německu. Najdete zde asi 50 atrakcí, mezi nimi např. unikátní dřevěnou horskou dráhu, která je největší na světě.
Tripsdrill před branami Stuttgartu nabídne neobvyklé atrakce, jako je jízda na bednách od mýdla či Ráj divočiny, kde si můžete nakrmit vlky, rysy nebo medvědy.
Zajímavým zážitkem pro milovníky automobilů bude také návštěva Autostadt ve Wolfsburgu, kde se pod vedením profesionálů můžete projet terénním vozidlem po schodech či vodou. Největší zábavní park v Německu je Europa-Park v Rust bei Freiburg na pomezí Německa, Francie a Švýcarska. Podnikněte adrenalinovou cestu po sopečném ostrově Island a utkejte se s divokými piráty z Batávie na opravdovém voru. Užít si zde můžete také gigantickou dřevěnou horskou dráhu o délce 1050 m.
Fascinující pohled do světa filmu nabídne Filmpark Babelsberg v Postupimi. Prohlédněte si filmové a televizní zákulisí, objevte, jak se dělají triky a kaskadérské kousky. Kaskadéři, pyrotechnici a cvičená zvířata zde excelují ve skvělých show. Vzrušení zažijete ve 4D kině.
Tropický ráj Vás obklopí v úchvatných Tropical Islands Resort 60 km jižně od Berlína. Jedná se o umělý exotický ostrov, který zahrnuje deštný prales, pláže, tropickou vesnici, umělá slunce, palmy, orchideje a nechybí ani pravý ptačí zpěv. Můžete se proletět balonem nad tropickou krajinou nebo přespat na okraji skutečného deštného pralesa.
Vyhledávané jsou i zoologické zahrady a zooparky, kterých najdete v Německu téměř 70 – navštivte například Zoo v Hannoveru, kde nahlédnete do zajímavě řešených tematických parků, dále Opel-ZOO v Kronbergu u Frankfurtu, v Berlíně, v Kolíně, v Lipsku či Mnichově. Milovníci rostlin budou nadšeni v zoologicko-botanické zahradu Wilhelma ve Stuttgartu, která je domovem pro více než 8 tisíc zvířat a rozmanitou floru, jež čítá např. více než 1200 druhů orchidejí.

Turistika
Turistické značené cesty měří 200 tisíc km, na své si přijdou vyznavači obyčejných procházek, nordic walkingu i geocachingu. Neobyčejné zážitky si přinesete z národních parků, ale také z toulek po německých městech.
Oblíbenou a zároveň nejdelší trasou je zlatá stezka v Bavorském lese – je dlouhá kolem 660 km a uvidíte na ní nádherné krásy přírody i kulturní pamětihodnosti, to vše s kvalitním značením.
Pro vysokohorskou turistiku se ideálně hodí Bavorské Alpy, které se pyšní nejvyšším vrcholem Německa (Zugspitze), mnoha ledovcovými jezery, malebnými svahy a pastvinami.
Turisté mají také v oblibě krajiny Berchtesgadenských Alp, kde s nachází národní park. Zajímavostí je největší ledová jeskyně v Německu Schellenberger Eishöhle, Orlí Hnízdo, kde bydlel Adolf Hitler, či nedaleký rakouský Salzburg.
Skvěle značené trasy vedou i na pobřeží Baltského moře, kde se můžete toulat borovými lesy a kromě jiného se v létě i vykoupat a svlažit.
Pokud nechcete cestovat daleko, ideální jsou pro vás Erzgebirge – Krušné hory s nejvyšší horou Klínovcem, které tvoří severozápadní hranici s ČR.

Cykloturistika
Cyklistické trasy najdete opravdu všude, je jich kolem 200 a vedou romantickými cestami podél říček, potoků, na mořském pobřeží i po vinohradech. Nejoblíbenější jsou díky svému mírnému stoupání trasy okolo Meklenburských jezer, dále cyklostezka Ruhrtal Radweg či Mohanská cyklostezka, která vede po proudu řeky Mohan.

Golf
Všichni golfisté budou spokojeni na více než 5-ti stech špičkových hřištích s mezinárodním standardem. Užít si můžete hřiště v rozmanité krajině, od alpských vrcholků, rovinatých terénů až k mořskému pobřeží. Nejoblíbenější je oblast Mnichova, pobřeží Baltského moře, Drážďany či okolí lázeňských měst.

Vánoční trhy
Do Německa se často jezdí za vánoční atmosférou a předvánočními trhy, které se konají v téměř každém větším městě a Němci jsou na ně náležitě pyšni. Nádherný je např. vánoční Norimberk, Mnichov, Pasov, Berlín či Řezno. K trhům neodmyslitelně patří grilované klobásy, pečené kaštany, zázvorové perníčky a svařené víno, zahlédnout můžete i ukázky tradičních řemesel. Unikátní betlémy uvidíte ve vánoční vesničce Waldbreitbach, která se nachází 40 km od Bonnu. Pokud sháníte ozdoby na stromeček, zajeďte si do Duryňska na „trh koulí“ v Lauscha, kde mají ten největší výběr a navíc i několik muzeí o výrobě skleněných ozdob.
Dolnosaské městečko Goslar, dědictví UNESCO, Vás naláká na vánoční les, smrčky ozdobené mnoha světýlky a vánoční dobrůtky.

Zimní sporty
Nejoblíbenějším německým střediskem pro lyžaře je Garmisch-Partenkirchen v Ammergauerských Alpách, které je častým dějištěm prestižních závodů, a v roce 2011 se zde konalo mistrovství světa v alpském lyžování. Na vrchol Zugspitze se můžete vydat lanovkou nebo zubačkou. Právě zde budou nadšeni snowboardisté, jelikož se zde nachází rozsáhlý areál s rampami, ale také dráhy pro sáňkování, curling a bruslení.
Dalším vyhlášeným místem pro lyžaře i běžkaře, snowboardisty i milovníky sáňkování je Oberstdorf v Allgäuských Alpách pod Nebelhornem. Toto místo se nachází na hranicích s Rakouskem a každoročně zde začíná slavné Turné čtyř můstků.
Blízko ČR, v pohoří Šumavy, najdete horu Grosser Arber (Velký Javor) a areál Arber Skigebiet, který nabízí několik obtížností, kvalitní lyžování bez dlouhých front, noční osvětlení a možnost umělého zasněžování. K dispozici je i snowboardový areál a dlouhá sáňková dráha

Nakupování, suvenýry
Ceny v Německu jsou o něco vyšší než v ČR, nejlevněji nakoupíte v supermarketech. Pokud si chcete přivézt suvenýr, typická jsou trička s potiskem, míšeňský porcelán, schwarzwaldské hodinky s kukačkou, pro milovníky piva budou ideální pivní džbánky a korbele. Pokud chcete něco na zub, dovezte u nás netradiční Cola-Weise (pšeničné pivo míchané s coca-colou) nebo další míchané nápoje jako střik z jablečné šťávy s minerálkou. Neprohloupíte také s ledovými víny či bílými klobásami.

Lázně a wellness
Odpočinout si a ozdravit svoje tělo v Německu můžete ve více než tisíci wellness hotelech a 350ti lázeňských střediskách, které kombinují tradiční léčebné přístupy s moderní lékařskou vědou. Minerální prameny, blahodárné bahno, léčivé štoly a procedury podle Kneippa či Schrotha Vám udělají dobře po těle i po duši. Vyzkoušejte termální lázně Bad Bad Füss v údolí spodního Innu v Dolním Bavorsku, romantiku v Bad Brambachu v nejjižnější oblasti Saska nebo pobyt v Bad Siderose v údolí Harzu, kde se pramen pyšní vysokým obsahem vápníku.

Kuchyně
Německo se díky své rozloze může pochlubit mnoha regionálními kuchyněmi, každá je typická svými specifiky. Zahlédnout můžete prvky podobné zemím ležícím geograficky nejblíže – tzn. české, rakouské, švýcarské či francouzské kuchyně. Obecně jsou německé pokrmy spíše těžší na strávení, avšak pro jednou byste určitě měli ochutnat. Nejoblíbenější jsou tučné masové pokrmy jako vepřové koleno či uzené vepřové maso s kyselým zelím. Jako přílohu mají Němci rádi brambory, nudle a knedlíky. Pečou se různé druhy chleba, Pumpernickel je černý kompaktní chléb z hrubé žitné mouky. Známá je polévka Eintopf, která patří k jednomu z nejstarších jídel a sestává z různých druh zeleniny a masa.
Za speciality jsou považovány např. Frankfurter Rippchen (naložená žebírka nebo kotlety dušené na sladkokyselém zelí), Leberkäse (sekaná s játry a bílé telecí párky se sladkou hořčicí), Sauerbraten (porýnská svíčková s rozinkami) či Zwiebelkuchen (cibulový koláč z kynutého těsta obložený směsí ze špeku, smetany a cibule).
Jako dezerty si rozhodně nenechte ujít bavorské vdolečky, drážďanskou štolu (Stollen), třešňový Schwarzwälder Kirschtorte či buchty s povidlem nebo ovocem. Němci mají také rádi mléčné výrobky všeho druhu.
K pití se v Německu pije nejčastěji pivo, místní specialitou, které čeští znalci příliš nerozumí, je míchání piva s různými druhy limonád či sladkým sirupem (označovaná na jihu jako „Radler“, na severu „Alsterwasser“). Největším svátkem piva je Oktoberfest. Němci také hojně pijí kávu, nejčastěji při odpolední svačině.

Kultura
V Německu se nachází mnoho architektonických památek, např. již z dob římské antiky, předrománského slohu (Torhalle v měste Lorsch), gotické stavby (Chrám Panny Marie v Trevíru), renesance (radnice ve městě Augsburg), baroka (poutní kostel ve Wiesu) či klasicismu (Braniborská brána v Berlíně). V době nacismu pak převládala monumentální architektura.V Německu najdete celkem 30 míst, která jsou zařazena na seznam dědictví UNESCO.
Po celé zemi jsou také rozesety pohádkové zámky a rytířské hrady. Navštivte např. dokonale romantický zámek Neuschwanstein nad bavorským městem Füssen. Jeho pohádková silueta posloužila Waltu Disneyemu jako inspirace pro zámek Sněhurky.
Pro milovníky zřícenin je ideální povodí Rýnu. Děti i dospělí budou nadšeni na 600 km dlouhé pohádkové stezce Märchenstrasse vedoucí z Hanau do Brém, kde se různá místa vážou ke konkrétním pohádkovým bytostem bratří Grimmů.
Z velkých měst jistě stojí za vidění hlavní a zároveň největší město - Berlín v Braniborsku. Jedná se o rušné, kosmopolitní místo, centrum politiky, kultury a vědy. Nachází se zde světoznámé univerzity, muzea, nespočet živých barů a skvělých restaurací. Nezapomeňte si vyfotografovat neodmyslitelnou dominantu města, 26 metrů vysokou Braniborskou bránu, která byla svědkem mnoha historických událostí – např. průjezdu německého císaře či nacistických a komunistických vojsk. Nedaleko odsud stojí Reichstag, budova říšského sněmu, kde v současné době sídlí parlament, i Památník holocaustu otevřený roku 2005. Přímo v centrum města se hrdě tyčí Berlínská televizní věž měřící 368 metrů, na jejím vrcholu najdete pozorovatelnu a otáčivou restauraci. Pozůstatky komunistického režimu jsou nejvíce patrné v East Side Gallery – jedná se o jediný souvislý zbytek berlínské zdi, který je pokryt malbami 100 umělců. Odpočinout si můžete ve obrovském parku Tiergarten, kde se nachází monument Siegessäule.
Druhým největším městem země je hanzovní Hamburg, šarmantní město, který vyniká svou polohou na pobřeží a také všudypřítomnou zelení. Na plážích, na nábřežích a v kotvištích si užijete mnoho zábavy a nezapomenutelných zážitků. Nezapomeňte na prohlídku přístavu a historické čtvrti Speicherstadt se starobylými mosty. Milovníci vláčků a železnic zde uvidí Miniatur Wunderland, největší model železnice na světě.
Mnichov leží v alpském podhůří v Bavorsku, navštivte zde např. největší muzeum techniky a přírodních věd na světě. Oblíbené jsou pivní zahrádky pod prastarými kaštany a světoznámý Oktoberfest (slavnosti piva), který se koná během září a října.
Páté největší město Kolín nad Rýnem je známé svými trhy a mnoha památkami a muzei. Dominantou města je 157 metrů vysoká gotická katedrála, nejoblíbenější a nejfotografovanější památka v Německu.
Bavorské město Passau leží na soutoku tří řek (Dunaje, Ilzu a Innu), hlavními památkami jsou zde radnice, Dóm sv. Štěpána, kostel sv. Pavla, muzeum moderního umění či muzeum skla s největší expozicí českého skla na světě.
Postdam je město asi 25 km od Berlína, které vyniká zejména rokokovým zámkem Sanssouci obklopeným nádhernými zahradami.
Ne příliš příjemný, ale rozhodně silný zážitek si odnesete z Dachau – bývalého koncentračního tábora, který připomíná temnou minulost Německa.

OBLASTI A REGIONY

Severní Německo
Na romantický sever míří milovníci koupání a vodních sportů, ale také výletníci. Nachází se zde pobřeží Severního moře a Baltského moře s písčitými plážemi a lázeňskými centry, dále pohádková krajina národního parku Harz či Lüneburských vřesovišť nebo romantická hrázděná městečka (např. Stralsund, Wismar či Lübeck).
K severnímu Německu patří také ostrovy, např. Severofríské (Nordfriesische Inseln), velké ostrovy Fehmarn, Rujána (Rügen), Usedom a mnoho menších. Pokud chcete soukromí, vydejte se na maličký ostrov Helgoland v Severním moři, který čeští turisté zatím neobjevili. Můžete zde obdivovat červené útesy nebo mořské akvárium, to vše bez hluku aut, která zde mají zákaz provozu.
Při ústí řeky Labe (Elbe) se rozkládá nejvýznamnější německý přístav Hamburg, dalším významným přístavem jsou Brémy s překrásnou radnicí a důstojnou sochou Rolanda na historickém náměstí.
Pro milovníky sportovních aktivit je ideální Meklenburská jezerní plošina. Jedná se o více než tisíc jezer a jezírek propojených řekami a kanály. Vydat se můžete na výlety na lodích, člunech, hausbótech nebo jachtách. Na své si přijdou i milovníci windsurfingu a jachtingu, ale také rybáři. Oblast nabízí i trasy pro turisty a cyklisty.

Střední Německo
Střední Německo je mnohem hornatější než sever, na západě najdete velká průmyslová města jako Düsseldorf, Dortmund či Essen. Leží zde také Kolín nad Rýnem s nádherným Dómem. Uvítá Vás také dřívější hlavní město Německa – lázeňský Bonn, který se pyšní mnoha památkami, půvabnými zahradami a parky a také významnou bonnskou univerzitou, která oživuje ráz města.
Jižněji na řece Rýn pak najdete město Mainz (Mohuč) s červeně zářící románskou katedrálou sv. Martina a Štěpána, středověkými věžemi a cennými hrázděnými domy.
Barokní Mannheim se může pyšnit mnoha pamětihodnostmi, skvělými restauracemi, pulzujícími večerními podniky, kulturní scénou i uměleckou vřavou.
Na jihovýchodě středního Německa najdete oblíbené a hojně navštěvované město Norimberk s císařským hradem a výhledem na celé město, s velkým množstvím muzeí (např. muzeum dopravy nebo muzeum hraček). Za návštěvu stojí také Lipsko, které láká návštěvníky na největší deštný prales v Evropě – Gondwanaland nebo Drážďany se svou honosnou přezdívkou „Florencie na Labi“.

Jižní Německo
Jižní Německo je rájem pro vyznavače zimních sportů, jelikož jeho součástí je Alpské podhůří a Alpy. V létě ale budou nadšeni i milovníci trekkingu, horolezectví, cyklistiky a vodních radovánek.
Na nejvyšší horu Zugspitze, která je zároveň hraniční horou Německa a Rakouska, se nechte vyvést lanovkou nebo zubačkou, z vrcholu při dobrém výhledu dohlédnete až na Mnichov. Mnichov je město v Bavorsku, které v historii platilo za duchovní centrum země, i dnes se považuje za hlavní místo pro vědu a výzkum. Pyšní se krásným historickým centrem s radnicí a obrazárnou Alte Pinakothek.
Nenechte si ujít ani návštěvu moderního města Stuttgart, jež je dějištěm lidových slavností i místem prvotřídních restaurací. V nádherném prostředí jednoho z největších německých vinařských regionů se můžete seznámit s uměleckými díly na mnoha fantastických výstavách.
Pokud hledáte místo pro zimní nebo letní sporty, hustě zalesněné pohoří Shwarzwald Vám nabídne skvělé podmínky.
Vydat se můžete i k Bodamskému jezeru, které leží na hranici s Rakouskem a Švýcarskem. Jedná se o největší jezero v Německu a mnohými je považováno za skrytou turistickou perlu Evropy. Můžete se koupat v průzračných vodách, nazout pohorky a vydat se po nesčetných turistických stezkách nebo vyzkoušet windsurfing, potápění či jachting.

17. duben, 2013