Velká Británie

Starobylá země s bohatou historií, která dýchá moderním duchem. Krásné romantické vesničky i rušná velkoměsta, nedotčené příroda luk, vřesovišť, jezer, vodopádů i moderní výdobytky dnešní civilizace – to vše v sobě skrývá Velká Británie. Typické deštivé a mlhavé klima nádech tajemna a nepopsatelné atmosféry jen umocňuje. Užijí si zde milovníci přírody, sportu, kultury i nakupování.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Hovorově se o této zemi na severozápadě Evropy mluví jako o Velké Británii, tento název však není zcela správný, jelikož Velká Británie je ostrov, na kterém leží jen část celé země. Oficiální a správný název zní Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Zahrnuje již zmíněný ostrov Velkou Británii, dále severovýchodní část ostrova Irsko, kde sousedí s Irskou republikou, a mnoho menších ostrovů a souostroví (např. Vnější Hebridy, Vnitřní Hebridy, Shetlandy, Orkneje, a další). Je omývána Atlantským oceánem, konkrétně jeho lokálními moři: Severním mořem, Keltským mořem, Irským mořem, průlivem svatého Jiří a průlivem Lamanch. S kontinentální Evropou je spojena Eurotunelem.
Velká Británie je parlamentní monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.
Na severu najdeme velmi členitý povrch a hornatiny, k jihu se krajina spíše mírně vlní. Severní Anglie je rozdělena vápencovými a žulovými hřbety horského pásma Pennin.
Skotská vysočina vyniká divokou přírodou, protáhlými jezery loch a najdete zde i nejvyšší horu – Ben Nevis (1344 m.n.m.). Na jihu Skotska se nachází údolí řeky Vlyse - jedná se o oblast Středoskotské nížiny, kde je půda vhodná pro zemědělskou produkci. Severní Irsko se též může chlubit zemědělskou půdou, hlubokými zátokami a největším jezerem britských ostrovů - Lough Neagh. Severně od Belfastu, hlavního města provincie, se rozkládají Antrimské vrchy. Většinu území Walesu pokrývá Kambrické pohoří s malými jezírky a mnoha vodopády.

Počasí
Mírné, ale proměnlivé podnebí Britských ostrovů, je ovlivňováno Atlantským oceánem a Golfským proudem. Často prší a vanou silnější větry. Na západě jsou typické vysoké úhrny srážek. Návětrné Hebridy a severozápadní Skotsko jsou nejdeštivějším místem v Evropě. Východní a jihovýchodní pobřeží je pak podstatně sušší.
Teploty v létě se pohybují kolem 15 až 30°C (večery mohou být chladné), v zimě pak nejčastěji kolem 1 až 5° C.
Každopádně v Británii se vyplatí vždy mít po ruce deštník, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, pak Vás vrtošivé počasí ničím nepřekvapí.

*Historie *
Na anglické území nejprve přicházejí kmeny Keltů, poté je území ovládáno Římany, kteří přinášejí křesťanství. Později území osídlili Germáni, kteří původní keltské obyvatelstvo zatlačili více na sever. O anglickém a skotském království můžeme hovořit již od 9.století. Angličtí králové si také ve 13.století podmanily království velšské. Zákonem o Unii roku 1800 se sjednotilo Království Velké Británie s Irským královstvím. Nezávislost Irska byla vyhlášena roku 1922, zároveň se Irsko rozdělilo na dvě administrativní části: Severní Irsko a Jižní Irsko, z kterého později vznikla Irská republika. Roku 1927 pak vzniká současný název země: Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Co se týče historie , Británie byla velmi důležitým místem osvícenství, vědeckotechnické revoluce i literární a umělecké tradice. Její bohatství plynulo zejména z kolonií. Británie také vlastnila největší obchodní loďstvo na světě. Po průmyslové revoluci a porážce Francie v Napoleonských válkách se stala nejvýznamnější velmocí tehdejšího světa.
Ve druhé světové válce stála na straně Spojenců, kteří porazili nacistické Německo. Britský ministerský předseda Winston Churchill i jeho následovník Clement Attlee se výrazným způsobem podíleli na tvorbě poválečného uspořádání světa. Poválečná obnova je nastartována půjčkami od Kanady a Marshallovým plánem.
Koncem 60. let se v Severním Irsku vyostřily střety mezi protestantskou většinou a katolickou menšinou, která se chtěla připojit k Irsku. Jedná se o období násilí a terorismu, které oficiálně ukončilo zasedání roku 1994 ve Stormontu. Problémem však nadále je ozbrojení nelegálních vojenských jednotek.
Dnes je Spojené království členem Rady bezpečnosti OSN a zakládajícím členem NATO

Populace
Počet obyvatel Spojeného království je kolem 60 milionů, Britové žijí většinou ve městech. Díky bohaté historii je území směsicí pestré palety kultur a národů. Největší skupinu tvoří Angličané, poté Velšané, Skotové, Irové a Židé. Země je také velmi oblíbenou imigračním cílem z různých částí bývalého Britského impéria- Indie, Bangladéše, Pákistánu, Afriky či Karibské oblasti.

Jazyk
Oficiální jazyk není úředně stanoven, anglicky se však mluví na celých britských ostrovech, přičemž existuje mnoho regionálních přízvuků. K dalším jazykům patří velština (keltský jazyk), skotská galština (germánský jazyk) a irská galština. Angličtina se rozšířila do celého světa, což posiluje mocenský význam Spojeného Království.

Náboženství
Většina obyvatel je křesťanského vyznání, které je v Británii reprezentováno anglikánskou církví. Anglikánskou církev založil Jindřich VIII., když mu Vatikán nepovolil rozvod se svojí první ženou. Anglikánství postupně nahradilo převahu římskokatolického náboženství. Volně jsou rozšířena další náboženství jako buddhismus, hinduismus, judaismus a islám. Kolem 23% populace je bez vyznání.

Ekonomika
Spojené Království patří k nejrozvinutějším zemím světa a je členem skupiny G8. Je také členem EU, avšak Britové si stále ponechávají svoji měnu a k Evropské Unii se staví spíše skepticky.
Britské hospodářství bylo významně formováno přechodem od zemědělství k průmyslu (průmyslová revoluce zde proběhla jako první ve světě). Důležitý je elektrotechnický, potravinářský, chemický a textilní průmysl, dále strojírenství a výroba železa a oceli. Pod dnem Severního moře jsou velké zásoby ropy a zemního plynu.
Většina obyvatel pracuje ve službách, v zemědělství jsou zaměstnány 2% populace. Úrodná jižní a východní Anglie produkuje obilí, ovoce a zeleninu. Chová se skot, ve skotské a velšské vrchovině i ovce. Důležitý je také rybolov.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Jelikož je Velká Británie členem Evropské unie, můžete sem cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Doklady musí být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie. Vízum není potřeba.

Clo
Volně lze dovážet věci osobní spotřeby a dárky, tzn. maximálně 200 ks cigaret, 200 ks doutníků, 400 ks doutníčků, 3 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin a 20 litrů vína s vyšším obsahem alkoholu (portské, sherry). Zakázán je dovoz drog, zbraní a pornografie s výjimkou té běžně dostupné v UK. To samé platí také o dovozu nepasterizovaného mléka, výrobků z něj a živých zvířat.

Časový posun
V Británii platí světový čas GMT, který je o hodinu opožděný oproti středoevropskému času. Letní čas zde funguje od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu. Posun oproti ČR je tedy celoročně o 1 hodinu méně.

Peníze
Oficiální měnou je britská libra, která se dělí na 100 pencí. Bankovky jsou v hodnotě 5, 10, 20 a 50 liber, mince v hodnotách 1 a 2 libry, dále 50, 20, 10, 5 a 2 pencí a 1 penny. Ve Skotsku a Severním Irsku narazíte na odlišné bankovky, které by ale měly platit po celé zemi.
Směnárny najdete na letištích, nádražích a v turistických oblastech: hledejte např. Exchange International, Travelex, American Express a Chequepoint. Bankomaty jsou běžně dostupné.

Banky
Výhodný kurz, ale s provizemi, nabízejí banky – ke směně potřebujete pas. Obvyklá otevírací doba bank je ve všední dny od 9.30 do 15.30, případně i déle. Některé banky mají otevřeno i v sobotu dopoledne, v neděli je zavřeno.

Kreditní karty
Platba kreditními kartami je běžnou záležitostí, akceptovány jsou Visa, Diners Club, American Express či Mastercard. Pokud se dostanete do menších obchůdků v neturistických oblastech, většinou zde kreditní karty nepřijímají.

Oblečení
Vezměte si s sebou příjemné, nemačkavé oblečení, vždy v Anglii počítejte s deštěm i nižšími teplotami. Pokud se chystáte do přírody, vezměte si pohodlné turistické boty, bundu proti větru a dešti, pláštěnku nebo deštník. Pokud míříte na pláž a za koupáním, nezapomeňte přibalit plavky, pokrývku hlavy, opalovací krém (pokud máte citlivější typ pokožky) a sluneční brýle.

Zdravotní péče a očkování
Občané ČR se mohou při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve státním zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. V případě, že jste museli za ošetření zaplatit v hotovosti, ponechte si originální účtenky a veškeré další doklady pro jednání s Vaší zdravotní pojišťovnou. Přesto se důrazně doporučuje uzavřít cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh.
V Británii najdete klasické nemocnice a zdravotní střediska, ale také soukromá Medicentra, kde Vás ošetří bez objednání a bez čekání – je nutné za tyto služby zaplatit. Ošetření lehčích zranění a onemocnění je poskytnuto v NHS walk-in centres, kde neordinuje lékař, ale kvalifikovaná zdravotní sestra. Za ošetření se také platí, ale je možné zajít sem bez objednání.
Lékárny jsou označeny zeleným křížem, lékárník Vám může dobře poradit, kam se dále obrátit. Volně dostupné léky se platí v hotovosti.
Očkování není povinné a Velká Británie je zemí s nízkým rizikem jakékoli nákazy. Přesto se doporučuje očkování proti hepatitidě B, tetanu a spalničkám.

Bezpečnost
Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Pozor si ale dávejte ve velkých městech, zejména v Londýně. Vyskytují se krádeže i přepadení. Doporučujeme neprocházet se na odlehlých místech, opuštěných parkovištích a parcích po setmění. Používejte vždy jen taxík s licencí – např. hotelový.
V Británii je zakázáno nošení zbraní (nože s čepelí delší než 7,5 cm, obušky, spreje se slzným plynem, střelné zbraně), i když jsou určeny na osobní obranu.
Pozor také na odlehlých plážích na tzv. tekuté písky. Příliv a odliv přichází velmi rychle a v některých místech je rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu i několik metrů.

Elektřina
Zástrčky ve Velké Británii jsou tříkolíkové, potřebujete tedy adaptér britského typu.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty
Mezi oblíbené britské sporty patří fotbal, golf, tenis, jezdectví či rugby, diváci však chodí také na vodní pólo, kriket či bowling.

Festivaly a slavnosti
V Británii se rozhodně nudit nebudete, během roku každé větší i menší město pořádá celou řadu slavností, oslav a festivalů.
V Cornwallu zajděte na Furry Dancing Festival - oslavu příchodu jara, v červnu se konají koncerty a trhy pod širým nebem, v červenci pak International Henley Royal Regatta (veslařské závody na Temži), v srpnu zajděte na Beatles Festival na počest nejslavnější britské kapele či Notting Hill Carnival v Londýně s alegorickými vozy. Na podzim, konkrétně v říjnu, uvidíte slavnosti dožínek či výstavy koní, v únoru pak v Londýně oslavy čínského nového roku.
Zájmu se těší také sportovní události, např. Cheltenhamský Zlatý pohár ve steeplechase, finále Anglického poháru ve fotbalu, grandslamový tenisový turnaj ve Wimbledonu, golfový British Open či mistrovství Británie v krasobruslení. ¨

Rybaření
V Británii můžete zkusit svůj rybářský um ve sladkovodních řekách, říčkách i potocích, přičemž budete potřebovat povolenku k lovu (od 4 liber za jeden den rybaření), kterou seženete např. na každé poště. V mořích pak ulovíte např. tresky, platýse,makrely či scady.

Turistika
V Británii se nachází 15 národních parků a oblastí výjimečné přírodní krásy. Na severu země se vydejte do národních parků Lake Distrikt, kde Vás oslní 16 třpytivých jezer, hluboká údolí a poklidné pláže nebo do Yorkshire Dales, kde poznáte krásy anglického venkova, tmavě zelená vřesoviště i políčka a vodopády. Na severu země můžete navštívit také krásná města
York a Chester, kterým oprávněně patří status národní kulturní památky.
Svérázný východ země představuje směs klidného venkova a starobylých měst, proslavená je také tajemná duchařské historie. V národním parku Norfolk Broads bloudí např. přízrak bruslaře a pramice s duchy. Nadchnou Vás krásné louky, břehy porostlé rákosím, jezera, ale i města s čilým ruchem. Území je proslulé fascinujícím bohatstvím divokých zvířat a ptactva., přivítají Vás ledňáčci, sovy, vydry a také vzácní motýli otakárci fenykloví.
V srdci Anglii se nachází Peak district - první a nejpopulárnější park v zemi, kde se vřesoviště střídají půvabnými údolími řek. Horolezci budou nadšeni pískovcovými skalami. Zdejší příroda a honosná šlechtická sídla byla inspirací i Jane Austenové.
Ve Skotsku prozkoumejte jednu z posledních nedotčených oblastí v Evropě - Cairngorms. Uvidíte zde volně žijící mořské a zlaté orly. Ve středním Skotsku pak nezapomeňte na typické skotské jezero Loch Lomond nebo se pokochejte krajinou z vrcholu Ben Lomond.
Welské pohoří Snowdonia je proslulé pahorkatinami s nezkaženou přírodou i historickou parní železnicí a impozantními hrady. Dalším zajímavým místem Walesu je jihovýchodní Pembrokeshire, který je jediným výhradně pobřežním národním parkem s členitými útesy, písečnými plážemi a 300 km dlouhou stezkou Pembrokeshire Coast Path, která nabízí nádherný výhled na moře.

Kultura
Návštěvníci v Británii obdivují nejen krásnou přírodu, ale také kulturní bohatství.
Hlavním městem kultury je samozřejmě hlavní město celé země – nádherný Londýn ležící v nížinách řeky Temže. Kdysi bývalo římským městečkem, dnes je světovým finančním centrem a sídlem vlády. Historické centrum se nachází v srdci města – v relativně malé oblasti nazvané City. Z nejvýznamnějších památek zde najdete Tower of London – pevnost, která dříve sloužila jako vězení, dnes již má tato pevnost spíše slavnostní charakter a střeží klenoty. Hned vedle se nachází slavná dominanta londýna - Tower Bridge.
Saint Pauls Cathedral (katedrála svatého Pavla) je zároveň druhou největší katedrálou světa, designoval jí Christopher Wren. O této stavbě se říká, že je srdcem i duší Londýna.
Buckinghamský palác, oficiální sídlo britského panovníka a místo konání akcí státního významu, je velkou turistickou atrakcí. Westminsterský palác označovaný také jako Houses of Parlament, je sídlem parlamentu. Westminsterské opatství slouží jako tradiční místo korunovace anglických panovníků. V Londýně ale můžete zajít i do zoologické zahrady, planetária či muzea voskových figurín Madame Tussaud či známého Hyde Parku.
York je nádherné město nacházející se na severu Anglie, v tradičním hrabství Yorkshire. Ve stínu původních hrázděných a zděných měšťanských domů jakoby se zastavil čas. Uvidíte zde Yorskou katedrálu, která je největší gotickou katedrálou v Evropě, dále gotickou pevnost Clifford´s Tower normandského původu nebo mnoho muzeí.
Krásným zážitkem bude také návštěva univerzitních měst Oxford a Cambridge či slavného města Canterbury v jihovýchodní Anglii v hrabství Kent. Canterbury je známé především svým náboženským významem - slouží jako poutní místo a nachází se zde také věhlasná katedrála.
Pro milovníky slavné britské kapely Beatles je neopomenutelným místem k návštěvě město Liverpool v regionu Severozápadní Anglie, které kdysi bývalo průmyslovým centrem. Dnes zde naleznete více muzeí, galerií a památkově chráněných budov než ve kterémkoli jiném britském městě.
Umístěný na seznamu UNESCO je známý megalitický monument Stonehenge, který odborníci datují do doby 3100 až 1900 př. n. l.
V málo obývaném Skotsku láká kromě krásné přírody hlavní město Edinburgh a jeho hrad, kde jsou uloženy skotské klenoty. Vládne zde také bohatý kulturní život v podobě divadel, hudby i tance. V Blízkosti Edinburghu se nachází bájné jezero Loch Ness či opuštěné romantické hrady. Navštívit můžete také slavné lihovary whiskey.
Zajímavostí je také město Bath, které leží v údolí řeky Avony. Bath je známé díky svým římským lázním založených na třech teplých pramenech. Voda z těchto pramenů má léčivé účinky.
Trajektem nebo letadlem se vydejte na kouzelný ostrov Man s legendárním závodem silničních motocyklů- nejstarším a nejnebezpečnějším závodem na světě.
V severním Irsku, kam z pevniny Británie dojedete trajektem budete nadšeni prehistorickými či raně křesťanskými památkami. Nejdůležitější města jsou Belfast a Londonderry.

Pozorování tuleňů
Na ostrovech u Británie můžete spatřit dva druhy tuleňů - Grey seal (tuleně kuželozubého) nebo Common seal (tuleně obecného). Nejlepší jsou místa k pozorování jsou zejména ve Skotsku – např. Orkney Islands (kde můžete kromě tuleňů spatřit také delfíny, velryby a sviňuchy), Moray Firth, Farne Islandsa a další.

Golf
Golf hrají v Británii celé rodiny, jedná se o velmi oblíbenou aktivitu. Golfové kluby a hřiště často vycházejí vstříc i rodinám s dětmi, pro které připravují školičky a základní golfové kurzy.
Golfová hřiště jsou rozptýlena po celém Spojeném Království, ale nejvíce jich naleznete v Anglii: např. Royal Birkdale, Royal Liverpool a Royal Lytham & St. Annes. Luxusní golfová hřiště se nacházejí i na území metropolitního Londýna: např. Wentworth, Sunningdale, Walton Heath a Berkshire.
Ve Skotsku najdete kvalitní areál Fairmont St. Andrews, který disponuje dvěma vlastními golfovými hřišti. Je odtud nádherný výhled na Severní moře a středověké městečko St. Andrews. V okolí Fairmont St. Andrews se nachází i celá řada dalších golfových hřišť: Kingsbarns Golf Links, Castle Course, The Dukes, Crail Golf Links a především nejstarší golfové hřiště světa Old Course.
Pokud zajedete do Walesu, nezapomeňte ani na dnes nejznámější waleský resort - Celtic Manor. Luxusní komplex, hostitel pro Evropany tolik úspěšného Ryder Cupu 2010, je skutečnou lahůdkou. Fantastický Twenty Ten Course a nádherná okolní krajina jsou opravdovým lákadlem i výzvou pro všechny milovníky golfu.
Pouze hodinu jízdy od mezinárodního letiště v Edinburghu, máte jedinečnou šanci navštívit luxusní hotel Gleneagles s třemi špičkovými hřišti - Queen‘s Course, PGA Centenary Course a King‘s Course.

Kuchyně
V současné době představuje britská kuchyně vliv britské francouzské a etnické kultury. Kromě tučných a nezdravých jídel je na běžném pořádku i chutně upravená zelenina, saláty, či rybí pokrmy. Restaurace v Británii nejsou levnou záležitostí, ale na druhou stranu za zážitek stojí. Poměrně levnými restauracemi jsou např. v Londýně indické restaurace. Mezi oblíbená nepůvodní jídla patří nachos, japonské temperu či indické balti (smažené zeleninové placky).
Mezi tradiční britské pokrmy patří známé Fish and Chips, které se podávají s hrachovou kaší, dále roast beef (šťavnaté steaky). Často se podávají i vnitřnosti, na pobřeží pak ryby (sardinky, makrely, pstruzi) či mořské plody. Nejčastější přílohou je bramborová kaše nebo opečené brambory. Oblíbeným moučníkem jsou koláče s pudinkem, v létě pak s ovocem.
Známá sytá anglická snídaně zahrnuje smažená vajíčka, slaninu, dušené ledvinky, klobásy, fazole, restovaná rajčata nebo žampiony. Neoddělitelnou součástí je anglický čaj. Tradiční hodinka pro anglický čaj je kolem čtvrté až páté hodiny odpolední. Hlavním jídlem pak je večeře, často velmi pozdní, která je podobně vydatná jako snídaně.
V Británii se pije čaj s mlékem, pivo, které má v Británii dlouhou tradici a kterého se vyrábí kolem 2000 tisíc druhů, dále víno, real cider (zkvašený jablečný mošt) a whisky (nejznámější palírny se nacházejí ve Skotsku).

Nakupování, suvenýry
Oblíbenými suvenýry, kterými můžete potěšit své blízké, jsou šperky, módní oblečení, řemeslné výrobky, sušenky v plechových krabicích či tradiční anglický čaj. Zajděte se podívat na tržiště, mezi nejznámější londýnská tržiště patří. Jubilee and Apple, Piccadilly Crafts, Petticoat Lane, East Street či Portobello Road.

Koupání
Británie se může pyšnit 8000 km pobřeží, na útesech hnízdí ptáci, v zátokách se povalují tuleni a na pláži na Vás čekají krásné mušle. Modrou vlajkou zaručující čistou vodu a kvalitu služeb se pyšní např. Holkham Bay v Norfilku či Bournemouth v Dorsetu. Skvělým místem pro koupání v moři je na jihu Anglie také oblast Cornwallu.

OBLASTI A REGIONY

Anglie
Největší a nejlidnatější země Spojeného království, jejímž hlavním městem je Londýn. Právě v této zemi byl založen oblíbený sport fotbal. V Anglii se nenachází příliš hor, jezdí se sem spíše za keltskými památkami, krajinou v národních parcích, architekturou či nákupy.

V malebné severní Anglii Vás tak jako mnoho dalších básníků a spisovatelů okouzlí národní park Lake Distrikt s třpytivými jezery a poklidnými plážemi. Yorkshire Dales se svými údolími, jeskyněmi, útesy a vřesovišti je ideální pro aktivní dovolenou a outdoorové sporty.
Nádherným zážitkem bude také prohlídka měst York nebo Chester.
Srdce a jih Anglie je oblastí starých hrabství a překrásných zámků s bujnými zahradami. Podívejte se do univerzitního Oxfordu nebo na proslavený Stonehange, který je denně obléhán mnoha zvědavými turisty.

Wales
Wales se rozprostírá na západ od Anglie, obývá ho národ Velšanů a jeho hlavní město je Cardiff. Wales má pestrou historii a krásnou přírodu, která je soustředěna ve třech národních parcích a pěti chráněných oblastech. Ve Walesu není do hor nikdy daleko, kromě toho zde najdete klidné vesničky i rušná města. Milovníci hradů zde budou nadšeni – nachází se jich tu přes 600, shlédnout můžete i původní římská opevnění.
Cardiff je městem plným života, kde se skvěle nakupuje. Památkou UNESCO je akvadukt Pontcysyllte, který se tyčí nad řekou Dee do výšky 38 metrů.

Skotsko
Skotsko sousedí na jihu s Anglií, na západě je ohraničeno Atlantským oceánem a na východě Severním mořem. Hlavním městem Skotska je Edinburgh se svým slavným hradem, kde jsou uloženy skotské klenoty. Spokojeni zde budou zejména milovníci aktivní dovolené, které jen tak neodradí příležitostný deštík či mlhy. Dramatické přírodní scenérie a jedna z nejkrásnějších krajin na světě budou náležitou odměnou.
V Blízkosti Edinburghu se nachází bájné jezero Loch Ness či opuštěné romantické hrady. Památkou UNESCO je Srdce neolitických Orknejí – tento zvláštní název skrývá prehistorické památky magické krásy. Dny nabité vzrušením můžete zakončit v tradiční skotské hospůdce, kde se pije skvělá whisky ze zdejších slavných palíren.

Severní Irsko
Severní Irsko s hlavním městem Belfast se rozkládá v severní části Irského poloostrova a je čtvrtou, nejmenší zemí Spojeného království.
Projděte se po chodníku obrů či lanovém mostě Carrick-a-Rede. Nezapomenutelné výhledy jsou garantovány. Nádherné město Londonderry s historickými hradbami nabídne pestrý kulturní život. Hlavním městem Severního Irska je Belfast na severním pobřeží, odkud bral inspiraci i Jonathan Shift pro své Gulliverovy cesty. Ve městě Vás nadchne velké množství zelených parků či Muzeum Titanicu, kde máte možnost na vlastní kůži prožít celý příběh slavné lodi.

20. listopad, 2012