Itálie

Neodolatelná kuchyně, božské víno, úchvatné přírodní scenérie i dechberoucí kulturní památky – to vše se skrývá ve slunné Itálii. Ať se budete toulat nádhernou krajinou horských masivů, ledovcových jezer, olivových hájů nebo činných sopek, vyzkoušíte nespočet sportů a aktivit, které tato země nabízí, nebo budete lenošit na krásných písčitých plážích s teplým mořem, Itálie Vás jistě nezklame. Ve svém živlu zde budou i milovníci zimních radovánek, pro které je sever Itálie s alpskými pohořími skutečným rájem.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Slunná Itálie leží v jižní Evropě, na Apeninském poloostrově. Na severu sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem - hranici tvoří velký oblouk Alp, který mají v oblibě zejména milovníci lyžování a zimních sportů. Uvnitř Itálie pak leží dva samostatné státy: Vatikán a San Marino. K Itálii patří také 2 velké ostrovy ve Středozemním moři - Sicílie a Sardinie a také území Campione d'Italia, které se nachází ve Švýcarsku.
Itálii omývají 4 moře: Jaderské, Jónské, Tyrhénské a Ligurské, středozemní pobřeží je tak velmi dlouhé, což láká mnoho návštěvníků. Atrakcí jsou také italské činné sopky: Vesuv, Etna a sopky na Lipanských ostrovech, na které je možné vystoupit a pokochat se pohledem do jejich nitra.

Počasí
Klimatické podmínky Itálie, která má od severu na jih protáhlý tvar, se mění v závislosti na poloze, v které se právě nacházíte. Jih Itálie je teplejší, v létě převažují slunečné dny a teploty mohou šplhat vysoko přes 30°C. V zimě se v nížinatých oblastech projevuje mírná zima subtropického rázu s bohatými srážkami. Nejteplejšími oblastmi jsou Kalábrie, Sardinie a Sicílie. Zcela odlišné je ale podnebí v Alpách, které leží v mírném pásu a vyskytují se zde velké rozdíly mezi nížinami a horami, teplotami ve dne a v noci a mezi ročními obdobími. Zima je dlouhá a chladná, léto krátké a většinou slunečné. Zasněžené vrcholky Alp jsou jako stvořené pro zimní sporty.

Historie
Kromě dalších atrakcí láká turisty také dlouhá a bohatá historie Itálie, která po sobě zanechala mnoho památek a zajímavých míst.
Prvním významným národem na území Itálie byli Etruskové, po kterých se zachovaly krásné hrobky, šperky a keramika. V 8.st.př.n.l. pak byl národem Latinů založen Řím, který se brzy stal mocenským i obchodním centrem kontrolující dění na Apeninském poloostrově. Západořímská říše se rozpadla roku 476.n.l., Východořímská říše (Byzantská říše) vydržela až do roku 1453.
Itálie již od dob vrcholného rozmachu Říma byla velmi silnou základnou křesťanství, což se nezměnilo ani po ovládnutí území germánskými kmeny. Od 14. století zaznamenáváme silný kulturní rozvoj země, v této době tvořili umělci jako Petrarca, Boccacio či Dante a malíři Duccio nebo Giotto. K nejpůsobivějším památkám středověku patří Palazzo Vecchio ve Florencii a Palazzo Publico v Sieně.
Tento umělecký a stavitelský vývoj a pokrok vyvrcholil v období renesance, které byla právě Itálie (konkrétně město Florencie) kolébkou. Odlišný životní styl obyvatel italských měst a zároveň značná politická svoboda daly vzniknout zcela novému typu člověku – zrodil se renesanční ideál člověka schopného, znalého a podporujícího oživlé antické ideály. Z významných renesančních umělců můžeme jmenovat např. Filippo Brunelleschiho, který realizoval kopuli dómu Santa Maria del Fiore. Později ve Florencii působili i malíři Botticeli, Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarotti. Umělecký pokrok zastavily až italské války, postupně italské území ovládlo Španělsko, Rakousko, později také Francie.
V 1. polovině 19. století postupně vznikaly na území Itálie mocné království, začal téměř 50-ti letý boj o nezávislost Itálie, vedený Giuseppem Garibaldim. V roce 1861 bylo cíle dosaženo a vyhlášeno Italské království s hlavním městem Turín, roku 1870 se hlavním městem stává Řím. Papež, kterému byla zaručena suverenita nad Vatikánem, však toto nové uspořádání země odmítl. Vatikán a také San Marino se staly nezávislými státy.
Po první světové válce se k moci dostali fašisté v čele s Benitem Mussolinim, kteří vedli výbojnou válku. Mussoliniho spojenectví s Hitlerem za druhé světové války nakonec skončilo porážkou Itálie. Roku 1946 bylo království po ztrátě důvěry nahrazeno republikou, která se začala velmi rychle a zdárně vyvíjet a modernizovat.
Itálie se zapojila do Marshallova plánu a stala se zakládajícím členem NATO a Evropského hospodářského společenství (později EU).

Populace
Itálie má téměř 60 milionů obyvatel a patří k nejlidnatějším státům Evropy. Etnickým původem převažují Italové, kteří jsou výsledkem míšení různých etnik střídajících se během historie na území Apeninského poloostrova. Mezi Italy na severu a jihu Itálie můžete spatřit rozdíly jak fyziologické (výška, barva vlasů atd.), tak také kulturní a jazykové. Na jihu jsou častá albánsko či řecko italská, na severu zase německo, francouzsko a slovinsko-italská manželství.

Jazyk
Úředním jazykem je italština, které rozumějí všichni Italové. Tímto románským jazykem mluví asi 70milionů lidí nejen v Itálii, ale také San Marinu, švýcarských kantonech Ticino a Grigioni a v mnoha dalších státech, kam přišli italští emigranti. Na území Itálie se objevuje mnoho různými dialektů, dá se říci, že v podstatě každé město má svůj dialekt. Tyto dialekty se vyvinuly z latiny, ale byly ovlivněny historickým vývojem každé oblasti. Jako příklad uveďme dialekt toskánský, abruzzský, apulský, umbrijský či moliský.
Na Sardinii, kterou obývá kolem 1,4 milionů Sardů, se mluví vlastním, oficiálním románským jazykem, kterým je sardština. Dále se jazykově odlišují Rétorománi u východní části hranic se Švýcarskem, hovořící rétorománsky, é na severu u hranic s Rakouskem, hovořící německy, a Provensálci na západě u hranic s Francií, hovořící francouzsky.
Ve velkých městech, hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte běžně anglicky, na severu země německy, na západě a na Elbě francouzsky. Je určitě zdvořilé, když se naučíte alespoň několik základních frází v italštině, které často otvírají dveře k místní mentalitě a vřelejšímu přijetí.
Italové jsou národem velmi temperamentním, hlučným a pohostinným. Života užívají plnými doušky, rádi jedí, pijí víno a dožívají se vysokého věku (průměrně 79 let). Jsou zcela svázáni se svojí rodinou, která tvoří v italské společnosti základ státu.

Náboženství
V Itálii převažuje přibližně 97% vyznání římsko- katolické, což je dáno historií, velkým vlivem Vatikánu a osobností papeže. Pouhých 1,7% je vyznání evangelického. Tradičně zde žijí také Židé a muslimové, jejichž počet se v současné době zvyšuje díky imigrantům.
Itálie jako římskokatolická bašta skutečně dostává své pověsti – Italové jsou národem velmi pobožným, chodí do kostela a okázale slaví nespočet náboženských svátků, fiest a oslav různých patronů. Tak jako o státní svátky jsou obchody zavřené a nikdo nepracuje. Kupodivu V Itálii nejsou nejdůležitější Vánoce, ale svátek Nanebevzetí Panny Marie, který připadá na 15. srpna. V tomto období si všichni Italové vybírají dovolenou, velká města se vyprazdňují a jejich obyvatelstvo se stěhuje do bližších či vzdálenějších přímořských destinací.

Ekonomika
Po válce, zejména v letech 1952 – 1962 prošla Itálie obrovským ekonomickým rozvojem nazývaným jako „italský zázrak“ – země se změnila ve vysoce průmyslový stát, který však má zisky i v zemědělství, a to zejména na jihu země. Existuje velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, který zapříčinil i vznik některých separatistických tendencí především v oblasti Lombardie na severu.
Pěstuje se obilí, rýže, brambory, slunečnice, olivy, citrusy, ovoce a zelenina. Sklizeň vinné révy je jednou z největších na světě, Itálie vyniká ve výrobě skvělého vína. Chová se skot, ovce, prasata, drůbež, osli, kozy a bourec morušový, významný je též rybolov.
Itálie má malé zásoby energetických zdrojů, které musí dovážet. Naopak je však známá svým strojírenstvím – nejznámější společnost FIAT Holding (FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) a společnosti vyrábějící zemědělské stroje, vlaky a lodě. Kromě toho vzkvétá také chemický, elektrotechnický, papírenský průmysl a výroba železa a oceli.
Itálie se stala v roce 1975 zakládajícím členem tzv. skupiny ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G6 (v současné době pod názvem G8).

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pokud Vás pobyt ve slunné Itálii nepřesáhne 90 dní, vízum nepotřebujete, k cestě postačí jen platný občanský průkaz. V Itálii je povinná registrační povinnost, tu však splní Váš hotel či jiné ubytovací zařízení. Aby bylo možné prokázat délku Vašeho pobytu, doporučujeme žádat o vstupní razítko.

Clo
Volně dovážet lze zboží určené pro vlastní potřebu či spotřebu nebo dárky do 175 Eur (osoby do 15 let jen 90 EUR).
Za množství pro vlastní potřebu je považováno 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem alkoholu nad 22 %. Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. Hotovost nad 10 000 Eur je nutno na hranicích deklarovat.
Je zakázáno dovážet drogy a jiné omamné prostředky, výbušniny, střelné zbraně a pohonné látky v kanystrech. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodnin.

Časový posun
Čas se v Itálii po celý rok shoduje s českým.

Peníze
Itálie patří do tzv. eurozóny, od roku 2002 se zde platí eurem, které se dělí na 100 centů. Peníze můžete vyměnit ve směnárnách na letištích, ve městech či v bankách. Bankomaty najdete téměř na každém rohu. Na venkově, především na jihu Itálie, je však nutné mít hotovost vždy při sobě, bankomaty se tu objevují velmi zřídka a menší hotely a restaurace karty nepřijímají.
Ceny se pohybují v závislosti na tom, kde a v jakém období v zemi nakupujete. Nejdražšími oblastmi jsou Benátky a Řím a to v sezóně v srpnu. Ceny v Itálii jsou většinou pevné, smlouvání není běžným zvykem. Pozor na nakupování u exotických přistěhovalců, kteří prodávají své zboží pokoutně na plážích či před historickými památkami. Takováto podpora černého trhu je trestná i pro nakupujícího.

Kreditní karty
Akceptují se karty Visa (pokud disponujete pouze kartou Visa elektron, ověřte si předem v bance její použitelnost v zahraničí), EuroCard, MasterCard, American Express, Dinners Club. Kartou lze platit i poplatky za použití dálnice.

Banky
Banky jsou otevřeny ve všední dny zpravidla od 8.00 do 13.30 a od 14.45 do 15.45 hodin.
Většinou si účtují kolem 2% jako poplatek za výměnu.

Oblečení
Oblečení do slunné Itálie volte volné, prodyšné a nejlépe z přírodních materiálů. Italové si na svém oblečení velmi zakládají, chtějí působit módně a vkusně. Obuv zvolte podle toho, jak budete trávit svůj volný čas – na pláž postačí lehké sandále, na turistiku zvolte raději pevnější obuv. Nezapomeňte plavky, sluneční brýle, opalovací krém s vysokým faktorem, kterým se namažte hned po příletu, pokrývku hlavy, případně repelent. Do klášterů je nutné oblečení, které zahaluje ramena a kolena – u některých památek je možné zapůjčit si u vchodu rozměrné šály, které skryjí odhalené části těla.
Koupání bez plavek je v Itálii úředně zakázáno, toleruje se však koupání i slunění „nahoře bez“.

Zdravotní péče
Čeští občané mají nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Doporučuje se však sjednání cestovního zdravotního pojištění, které pokrývá některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění. Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Lékárny v Itálii bývají označené zeleným křížem
Voda z kohoutku je pitná po celé Itálii, s výjimkou té, která je označena jako „Acqua non potabile“.

Bezpečnost
Jako ve většině ostatních států EU zůstává největším rizikem na Vaší cestě okradení, zejména na frekventovaných místech a v tlačenici. Je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření. Nejvíce jsou ohroženy věci v zaparkovaných autech, nikdy na sedadle nenechávejte tašky nebo jiná zavazadla Nedoporučuje se nákup cennějšího zboží a elektroniky u pouličních prodejců a na trzích, v rámci boje proti černému trhu hrozí pokuta jak prodejci, tak také nakupujícímu.

Elektřina
Italská elektrická síť má napětí 220 voltů, 50 Hz, střídavý proud. Každý hotel má ovšem buď standardizované zásuvky nebo připravený adaptér na recepci. V případě potřeby je možné koupit adaptér v každých Domácích potřebách (Elettrodomestici).

SPORT A AKTIVITY

Fotbal
Doslova druhým a velmi vážně braným náboženstvím je pro Italy fotbal. I to nejmenší městečko má svůj fotbalový tým. Pokud budete mít možnost, zajděte se podívat na zápasy Serie A, atmosféra je nepopsatelná a hlavně nesrovnatelná s českými poměry. Prvoligový fotbal se hraje v Římě, Turíně či Miláně.

Kultura
Itálie nabízí tisíce nejrůznějších památek, z nichž velká část se nachází na seznamu UNESCO.
Z těch nejzajímavějších a nejznámějších můžeme jmenovat na prvním místě hlavní město Itálie a regionu Lazio – Řím, které počtem a významem nádherných památek jistě vítězí. Symbolem Říma je Kapitol, dále Piazza del Campidoglio s jezdeckou sochou Marka Aurelia a palácem Palazzo degli Conservatori, čtyřpatrové koloseum, chrám sv. Klimenta s ostatky věrozvěsta Cyrila a mnoho dalších. V areálu města se nachází samostatný stát Vatikán – sídlo římskokatolického papeže obehnané červenými hradbami, které je 100% obýváno katolíky.
Uniknout Vaší pozornosti by neměly ani Benátky – okouzlující plovoucí město milenců propojené systémem kanálů a mostů. Nezapomeňte navštívit Chrám sv. Marka na stejnojmenném náměstí s mozaikovou výzdobou pěti portálů, Dóžecí palác a mramorový most přes hlavní Canal Grande. Benátky jsou považovány za jedno z nejkrásnějších měst Evropy a jedinečná atmosféra romantických gondol za návštěvu jistě stojí.
Dalším historickým centrem severní Itálie je jistě kolébka renesance ležící na řece Arno - Florencie s galerií Uffizi, která ukrývá díla nejslavnějších italských mistrů. Nedaleko pobřeží leží ostrovy Isole Toscane, se známým ostrovem Elba.
Skvělá bude také návštěva města Pisa s proslavenou šikmou věží, která se v současné době již odklání o neuvěřitelných 5 metrů a mnoha dalšími architektonickými skvosty. Nevynechejte ani město módy – Milán, dějiště Shakespearovy tragédie Romeo a Julie – Veronu či největší italský přístav – Janov.
Nejvýznamnějším poutním místem je městečko Assisi obklopené horami, kde odpočívá František z Assisi – zakladatel františkánského řádu.

Pláže a koupání
Itálii obklopuje ze tří stran moře, její pobřeží tak měří na 7 tisíc kilometrů. Najdete pláže písčité, štěrkové i oblázkové, moře je většinou průzračné, čisté a skutečně tyrkysové. Více než dvě stě italských pláží je nositelem „modré vlajky“. Italské pláže jsou také skoro pořád zalité sluncem, jistě oceníte ranní jogging při vycházejícím slunci na nekonečně dlouhém pobřeží.
K nejkrásnějším plážím v Itálii patří ty na západním pobřeží a na Ligurské riviéře, kde jsou ceny ubytování vyšší než v jiných částech země.

Potápění
Oblast Itálie se chlubí krásnou faunou a florou, ale také tajemnými jeskyněmi či starobylými vraky lodí. Zatímco východní pobřeží je převážně písčité a potápění zde není ideální, jižní část Itálie zejména kolem Sicílie a Liparských ostrovů nabízí nádherné zážitky v podmořském světě. Na západním pobřeží kolem oblasti Palinura nebo v okolí ostrovů Elba, Korsika, Giglio či Sardinie Vás pak nadchne jeskynní a korálové potápění.
Pozoruhodným místem pro potápění je Anzio v provincii Lazio, jižně od Říma. Anzio je místo, které se pyšní bohatou historií, mořské dno pak odhaluje nespočet vraků a zajímavých věcí z druhé světové války (např. torpédoborec HMS Janus, který byl potopen v roce 1944).
Je možné zaregistrovat se také do kurzů podmořského fotografování.

Výlety lodí
V Itálii je možné pronajmout si plachetnici, motorovou loď či katamarán s kapitánem nebo nasednout na regatu v Janově či gondolu v Benátkách. Prohlédnete si to nejlepší, co tento klenot v srdci Středomoří nabízí – tajemné zákoutí, zelené ostrovy, antická města, to vše podbarvené přátelskou atmosférou místních a gurmánskou kuchyní.

Rybaření
Pokud chcete vyzkoušet rybaření ve sladkovodních vodách, musíte požádat o povolení regionální správu, která Vám za poplatek vydá rybářský lístek. Nejvyhlášenější řekou je mohutný a dravý Pád. V moři pak můžete rybařit zdarma, ostrovy Sicílie a Sardinie jsou například rájem humrů.

Cyklistika
Inspirativní krajina Apeninského poloostrova, která se rozkládá od horských masivů, přes starobylá města až k prosluněným nekonečným plážím, láká stále více milovníky oblíbené cyklistiky. Gurmánské zastávky se skvělým jídlem či kvalitní černou kávou jsou příjemnými zpestřeními cesty.

Zimní sporty
Sever Itálie má ze všech alpských zemí nejrozmanitější pohoří a většinou nabízí i krásné slunečné počasí. Oblast se chlubí tím, že je zde až 300 slunečných dní v roce. Lanovky jezdí do necelých dvou a půl tisíce metrů nad mořem a naprostá většina sjezdovek je lehká. Ideální podmínky zde panují nejen pro lyžování a snowboarding, ale i pro běžkování, sáňkování a další zimní sporty. Nádherný zážitek poskytnou také zamrzlá jezera a bruslení. Rozvíjí se adrenalinové sporty jako freeride, skialpinismus, zorbing či ledolezení.
Všechna výše položená střediska Itálie (z neledovcových ski areálů můžeme jmenovat např. Walliské Alpy, či Dolomity)se chlubí výbornými sněhovými podmínkami, podpořenými činností sněhových děl. V Dolomitech pak v pauzách mezi lyžováním dosyta využijete nabídky termálních lázní a relaxačních welness zařízení.

Svátky a slavnosti
Itálie je rájem různých slavností, oslav a bujarého veselí. Pořád se něco oslavuje a pořád se něco děje, což je skvělá příležitost nasát pravou italskou atmosféru
Světoznámý je únorový 11-ti denní karneval v Benátkách, který se pyšní historií mnoha staletí. Neuvěřitelný rej masek z celého světa, které se scházejí v slavné kavárně Florian na náměstí San Marco, je úžasným zážitkem.
Známý je také operní Pucciniho festival v malebném městečku Torre del Lago v Toskánsku.

Turistika
Italské přírodní krásy, které zahrnují krásné národní parky, blyštivá jezera a činné sopky, Vás okouzlí.
Nedaleko Turína se vydejte do Parco Nazionale del Gran Paradiso - spatříte zde květenu a živočichy, které se nikde jinde v Evropě již nevyskytují. Krásný vodopád při vesnici Lillaz napoví další směr Vašich toulek krajinou.
Jako vstupní brána do krásných Dolomit je umístěn Parco Nazionale dello Stevio. Nachází se zde více jak 50 ledovcových jezer, které odráží krásu vysokých horských štítů. Základnou pro výlety je městečko Bormio, které se pyšní také botanickou zahradou.
Zážitkem bude jistě výstup na činné sopky Vesuv, Etna či sopky na Liparských ostrovech, kde odvážlivci mohou sestoupit na dno 80 metrů hlubokého kráteru sopečného kužele Gran Cratere de la Fossa. Na nejaktivnější sopce Stromboli můžete zažít noční výstup s průvodcem.
Pro milovníky přírody a krásných pláží bude skvělým zážitkem také návštěva ostrova Sardiníe, který se nachází jihozápadně od italské pevniny. Je zde mnoho písčitých a oblázkových pláží, najdete však i skaliska. Nejcharakterističtější součástí Sardinie jsou tajuplné kamenné objekty Nuragi. Z kulturních památek Vás zaujme krásný kostel Santa Maria ve vesničce Uta či lázně Alghero s pozoruhodnou katedrálou, kostelem a starými domy reprezentující španělskou gotiku.
Neodolatelně vábí i nejchudší italský region – největší ostrov Sicílie s hlavním městem Palermo. Turisté si vychvalují nádherná historická města, četné archeologické lokality a skvělou sicilskou kuchyni. Na východním pobřeží Sicílie můžete vystoupit na činnou sopku Etnu.

Termální lázně
Návštěvníci Itálie také velmi milují termální a minerální prameny, kterými země oplývá. Nejznámějšími lázeňskými destinacemi jsou Abano, Salsomaggiore, Chianciano, Montecatini či Fiuggi. Středisko Ischias, které navštíví ročně přes 2,5 milionů lidí, se pyšní parními lázněmi a léčebným bahnem vhodným pro léčbu revmatismu, artritidy či poruch látkové výměny. Neváhejte a načerpejte sílu a zdraví v krásném a originálním prostředí.

Golf
Dovolená v Itálii je pro golfisty splněným snem. Země je vybavena celou řadou kvalitních hřišť – přesněji se jich v malebné krajině nachází okolo 360. Golfový zážitek se ideálně snoubí s poznáváním přírodním a kulturních krás, jelikož hřiště jsou často umístěna v okolí historických památek, na pobřeží, u krásných jezer či u starobylých lázní a měst. Třešničkou na dortu pak je pravá italská kuchyně a kvalitní vína. Snadná dostupnost této země a mírné podnebí činí z Itálie ideální golfovou destinaci.

Nakupování, suvenýry
V Itálii nakupte vše, co se týče módy – Italové módu milují a dokonale ji rozumějí. Skvělým suvenýrem může být také ručně vyráběné sklo z Toskánska, šperky či místní keramika. Skvělým dárkem z cest, který jistě neurazí, budou jistě proslulá italská vína (především Chianti, červené Lambrusco a San Giovese) a pálenka z vína grapa či citrónový likér lemoncino. Itálie jako královna sýrů nabízí skvělou mozarellu či tvrdý sýr Grana Padano.
Domů si můžete přivézt také kvalitní panenský olivový olej, domácí těstoviny nebo směs koření. Netypická pro náš kraj jsou sušená a velmi dobrá rajčata pomodori secci. U každého nákupu si ponechte účtenku v případě kontroly finanční policie, která se snaží bojovat proti daňovým únikům.

Jídlo
Italskou kuchyni snad ani není potřeba dlouhosáhle představovat, Je považována za jednu z nejlepších na světě. Těšit se můžete na téměř 4000 druhů kvalitních těstovin (pasta), které se ochucují omáčkami (sugo) z rajčat, hub, česneku a bylinek, dále na pravou italskou pizzu či skvěle připravené ryby a mořské plody, mezi nimiž jsou nejoblíbenější ústřice, kraby, raci, langusty, humři, sépie a chobotnice. Italové milují rybí polévky, italskou specialitou je nerybí polévka Acquacotta ze zeleniny a sušených hub.
Pravdou však je, že každý region se pyšní také svojí specialitou, v Benátsku si pochutnáte na oblíbené rýži s hráškem, v Umbrii na pečeném seleti, zatímco v Kampánii je typický sýr mozarella. Všude však můžete ochutnat typickou „bruschete“ - topinku potřenou olivovým olejem s česnekem a plátkem rajčete.
Z dezertů ochutnejte pravou italskou smetanovou zmrzlinu či tiramisu. Oblíbenými nápoji jsou káva podávaná v miniaturních šálečcích a samozřejmě víno, které se popíjí denně. Itálie se svými 20 vinařskými regiony je největším producentem vína na světě.

OBLASTI A REGIONY

Sever
Sever Itálie láká zejména milovníky horských štítů a nádherné přírody, která v létě slouží jako skvělé místo pro turistiku, v zimě jako ideální základna pro rozmanité zimní sporty, zejména lyžování. Sever Itálie také oplývá nekonečně dlouhými plážemi pokrytými pískem, které jsou pro turisty ze severnějších částí Evropy snadno dostupné.
Kromě toho se zde nachází romantické Benátky či město Verona s vyhlášeným amfiteátrem se skvělou akustikou, ale také univerzitní Bologna či Padova s řadou krásných architektonických památek historického významu. K tomu všemu připojte skvělé víno, originální italskou kuchyni a prosluněná dovolená může začít.

Střed
Na východním pobřeží centrální Itálie najdete hornatý region Marche, který není obsypán hordami turitů, přestože se zde nachází mnoho krásných historických městeček i moře s průzračnou vodou.
Region Abruzzo se zase pyšní mnoha aquaparky, středověkými hrady a zejména národními parky. V národním parku Gran Sasso, volně žije medvěd hnědý, vlk apeninský či kamzík abruzský. Zasněžené vrcholky hor zahlédnete i z písečné pláže.
Také Toskánsko s hlavním městem Fronecie je region, který láká svým skvělým vínem, jídlem i proslulým uměním. Ideální je pro klidnou dovolenou s výhledem na západ slunce a ostrovem Elba. Oblast je také vhodná pro cykloturistiku.
Region Lazio leží mezi Apeninami a Tyrhénským mořem, najdeme zde hory, sopečná jezera, rokliny, olivové háje i vinice. Hlavně se zde však nachází hlavní město Řím s nespočtem nádherných památek, které zasahují období antiky až moderní architektury a rohodně stojí za návštěvu.

Jih
Jih je to typicky nejitalštější, co můžete na svých cestách Itálií spatřit. Uličky již nejsou tolik upravené, silnice jakoby neznaly dopravní předpisy, Italové jsou mnohem hlučnější a temperamentnější než na severu. Právě zde však dýchá pravá autenticita země, a to za levnější ceny než na severu.
Kampánie s hlavním městem Neapolí, jehož srdce je vyhlášeno za památku UNESCO, je kraj plný neuvěřitelně čarovných přírodních scenérií a bohaté historie. Součástí Kampánie je také Národní park Cilento, který je zajímavý členitým pobřežím se skalnatými útesy, zátokami a písečnými plážemi. Prozkoumat můžete také okolí sopky Vesuv, která pohřbila starověké Pompeje, nebo si udělat výlet lodí na přilehlé ostrovy Capri a Ischia.
Chudá Kalábrie se pyšní opravdu nádhernými plážemi mezi skalnatými útesy, které často bývají označovány za nejkrásnější v Evropě, to vše s minimem turistického ruchu. Nejkrásnější je Capo Vaticano s romantickými zátokami, skalnatými útesy, ale i plážemi s bary a restauracemi.
Apulie známá jako podpatek italské boty potěší nedotčenou přírodou a nevšedními zákoutími malebných vesniček.
V regionu Basicilata si zase přijdou na své především milovníci historie , např. městečko Metaponto ukrývá archeologický park se zbytky antických chrámů. Krásné pláže lákají milovníky koupání, ideální jsou podmínky také pro jachting a windsurfing
Sicílie je autonomní oblastí Itálie a láká svými plážemi, historií, archeologickými nalezišti i originální kuchyní, která do sebe vstřebala mnoho vlivů – řeckých, arabských, afrických i románských. Sicilské polévky a ryby, jejichž králem je mečoun, patří k nejlepším v Itálii.

20. listopad, 2012