Tunisko

Země hřejivého slunce, čistého moře, slastného odpočinku a sladkých plodů datlovníků ležící v severní Africe Vám právě teď nabízí všechny své jedinečné poklady. Pravá arabská exotika, tajemná Sahara i neobyčejné kulturní památky leží nedaleko od Evropy a jsou tak lákavou destinací pro strávení neobyčejné dovolené. Ať už budete lenošit na krásných plážích Středozemního moře, projíždět se na velbloudech mezi písečnými dunami či cestovat po uhrančivých památkách, Tunisko Vás všude uvítá s otevřenou náručí a usměvavou tváří místních obyvatel.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Tunisko, oficiálním názvem Tuniská republika, leží v severní Africe a je ze severu a severovýchodu omýváno Středozemním mořem. Jeho sousedy jsou na západě Alžírsko, na jihovýchodě pak Libye. Tunisko se nachází jen 150 km po moři od Sicílie.
Hlavním pohořím je Dorsale, navazující na masiv Atlasu. Sever země je pokryt náhorními plošinami a úrodnými údolími řeky Medžerda. Jižně od pohoří Dorsale již najdete jen vyprahlé stepi, jižněji pak solná jezera a nakonec úplné pouště, které pokrývají kolem 40% území. K Tunisku patří také ostrov Djerba pokrytý více než milionem datlových palem, kde žije přes 120 tisíc obyvatel.

Podnebí
V Tunisko se nacházejí celkem tři klimatické pásy: subtropické středomořské podnebí na severu, kde se v létě teploty pohybují okolo 30°C, typické africké podnebí na jihu, kdy teploty přes den dosahují až ke 40°C, ale v noci klesají k bodu mrazu a mírnější podnebí na východě v okolí Hammametského zálivu.
Slunce svítí většinu roku, avšak zejména v zimních měsících mohou chladné proudy Atlantiku přinést vítr a déšť. V letních měsících vane z jihu horký vítr scirocco. Ostrov Djerba je nadmíru slunečný, slunce zde svítí až 320 dní v roce, i proto se stává oblíbeným cílem turistů. Nejlepší dobou k návštěvě Tuniska je konec června a přelom září a října, kdy pomalu opadávají návaly turistů. Pokud chcete navštívit tajemnou Saharu, nejideálnější je zimní období.

Historie
Rozmanitá historie této země je dlouhá více než 4 tisíce let a vystřídaly se tu národy Féničanů, Římanů, Vandalů, Byzantinců, Arabů i Francouzů. Jako první se do historie zapsali Féničané, kteří tu roku 814 př.n.l. založili město Quart Hadašt, dnešní Kartágo, které v 6.-5.století př.n.l. ovládlo většinu západního Středomoří. Zničení Kartága měly na svědomí tři punské války mezi Římem a Kartágem. Římská nadvláda přinesla do země křesťanství, následoval vpád Vandalů a Byzantinců.
V 7.století n.l. území zabrali Arabové (z této doby se dochovalo mnoho architektonických památek, velkého významu nabylo i město Tunis, dříve bezvýznamná osada), později Turci, kteří z něj učinili součást Osmanské říše. Koncem 16.století se na tuniském území objevovaly základny pirátů. Francouzští vojáci pak obsadili území v roce 1881 a vznikl Francouzský protektorát. Proti Francii se však během let zformoval mohutný odpor. Do popředí se dostal také mladý Habíb Búrgíba, který později roku 1957 stanul v čele státu jako prezident nezávislého Turecka. Byl miláčkem národa i přesto, že do Tunisu zavedl mnoho kontroverzních reforem a uvolnění islámských tradic, které považoval za brzdu rozvoje země. Proti tomu se však zformovala silná islámská opozice, ze strachu z násilí pak ministerský předseda Zín Abidín bin Alí vyhlásil pokojný převrat, prohlásil Habíb Búrgíba za neschopného vládnout a nastoupil do funkce po něm. Jeho vláda s vyznačovala represemi uvnitř státu, navenek však vedl umírněnou, prozápadní politiku stejně jako jeho předchůdce. Po likvidaci silné islámské opozice vládu uvolnil, na oko povolil existenci více politických stran, omezil policejní represe a vyzval k návratu politické emigranty. Koncem roku 2010 se vzedmuly v Tunisko nepokoje a revoluce zaměřená proti totalitnímu režimu, výsledkem byl útěk prezidenta do Saudské Arábie. V dnešních dnech je již v Tunisku znovu klidná a bezpečná situace, která přeje dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Populace
V Tunisku (s hlavním městem Tunis) žije na rozloze o 163 610 km² více než deset milionů lidí. Hlavní etnickou většinu tvoří arabsko-berberští míšenci (asi kolem 98%), z toho čistě Arabů je však méně než 10%. Zbytek populace tvoří Berbeři (usídleni hlavně na ostrově Djerba, v horských osadách na jihu země a okolo jihotuniského města Tatáwín), Židé a Evropané. Gramotných lidí je zde kolem 74%.

Jazyk
Oficiálním jazykem v Tunisku je arabština, ale velká část obyvatelstva hovoří i francouzsky (francouzština je povinná pro děti ve škole). Většina značek a nápisů je v obou jazycích. V hlavních turistických střediscích se domluvíte anglicky, méně německy, případně italsky.
Nezapomeňte na úsměv a vlídná základní slovíčka, která otvírají cestu k lidem v neturistických centrech. Tunisané jsou jinak velmi milí a vstřícní lidí, kteří nikdy nikam nespěchají.

Náboženství
Tunisko je arabskou zemí s islámskou kulturou, která ale stále více podléhá evropskému vlivu a proto je velmi oblíbenou turistickou destinací. K islámu se hlásí 98% lidí, pro které je islám státní náboženství, zbytek představují židé a křesťané. Většinou v Tunisku najdete ortodoxní sunnitské vyznání, několik malých komunit se hlásí k muslimské sektě cháridža.
V Tunisku panuje jeden z nejvíce liberálních režimů v oblasti islámských zvyků z celé arabské oblasti. Na ulici tak potkáte zahalené i nezahalené ženy, polygamie není povolena. Tunisané jsou velmi tolerantní a benevolentní.
Náboženské svátky, které mají Tunisané v oblib, se řídí lunárním kalendářem a jsou pohyblivé. Zavírají se všechny obchody a omezena je i veřejná doprava. Mezi významné svátky patří únorový Aid el-Kebir (připomínka zkoušky Abrahámovy víry), dále Moharem (muslimský Nový rok, který se slaví koncem června nebo začátkem července), Moulod (narození proroka Mohameda v srpnu) či konec posvátného Ramádanu v listopadu. Kromě náboženských svátků Tunisané rádi slaví také státní svátky a festivaly. Vrcholem rodinné oslavy je tradiční tuniská svatba, kdy nevěsta vypadá jako krásná orientální princezna.

Ekonomika
Tunisko bylo jako první arabský stát roku 1995 připuštěno do Evropské ekonomické zóny. Navzdory vysoké nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikovaných sil patří jeho ekonomika stále mezi nejúspěšnější.
Mezi významná průmyslová odvětví patří těžba fosfátů, ropy, zemního plynu, železné rudy a solí, dále textilní, obuvnický, chemický a potravinářský průmysl. Pěstují se hlavně olivy a vyrábí olivový olej, dále citrusové plody, datle, mandle a obilniny. Významný je rybolov, chovají se ovce a skot. Důležitý je také podíl turistiky, která je státem oficiálně podporovaná.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pro cestu do Tuniska je nutný pas, jehož platnost musí minimálně o 3 měsíce přesahovat plánovaný pobyt. Při vstupu do země se vyplňuje jednoduchá registrační karta, jejíž druhou část pečlivě uschovejte, protože se odevzdává při odletu. Pro organizovanou turistiku neplatí vízová povinnost, pro individuální cestovatele víza vydává Velvyslanectví Tuniska v Praze. Přihlášení na policii zajistí ubytovací zařízení, cestovatelé ubytovaní v soukromí se musí přihlásit do 3 dnů u místní policie.

Clo
Přes hranice můžete bezcelně převézt přiměřené množství potravin, alkoholu a věcí osobní potřeby podle délky a charakteru pobytu. Na přechodnou dobu lze dovézt pro vlastní potřebu 2 fotoaparáty a 20 filmů, 1 kameru a 20 filmů, sportovní náčiní, 1 dalekohled a 1 osobní počítač. Dovezené osobní věci musí být znovu vyvezeny.
Do Tuniska lze bezcelně dovézt alkoholické nápoje do obsahu 25 % alkoholu 2 litry na osobu, nad 25 % alkoholu l litr na osobu, tabák: 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu starší 17 let, 1/4 l parfému a 1 l toaletní vody na osobu, dále jednotlivé dárky, jejichž hodnota nepřesahuje cca 220 Kč za kus.
Do Tuniska je dovoleno dovážet veškeré cizí valuty, cestovní šeky a platební a úvěrové karty. Cizí valuty jsou omezeny hodnotou cca 22.000 Kč, v případě vyšší částky je třeba o tom informovat při celním a devizovém odbavení při příjezdu.
Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů. Doporučujeme proto peníze vyměňovat postupně podle konkrétní potřeby.
Vývoz předmětů pocházejících nebo vyrobených z volně žijících zvířat a veškerých živých zvířat bez zvláštního povolení ministerstva zemědělství je přísně zakázán. Suvenýrům podobného typu se tedy vyhněte, hrozí za ně přísné postihy. Vývoz antických předmětů je možný pouze s povolením ministerstva kultury. Dále je zakázáno dovážet a vyvážet zbraně všech druhů kromě registrovaných loveckých, výbušniny, omamné a psychotropní látky, pornografii, produkty, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti. Tuniské úřady také velmi tvrdě postihují držení a užívání drog.

Časový posun
Tunisko leží ve stejném časovém pásmu jako Česká republika, jediný rozdíl je v tom, že nemá letní čas. V období od dubna do října si tedy přeřiďte hodinky o hodinu méně.

Peníze
Oficiální tuniskou měnou je 1 tuniský dinár (TND), který se dělí na 1000 milimů. Mince existují v hodnotě 5, 10, 20, 50, 100 a 500 milimů a nejvyšší mince je v hodnotě TD 1. Dináry jsou v hodnotě 5, 10, 20 a 30. Tuniský dinár je pevně stanovený vládou. Nesmí se s ním obchodovat a ani se nesmí vyvážet nebo dovážet. Ceny v Tunisu jsou pro cestovatele z Evropy příjemné. Směnárna na letišti se řídí přílety a odlety letadel, teoreticky funguje 24 hodin denně. Směnárnu má také většina hotelů vyšší kategorie. Optimální je měnit buď USD nebo Euro.

Kreditní karty
Kreditní karty (např. VISA, MasterCard, American Express) jsou přijímány v hotelích, restauracích vyšší kategorie, v obchodech pro turisty a půjčovnách aut. Na placení kreditní kartou se zcela nespoléhejte a mějte u sebe i hotovost. Bankomaty se nalézají ve větších městech a turistických lokalitách, výběr hotovosti je možný pouze v místní měně.

Banky
Měnit v peníze v bance je pohodlné a bezpečné, přijímají i cestovní šeky. Otvírací doba obvykle 8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00, během ramadánu pouze dopoledne). Ve frekventovaných letoviscích jsou banky otevřeny déle.

Oblečení
Do slunných teplých dnů se nejlépe hodí prodyšné bavlněné oblečení, pokud však chcete navštívit církevní památky, musíte mít zahalená ramena a kolena. Pokud Vás pustí do mešity, je třeba se zout. Pro chladnější večery se bude hodit i teplejší svetr.Nezapomeňte plavky, boty na pláž, pevnější boty na výlety po památkách, pokrývku hlavy, sluneční brýle, repelent a opalovací krém. Opalování a koupání bez plavek je zakázáno. Pro ženy platí, že je lepší (zejména do vnitrozemí) oblékat se do méně výstředního oblečení, které přespříliš neprovokuje.

Zdravotní péče
Rozhodně nezapomeňte na cestovní pojištění. Tunisko má státní i soukromá zdravotnická zařízení, která disponují poměrně kvalitním personálem. Vždy raději počítejte s požadavkem zaplatit v hotovosti, veškeré doklady o placení pečlivě uschovejte pro následné jednání s pojišťovnou. Žádné očkování do Tuniska není povinné, doporučuje se však očkování proti oběma žloutenkám (hepatitidě A a B) a proti tetanu.
Otevírací doba lékáren (Pharmacy) je obvykle pondělí až pátek 9.00 - 13.00, 15.00 – 18.00, v sobotu pouze dopoledne, v neděli zavřeno.
Mezi místní infekční rizika patří cestovní průjmy, jejich riziko sníží dostatečná hygiena. Přestože je voda na hotelích hygienicky nezávadná, rozhodně pijte výhradně vodu v balenou v lahvích. Jezte jen ovoce a zeleninu, které lze oloupat, vyhýbejte se zmrzlině a kostkám ledu do nápojů. Nezapomeňte ani na repelent proti hmyzu.

Elektřina
V Tunisku je většinou proud o napětí 220 V/50 Hz, do dvoukolíkových zásuvek nepotřebujete adaptér.

Bezpečnost
Tunisko je poměrně bezpečnou zemí, avšak platí, že příležitost dělá zloděje. Proto je lepší nedávat na odiv své bohatství, drahé šperky či elektroniku. Pro jistotu se vyhněte zapadlým, opuštěným uličkám, což platí zejména pro samotné ženy. Bezpečnostní situace v zemi po revoluci roku 2010 se o trochu zhoršila, důležité je tedy zejména pro ženy skutečně přespříliš neprovokovat a nepohybovat se nikde bez doprovodu. Kapsáři se však vyskytují i v Tunisku, proto bedlivě dbejte o své osobní věci.
V zemi platí zákaz fotografování vládních, policejních i vojenských objektů, letišť a další strategických objektů označených tuniskou vlajkou. Od roku 1980 je přísně zakázáno fotografovat také židovské objekty. Vstup do mešit v době modliteb je zakázán, zákaz platí i pro focení muslimů provádějící modlení mimo mešitu.
Dobrý pozor je potřeba dávat také na jedovaté hady, kterých v Tunisku žije poměrně dost. Dobrá obuv do přírody a dlouhé kalhoty jsou samozřejmostí, pokud se budete pohybovat v rizikových oblastech.
Při dodržování základních bezpečnostních opatření jako v kterékoli jiném státě světa Vám však většího nebezpečí nehrozí a Vy si tak budete moci naplno užít dovolenou v této magicky krásné zemi.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty
Tunisané velmi rádi hrají fotbal, jsou také hrdí na své národní hráče, kteří působí nejčastěji v evropských fotbalových klubech. Oblíbené jsou také závody velbloudů či chrtů. Pořádají se zde i automobilové závody napříč Saharou.

Pláže a koupání
Nádherné pláže na pobřeží teplého Středozemního moře pod arabským nebem lákají stále více turistů. Sezóna trvá od května do října a všude se rozlévá pohodová nálada, klid, teplo a dotek arabské exotiky. Stačí jen zavřít oči a zaposlouchat se do uklidňujícího šumění moře. Pláže na severu Tuniska jsou většinou skalnaté a písčité, okolí města Tabarka se skvěle hodí k potápění, protože moře je zde dostatečně hluboké. Zbytek pobřeží má většinou pozvolný, bezpečný vstup do vody, který vyhledávají zejména rodiny s dětmi. Moře je čisté, někdy zkalené jemným vířením písku. V podzimních měsících můžete po ránu na pláži objevit chaluhy.

Vodní a jiné sporty
Turistická letoviska nabízejí pestrý program pro všechny návštěvníky Tuniska, nudit se zde nebudou ani děti, nechybí animační programy.Ve většině hotelů můžete zajít do vlastní restaurace, baru či na diskotéku, připraveny jsou bohaté programy, kde nechybí polykači ohně, břišní tanečnice či krotitelé hadů. Z vodních sportů vyzkoušejte windsurfing, plachtění na člunech, vodní lyžování, jízdu na banánech, potápění či šnorchlování. Potěšeni budou rybáři, povolení k rybolovu ze břehu není potřeba.

Golf
V Tunisku, zemi čistých pláží a datlových palem, najdete celkem 9 hlavních golfových hřišť, které se liší prostředím, ale i stupněm obtížnosti. Jsou součástí luxusních resortů např. v Hamammetu, Sousse, Tabarce, Tozeuru a na Djerbě. Kouzlu golfu nakonec podlehli i místní obyvatelé. Nedostatek zeleně vyřešili výsadbou palem, eukalyptů, které jsou uměle zavlažovány. Na Djerbě je umístěno jedno z nejlepších hřišť ve Středomoří. 27 jamkové hřiště Djerba Golf Club navržené Martinem Hawtreem se vyznačuje strategickým umístěním bunkerů, pískovými dunami a vodními překážkami, dokonalou kulisou pak jsou výhledy na palmové háje a Středozemní moře.

Výlety do pouště a oáz
Kromě koupání je dalším velkým lákadlem v Tunisku poušť Sahara na jihu země - nekonečné duny jemného písku, které jsou nejkrásnější při východu a zejména při západu slunce. Nádherným zážitkem je projížďka na velbloudech, která může trvat i několik dní, záleží jen na Vás. Cestovat se dá s větším pohodlím i v jeepu. Vstupní branou do největší pouště světa je např. oáza Douz, která leží poblíž města Safrán, za dva dny se na velbloudech dá doputovat do oázy Ksar Chilane, kde tryská pramen s horkou vodou. Krásným místem je také rokle El Kantara na okraji Sahary, z které Vás výhled doslova ohromí. Cestujte ale vždy jen s průvodcem znalých tamějších poměrů.

Kulturní památky
Tato země plná historie Vám odkryje mnoho ze své rozmanitosti – projdete se s bájným Hanibalem místy mytického Kartága nebo navštívíte okouzlující muslimské stavby, které zahrnují mešity či minarety. Množství architektonických stylů dokládá rozmanitost osídlení země, které utvářely dnešní originální podobu Tuniska. Berberské stavby najdete zejména jihu, podzemní obydlí v okolí Matmata a také ksary – opevněné sklady v oblasti Tataouine, nebo stavby geometrických tvarů v Neftě a Tozeuru. Mezi nejnavštěvovanější památky patří římské stavby, např. Kapitol v Dougga, koloseum v El-Jem a také chrámy starobylé Sufetuly. Z doby, kdy bylo Tunisko francouzským protektorátem pocházejí budovy francouzského stylu ve čtvrtích Ville Nouvelle ve všech větších městech.
Významným národním symbolem jsou také mozaiky, jejichž sbírky patří k nejlepším na světě. Byly inspirovány každodenním životem, lovem nebo bojem.
Významným turistickým centrem je Hammamet s okouzlujícím starým centrem, ale i zábavním parkem, nákupní čtvrtí a aquaparkem. Hamammet je ideální místo k výletu na mys Bon což je jeden z nejkrásnějších koutů Tuniska. Prohlédnete si zde byzantskou pevnost v rybářské vesničce Kelibia, navštívíte Korbous nad srázy spadajícími příkře do moře, malé lázně založené už Římany s teplými sirnými prameny a další skvělá místa.
Architektonicky lákavý je také Tunis s 2 miliony obyvatel, hlavní město Tuniska. Návštěvníci přijíždějí obdivovat staré město (Medína) s Olivovníkovou mešitou, známý súk provoněný kořením a parfémy, úžasný příklad arabsko-maurské architektury - palác Dar Otoman či mnoho zajímavých muzeí a dalších tržišť s nepřeberným množstvím zboží.
Již zmiňované bájné Kartágo, jehož historie sahá až do dob Trojské války, je jednou z nejzajímavějších památek v Tunisku - rozsáhlý komplex je rozdělen na 6 částí (např. obětiště, punský přístav, římský amfiteátr a divadlo, svatyně Tophet) a je dobré si na jeho prohlídku vyhradit dostatek času.
Z přírodních zajímavostí kromě pouště a oáz stojí za vidění také národní parky, z nichž nejlépe vybavený a přizpůsobený pro návštěvy turistů je Ichkeul na severu Tuniska. Uvidíte lemury, dikobrazy, divoká prasata či stáda buvolů.

Let balonem
Pro milovníky pohledů z výšky je připravena okružní cesta balonem, která odkryje dlouhé písečné pláže s jiskřivým mořem i vyprahlou poušť plnou písku a kamení. Ideálním místem startu je např. městečko Tozeur.

Nakupování, suvenýry
Tunisko je rájem nakupování, jediný problém pro Vás bude, jak všechny nakoupené věci poskládat na zpáteční cestu do kufru. Pokud nebudete nakupovat v supermarketech, setkáte se s typickým arabským smlouváním. Odpovídající bývá třetina až polovina prvně vyslovené částky. Arabská tržiště (súky) voní kořením, bylinkami a vládne zde čilá, ale velmi příjemná atmosféra. Často jsou otevřena nepřetržitě, na rozdíl od kamenných obchodů, kde je prodejní doba většinou od 7.00 – 12.00 a od 16.00 – 19.00, v neděli pak mají tyto obchody zavřeno.
Krásnými suvenýry mohou být dřevěné a kožené výrobky, šperky ze stříbra, zlata, či korálků a tkané koberce, které je nejlepší koupit ve speciální prodejně. Oblíbená je také modro-bílá keramika z Nabeulu a zeleno-žlutá z Derby. Samozřejmostí je nepřeberný výběr koření, které se prodává ve velkém. Jedním z nejtypičtějších suvenýrů Tuniska jsou pouštní růže z krystalických sádrovců – symboly Sahary či velbloudi ve všech možných barvách a provedeních.

Jídlo
Okusíte výrazné, rozmanité a exotické chutě, avšak pro tuto pravou tuniskou chuť se musíte vydat dále od hotelových komplexů, kde často převažují jídla spíše evropská. Jídlo je vždy čerstvé, což platí i o rybách (parma, mořský jazyk, tuňák, mořský okoun, sardinky) a mořských plodech (chobotnice kalamáry, krevety), které jsou zde velmi oblíbené. Tunisko je proslulé používáním mnoha druhů aromatického koření, jeho výběr je dokonalým uměním. Typickým jídlem je kuskus v mnoha úpravách, který inspiroval i současnou evropskou kuchyni. Podává se často se zeleninou a masem připravovaných na pánvi, výjimkou ale nejsou ani sladké verze s datli, fíky či meruňkami.
Oblíbeným masem je skopové, jehněčí a drůbeží. Ochutnejte např. ostré párečky ze skopového masa (merguez). Vepřové v Tunisku nenajdete, jedná se o muslimkou zemi, kde je tento druh masa zakázán. K hlavnímu jídlu je zvykem podávat mističku harissy, což je pálivá pasta z červených paprik a olivového oleje. Právě s harissou pak skvěle chutnají pečené chlebové placky.
Jako moučník je podáváno čerstvé ovoce moha druhů nebo sladkosti jako jsou medové koláče, magroudh (sladké pečivo chutnající po medu, datlích a seznamu), baklava (moučník z vrstev těsta a loupaných mandlí) či chalva. Tunisko je jedním z největších vývozců datlí, Tunisané je tak přidávají téměř do všeho – jistě je ochutnejte čerstvé.
Pokud si objednáte vodu, vždy zkontrolujte, zda je originálně zabalená. Velmi rozšířený je pořádně oslazený zelený čaj s lístky máty, dále káva s příchutí kardamomu a čerstvě vymačkaný pomerančový džus. Protože islám zakazuje pití alkoholických nápojů, je alkohol k dostání jen pro turisty. Ochutnejte skvělá červená vína, pivo místní značky Celtia nebo suché fíkové brandy.

OBLASTI, REGIONY

Sever
Na severu Tuniska nebývá až tak velké teplo, což je mnohdy velmi příjemné, nacházejí se zde oblázkovo-písečné pláže s možností šnorchlování a potápění. Nejoblíbenějším a v podstatě jediným možným místem k potápění je Tabarka. Jedná se o městečko ležící leží jen pár kilometrů od hranic s Alžírskem, jehož krásné korálové útesy jsou považovány za jedny z nejkrásnější v celé zemi.
Na své si zde přijdou i milovníci památek a přírody (sever země je zelenější než všechny ostatní oblasti). Mnoho cestovatelů neopomene navštívit malebnou vesničku Sidi Bou Said, kde se natáčela známá Angelika a i dnes je toto místo vyhledávaným cílem filmařů. Jako krásný suvenýr se zde prodávají originální ptačí klece sloužící k dekoraci.
Po kdysi mocném Kartágu dnes zbyly již jen rozvaliny, které však dosud lákají svojí atmosférou. Klasickým místem k návštěvě je také historické hlavní město Tunis s tuniskou medinou, Mešitou olivovníku či několika zajímavými muzei.

Střed
Střední část Tuniska, konkrétně vnitrozemí, pokrývá step, kde se daří pastevectví a pěstování oliv. Nejlepší je ubytovat se ve městě Monastiru, Port El Kantaoui či Sousse a podnikat výlety do vnitrozemí. Nejlépe poznáte tuto krajinu v oblasti Sahelu (rovinaté oblasti kolem města Kairouanu).

Jih
Magický Jih Tuniska se nese ve znamení Sahary, která je typická písečnými dunami a velkým teplotním rozdílem mezi dnem a nocí. Najdete zde také solná jezera, přičemž nejznámějším a zároveň největším je Chott el Djerid. Jezero mění svoji barvu podle množství vody. Nejčastěji bývá zbarveno do růžového, fialového či červeného odstínu.
Jednou z nejkrásnějších oáz světa je Tozeur, kde se pěstuje mnoho banánovníků, fíkovníků a datlovníků. Nádherná architektura, muzeum, jehož součástí je i muzeum pohádek tisíce a jedné noci či zoologická i botanická zahrada potěší všechny cestovatele, kteří se zde zastaví při své cestě pouští.
Nejlépe se na jihu Tunisku ubytujte v okolí města Sfax nebo na Djerbě, výlety do pouště a oáz pak nezaberou tolik času.

Ostrov Djerba
Oblíbený cíl evropských turistů, který se nese ve znamení tepla, slunce a přímořské pohodové dovolené, je místem, kde si hlavně odpočinete a načerpáte energii. Památek tu sice příliš není, Djerba je však často využívána jako vstupní brána pro výlety do pouště, odkud to je už jen kousek. Zábavní vyžití pro turisty je pestré a bohaté, zahrajte si golf, tenis,volejbal vyzkoušejte některý z vodních sportů nebo se vydejte do slavné židovské synagogy La Ghriba. Pro lenošení jsou nejlepší krásné severní pláže ostrova s velmi čistým a průzračným mořem

15. říjen, 2012