Mexiko

Země hojně vyhledávaná turisty díky bohaté historii indiánských civilizací, ale zároveň oáza odpočinku na okouzlujících písčitých plážích u azurově modrého moře a ráj pro milovníky vodních sportů. Tajemná atmosféra současného Mexika, které dýchá historií civilizací Olméků, Aztéků, Zapotéků a Mayů, Vám učaruje. Zároveň se ale pyšní nádhernou přírodou, kde se vysoké hory střídají s pouštěmi plnými gigantických kaktusů či bujnou vegetací džungle, která je domovem pro rozmanité druhy zvířat. Mexiko – země sombrer a tequily - Vás přivítá s otevřenou náručí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Oficiální název této exotické země ležící ve Střední Americe zní Spojené státy mexické. Geopoliticky bývá řazena buď ke Střední nebo Severní Americe. Mexiko sousedí na severu s USA, na jihu s Guatemalou a Belize. Součástí země je také několik ostrovů. Mexiko omývá Atlantský oceán, Mexický záliv a Karibské moře, na jihu se pak táhne hluboký Středoamerický příkop. Délka mexického pobřeží je přes 9 tisíc km, přičemž zde najdete téměř 450 nádherných pláží.
Na většině území převládá hornatá krajina. Významná je Sierra Madre Occidental nacházející se podél západní pevniny a Sierra Madre Oriental, jež se táhne na východní části Mexika. Nejvyšším vrcholem je sopka Pico de Orizaba (5636 m) obklopená nádherným národním parkem, druhým nejvyšším bodem v Mexiku pak je významná, stále ještě činná sopka Popocatépetl (5452 m). Zemědělsky významné je úrodné Mexické a Tolucké údolí. V Mexiku najdeme poměrně málo řek, největší z nich je pohraniční Río Bravo del Norte, významné jsou také řeky Panuco, Yaqui, Fuerte či Usumacinta. Východní pobřeží Yucatánského poloostrova, který vybíhá mezi Mexická záliv a Karibské moře, lemuje Mezoamerický korálový útes, (druhý největší korálový útes na Zemi).

Počasí
Rozlohou obrovské Mexiko leží v subtropickém pásu a můžeme zde rozlišit celkem tři pásma, která souvisí s nadmořskou výškou. Ve vysokých horách nad 1700 m.n.m. se ocitnete v chladném pásmu, kde se teploty průměrně pohybují pod 17° C. Ve výškách nad 700 m.n.m. se vyskytuje mírné pásmo s teplotami do 23 °C, zatímco na pobřeží a v údolích vládne počasí horké nad 24°C. Na Yucatánu je klima po celý rok příjemné, teploty téměř nikdy neklesají pod 27 °C. Nižší teploty Vás mohou zaskočit v hlavním městě Ciudad de Mexico, kde vane suchý a studený vítr.
V jižní části Mexika se rok dělí na období dešťů (červen až říjen) a období sucha (listopad až květen). Obecně platí, že srážek přibývá směrem od severu k jihu a více prší v horách.
Nejideálnější doba pro dovolenou u moře je duben až červen, v letních měsících červenci a srpnu jsou již horka příliš velká. Pokud chcete poznávat krajinu a absolvovat turistické výlety, zvolte září až prosinec nebo březen až duben, není ani přílišné horko ani zima.

Historie
Dějiny na území Mexika začínají před více než 25 tisíci lety, prvními obyvateli byli Indiáni obývající zemi před více než 20 tisíci let. Živili se sběrem plodů, později jejich pěstováním a lovem zvěře. Mezi vyspělejší civilizace řadíme Olméky, kteří žili na území tropických lesů a mokřin a zanechali po sobě významné obřadní stavby i sochařská díla. Nejvýznamnější památky zanechal národ Zapotéků (dnes je to např. komplex kultovních budov Monte Albán) a Mayové, kteří jako první zaznamenávali čas. Dále na území pronikl kmen Toltéků a později také Aztéků, kteří byli zručnými řemeslníky, neochvějnými vojáky a výbornými staviteli. Má se za to, že hlavnímu aztéckému bohu Huitzilopochtlimu byly přinášeny lidské oběti.
Mocnou Aztéckou říši dobyl po příchodu Evropanů na americký kontinent Španěl Hernán Cortés. Nová země, která na tomto území vznikla, byla pojmenována Nové Španělsko a trpěla pod vykořisťováním, otroctvím a násilnou katolizací. Kulturní bohatství dávných civilizací bylo téměř zlikvidováno. Ze země bylo vytěženo stříbro a další drahé kovy, sklízena pro export byla cukrová třtina, tabák a další plodiny. Největší privilegia požívali Španělé narození na území Španělska, hůře již na tom byli kreolové, míšenci Španělů a původních Indiánů, narozeni na území Mexika. Nenávist, která mezi jednotlivými vrstvami vznikala, vyústila roku 1810 v občanskou válku, cílem kreolů pak byla nezávislá země. Tento cíl se skutečně podařilo uskutečnit, roku 1824 vznikla federativní republika. V roce 1845 bojuje Mexiko proti USA o území Texasu, Arizonu, Kalifornii a Nové Mexiko, která prohrálo. Neustálé politické boje daly vzniknout i diktatuře Porfirioa Díaze, která byla svržena roku 1910. Otevřel se prostor pro mexickou revoluci v čele s ozbrojenými skupinami vedenými Franciss Villou a Emilianem Zapatou. Celkem 7 let vleklá revoluce plynule přešla v občanskou válku, která Mexiko oslabila vnitropoliticky i ekonomicky. V letech 1934 až 1940 stála v čele země vláda Lazara Cardenase, která uskutečnila řadu sociálně ekonomických reforem - rozdělila mezi rolníky na 18 milionů hektarů půdy a znárodnila železnice a zejména těžbu ropy, patřící zahraničnímu kapitálu. Druhé světové války se Mexiko zúčastnilo na straně protihitlerovské koalice a stalo se zakládajícím členem OSN. Po válce nastává obroda státu, roku 1968 Mexiko pořádalo také Olympijské hry.

Populace
Počet obyvatel žijící na území Mexika je přes 110 milionů obyvatel, přičemž v hlavním městě Ciudad de México žije okolo 25 milionů lidí.
Nejpočetnější skupinou, která tvoří okolo 59%, jsou míšenci Indiánů a bělochů, dále zde najdete 23% obyvatelstva evropského původu a 17% původních etnických Indiánů (mezi nimi nejčastěji potomci Aztéků, Mayů a Zapoteců).V současné době přichází do Mexika nejvíce lidí z Guatemaly a Hondurasu, lákají je lepší životní podmínky a lépe placená práce.
Mexičané jsou usměvaví, ale poněkud zdrženliví, hrdí na svoji zemi a kulturní dědictví.

Jazyk
Úředním jazykem Mexika je španělština, kterou mluví většina obyvatel – gramatika je stejná jako ve Španělsku, ovšem obohacená o výrazy z indiánštiny. Asi 10 % lidí hovoří původními indiánskými jazyky, kterých je na území Mexika celkem 89. Na Yucatánu převládá mayština. V hotelích a turistických centrech se běžně dorozumíte anglicky.

Náboženství
V současné době převládá římskokatolické náboženství (92%), v menšině je zastoupeno i protestantství (7%) a židovství (1%). V předkolumbovské éře byl však náboženský život tehdejších civilizací zcela jiný. Charakteristický byl velký panteon bohů, na jejichž počest se stavěly krásné stavby a kultovní komplexy. Prostředníkem mezi lidmi a bohy byli kněží, konaly se náboženské obřady, jejichž součástí bývaly i lidské oběti (zejména v Aztécké říši). Po příchodu Evropanů do Mexika však začla éra násilného obracení na katolickou víru. Kromě oficiálních církevních a státních svátků můžete v Mexiku zažít přes 5 tisíc dalších regionálních oslav (fiest), ke kterým neodmyslitelně patří bujaré veselí, hojnost jídla a pití, tradiční kroje, tance a průvody.

Ekonomika
Mexiko se může pochlubit značným nerostným bohatstvím, v koloniální době i dnes se těží zvláště stříbro, zlato a další drahé kameny, významné je ale také naleziště zinku, mědi, železa, uranu, síry, cínu nebo antimonu. Velmi cenná jsou také naleziště ropy a zemního plynu při východním pobřeží země. Z průmyslu převažuje chemický, strojírenský, potravinářský či textilní (na poloostrově Yucatán). Důležitá je také těžba dřeva, a to i vzácných druhů jako je cedr, eben, mahagon a další.
Zemědělská půda vzniklá z četných sopek je velmi úrodná, nejvýznamnější jsou pobřežní regiony a oblast hustě osídlené kotliny Mexické náhorní plošiny. Pěstuje se káva, tabák, kakao, bavlna, kokosovník, cukrová třtina, mezi chovaná zvířata patří skot, ovce, drůbež, kozy, prasata, osli i koně.
Mexiko patří k nejrozvinutějším státům Latinské Ameriky, nezaměstnanost představuje asi 3%, pod hranicí chudoby se pohybuje kolem 18% obyvatel.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pro turistickou cestu trvající méně než 90 dnů nepotřebujete vízum, postačí Vám cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců od návratu. V letadle nebo na hraničním přechodu je nutné vyplnit tzv. vstupní hraniční průvodku, jež se při cestě zpět předkládá s razítkem ke kontrole. Pohraniční orgány také mohou při vstupu kontrolovat dostatečné finanční prostředky či zajištění zpáteční cesty. Povinná odletová taxa je přibližně 25 USD, je nutné s ní tedy u odletu počítat a nechat si odpovídající finanční obnos.

Clo
Bezcelně se smí dovážet věci osobní spotřeby či dárky (do ceny 1000 USD). Bezcelně smíte dovézt fotoaparát, videokameru, dalekohled, maximálně 12 kusů foto filmů, laptop, mobilní telefon, kempinkové, sportovní a rybářské vybavení, knihy, časopisy, osobní léky 200 ks cigaret 200 ks cigaret nebo 25 ks doutníků nebo 200 g tabáku, 3 litry vína nebo 1 litr alkoholických nápojů (pouze pro osoby starší 18 let). Kontroly na hranicích jsou velmi přísné
Držení a užívání drog je v Mexiku zakázáno zákonem a za pašování drog hrozí vysoké tresty. Do země se nesmějí dovážet potraviny (ani konzervy či čokoláda), rostliny, zvířata a zbraně.
Dovoz a vývoz cizích měn nad částku 10.000 USD na osobu je třeba deklarovat, výměna deviz je volná. Místní měna je v zahraničí nesměnitelná.
Bez speciálních povolení nesmějí být vyváženy jakékoliv archeologické předměty ani živá zvířata a rostliny či výrobky z nich (mezinárodní dohoda o ochraně ohrožených druhů CITES), za porušení zákona hrozí přísné postihy.

Časový posun
Mexiko díky své velké rozloze používá celkem tři časová pásma. Od první neděle v dubnu do poslední neděle v říjnu platí letní čas. Časový posun na většině mexického území vůči ČR činí po většinu roku mínus 7 hodin (na Kalifornském poloostrově se jedná dokonce o 8 hodin).

Elektřina
V Mexiku se elektrický systém liší od českého, střídavý proud 127 V má napětí 60 Hz. Zástrčky s plochým otvorem vyžadují adaptér.

Peníze
Oficiální měnou Mexika je 1 nové mexické peso (MXP), které se dělí na 100 centů. Papírové bankovky jsou v hodnotách 20, 50, 100, 200, 500 a 1000, kovové mince 1, 2, 5, 10 a 20. Kovové centy jsou v hodnotách 5, 10, 20 a 50, v praxi se s nimi setkáte jen zřídka - na venkovských tržištích nebo pokladnách supermarketů. Celkově je třeba se v Mexiku připravit na relativně vysoké ceny zboží a služeb. Doporučenou směnou je americký dolar. Nejlepší je měnit peníze postupně, podle potřeby. Dobrý kurz najdete většinou v bankách, nejméně výhodná je směna v hotelích.

Kreditní karty
Kreditní karty jsou běžně přijímány v hotelích, velkých obchodech a restauracích, nejběžnější jsou karty Master Card, Visa a Dinners Club. Bankomaty (např. banky Banamex) akceptují mezinárodní platební karty (VISA, Maestro).

Banky
Banky mají otevřeno ve všední dny 9.00 – 13.30, některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne od 16 do 18 hodin., směnárny pak najdete otevřené většinou po celý týden 9.00 - 20.00.

Oblečení
Oblečení by mělo být z prodyšného, rychle schnoucího materiálu, kalhoty přibalte krátké i dlouhé, boty dvoje – jedny sandále a jedny pevnější pro výstup na mayské pyramidy. Do vyšších nadmořských výšek si vezměte svetr nebo lépe nepromokavou bundu. Deštník může posloužit zároveň i jako slunečník. Jestliže jedete ke Karibskému moři na pláž, postačí Vám plavky, šortky a tričko, pro dámy pak šaty nebo sukně. Pokud se však budete chtít podívat do kostela, nezapomeňte na vhodné oblečení (delší rukávy i kalhoty, případně sukně). Na večeři do hotelové restaurace budou potřebovat pánové ke kalhotám tričko nebo košili a dámy delší kalhoty, sukni nebo ještě lépe letní šaty.
Samozřejmostí je opalovací krém s vysokým faktorem, pokrývka hlavy, sluneční brýle, láhev na pití, do archeologických nalezišť ležících v tropickém pralese oceníte repelent proti komárům.

Zdravotní péče
Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, rozdíly se však vyskytují v její kvalitě. Samozřejmě, že soukromé kliniky disponují vysokou úrovní vybavení i personálu, ceny jsou však značně vysoké. ČR nemá s Mexikem uzavřenou žádnou dohodu týkající se případného vzájemného poskytování zdravotní pomoci bez úhrady, proto cestovní pojištění (včetně pojištění pro případ úmrtí) je nutností. Některé soukromé dražší lékařské kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatán, Acapulco aj.), i přesto odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a akceptují pouze platbu v hotovosti.
Lékárny, nacházející se zejména ve městech, jsou označeny zeleným křížem a nápisem „farmacia". Lékárna s pohotovostní službou je označena „Farmacia de turno".
Mexiko nevyžaduje žádné povinné očkování, doporučuje se však očkování proti tetanu, obrně, hepatitidě A a B, břišnímu tyfu, choleře a žluté zimnici. Na jihu Mexika se může objevit i malárie, pokud se tedy chystáte do těchto oblastí, antimalarika jsou na místě. Nehlaďte ani žádná cizí zvířata, mohla by mít vzteklinu.

Bezpečnost
Pozor na drobnou kriminalitu ve formě krádeží - opatrní buďte zejména v hlavním městě a dalších velkých městech. Šperky a cenné věci rozhodně nenoste s sebou a nevystavujte je na odiv. Hotovost je dobré mít rozdělenou a uloženou na odlišných místech, taktéž pořídit si fotokopie dokladů a důležitých dokumentů. Osvědčily se taštičky na krk, které jsou schované pod oblečením. Po setmění není radno chodit sami do opuštěných míst. Doporučuje se vždy pohybovat ve skupinkách nejméně tří lidí. V Mexiku je také větší riziko přepadení a únosů za účelem vydírání. Příslušníci turistické policie, kteří hlídkují v turisticky frekventovaných lokalitách, hovoří anglicky.
Pokud by přesto došlo ke ztrátě dokladů, je nutné řešit situaci na českém konzulátě.
Oblastí, ve které může turistům hrozit nebezpečí, zejména ve vnitrozemí, jsou státy Oaxaca, Guerrero a Michoacán na jihu země, dále také v Chiapas, kde se objevují ozbrojení povstalci.
V souvislosti s hygienou doporučujeme pít pouze balenou vodou, veškeré ovoce a zeleninu omývat, ještě lépe oloupat, nestravovat se v pouličních stáncích. Pokud chcete někoho vyfotit, vždy je dobré před tím požádat o svolení. Ve většině případů (často i u indiánských obyvatel) je za fotografii nutné zaplatit.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty
Mexičané rádi hrají pelotu (odbíjení malého gumového nebo koženého míčku pálkami proti zdi), fotbal a domino. Mexiko se v historii již několikrát stalo hostitelskou zemí pro některé velmi důležité sportovní události, jako byly letní olympijské hry v roce 1968, mistrovství světa ve fotbalu roku 1970 či od roku 2004 Mexická rallye.

Býčí zápasy a rodeo
Kromě tradičních býčích zápasů, které jsou podobně jako ve Španělsku velmi oblíbené, se můžete zúčastnit tzv. charrería (rodea), kdy Vás zaujmou mexičtí kovbojové, kteří bravurně krotí koně, chytají zvířata lasem nebo za ocas. Zážitkem je jejich typické vzezření.

Pláže a koupání
Mexické pobřeží zahrnuje 9 219 km, kde se nachází přes 450 nádherných pláží připravených jen pro Vaší ideální dovolenou. Na tichomořském pobřeží jsou nejvíce navštěvovaná letoviska jako Acapulco s krásnými zátokami a bohatým zábavním vyžitím, Puerto Vallarta či Mazanillo. Na Yucatánském poloostrově se nachází turisty oblíbené město Cancún s nádherně čistými vodami a bálým pískem. V blízkosti Cancúnu je také Mayská riviéra, která se pyšní krásnými korálovými útesy a sportovními kulturním programem.

Vodní sporty
V hotelových komplexech si můžete dosyta užít pestré nabídky vodních sportů jako je jízda na banánu, projížďka na šlapadle, parasailinng, plachtění, vodní skútry, paragliding, windsurfing, jízda na loďkách se skleněným dnem a mnoho dalších.

Potápění
Oblíbenou činností v mexických vodách je jednoznačně potápění. Nejlepší destinace se nacházejí na tichomořském pobřeží, např. Puerto Vallarta (přírodní rezervace) a korálové lavice nedaleko Ixtapa/Zihuatanejo. Na své si přijdou milovníci průzračných hloubek i v Karibském moři, konkrétně Cancún, Cozumel, Isla de Mujeres, Akumal a Xel-Há.
Korálový útes u Conzumelu je jednou z nejkrásnějších potápěčských míst – útes dlouhý 32 metrů Vás ohromí spoustou druhů ryb, podmořskými jeskyněmi, tunely i vraky lodí. Oblast je navštěvována nejen potápěči, ale i badateli, kteří se do krásných hlubin noří s fotoaparátem a kamerou.
Velmi oblíbenou atrakcí pro zkušené, méně zkušené i začínající potápěče je potápění v cenotách, což jsou korálové jeskyně a pevniny zaplavené sladkou vodou.

Ekoparky
Zejména na Yucatánu se můžete podívat do známých ekoparků. V Xcaret, světoznámém aquaparku v tropické přírodě, si můžete prohlídnout velké akvárium, zaplavat si s delfíny, navštívit menší zoo nebo skanzen či se zajít podívat na folklorní představení. V tropické laguně Xel-Ha si zase můžete zkusit sjet řeku nebo si zaplavat s delfíny.

Jízda na koni
Cítit se jako tradiční domorodé obyvatelstvo Mexika můžete při jízdách na koních, které jsou v současné době vyhledávanou turistickou atrakcí. Ať již jedete podél mořského pobřeží, nebo ve volné přírodě, pohled na mexickou krajinu z koňského sedla bude nezapomenutelný.

Trekking
Rozmanitá příroda sverních polopouští, travnatých a křovinatých savan, subtropických smíšených lesů, zelených deštných pralesů na jihu a běloučkých písčitých pláží s tyrkysovou vodou láká pro výlety a poznávání místní krajiny.
Nádherný národní park a biosferická přírodní rezervace Sian Ka´an, kterou UNESCO také zařadilo na svůj seznam, je unikátní rozlehlé území na východě Yucatánského poloostova, které láká neuvěřitelnou biodiverzitou, mokřady i památkami mayské civilizace. Po celé délce pobřeží se táhne Mezoamerický korálový útes, na pevnině pak žije jaguár, puma, ocelot,, tapír, pekari, kynkažu, kapustňák, čáp jabiru, kareta či krokodýl.
Také horská turistika patří k velmi oblíbeným sportům. Nejčastější horské cesty vedou k vrcholům sopečných vulkánů, kterými jsou Popocatépetl, Pico de Orizaba nebo Iztaccihuati. Vrcholky těchto hor jsou však vyhrazeny jen pro velmi zkušené horolezce.

Výlety vlakem
Horská železnice spojující tropickou nížinu na pobřeží Kalifornského zálivu v mexickém státě Sinaloa s výšinami pohoří Sierra Madre Occidental je považována za jednu z nejkrásnějších tratí na světě a je také hojně navštěvována turisty. Neuvěřitelné výhledy na palmové háje, orchidejové louky, kaktusy a deštný prales, ale i indiánskou vesnici Vás ohromí. Cesta končí v proslulé železniční stanici Divisadero-Barrancos, přímo naproti údolí Barranca del Cobre neboli Měděném kaňonu, což je proslulý systém malebných propastí a kaňonů. Odvážní cestovatelé mohou sestoupit i na dno kaňonu hlubokého 2300 metrů, k tomu je ale nutný průvodce.

Kulturní památky
To, co v Mexiku uchvacuje davy turistů a láká další a další návštěvníky, jsou pozůstatky dávných civilizací, které žily na území Mexika. Pradávné indiánské kultury Mayů, Olméků a Aztéků zanechaly po sobě vzácné pyramidy, chrámy, paláce, obřadní a rituální stavby.
Dlouhou řadou památek oplývá již hlavní město Mexico City, kde je hlavním cílem druhé největší náměstí na světě – Zócalo. Zajímavostí je, že náměstí je vydlážděno kameny, které zbyly z aztéckého velkoměsta Tenochtitlán, který dobyli Španělé po příchodu na mexické území. Pokud Vás zajímá historie tohoto města, navštivte Národní antropologické muzeum s tisíci významných exponátů, mezi které patří i obětní kámen, který sloužil k usmrcování lidských obětí určených ke smíření s bohem.

Necelých 50 km od hlavního města se nacházejí největší jihoamerické pyramidy Teotihuacan, přičemž právě zde stojí čtyřvrstevná Pyramida Slunce a Pyramida Měsíce.
Významné památky naleznete také na poloostrově Yucatán, konkrétně se jedná o chrámové město Palanque, které je ukryto v bujné vegetaci nebo Mayská lokalita Chichén Itzá, kde můžete prohlédnout pyramidu El Castillo zasvěcenou mayskému bohu nebes a slunce Kukulkánovi. V hlavním městě Yucatánu- Koridě - najdete turisty nejvyhledávanější památku města, nejstarší katedrálu na americkém kontinentu (Catedral de San Idelfonso).

Golf
Velmi kvalitní hřiště navržená legendami světového formátu se nacházejí na tzv. Mayské riviéře, na pobřeží Karibského moře mezi městy Cancún a Tulúm. Oblast je známá také pořádáním prestižních golfových turnajů. V regionu se nachází několik golfových klubů, které jsou speciálně přizpůsobeny pouze pro muže nebo ženy.
Hráče nejvíce láká exotický nádech zdejších hřišť, nádherný výhled na tyrkysové vody Karibiku, deštný prales nebo mayské památky. Mezi nejznámější hřiště patří El Cameleon v Mayakobá, dále Playcar Golf Club či Iberostar Paralso Golf Course. Na území Mexika se však nachází více než 150 golfových hřišť, důležitými hřišti se pyšní i hlavní město Mexico City.

Nakupování, Suvenýry
V Mexiku lze smlouvat, ale člověk musí být opatrný, aby prodejce neurazil. Obecně největší výběr zboží je obecně v Mexico City a Acapulcu, nejdražší je Cancúnu.
Nakupte výhodně stříbro, hrnčířské výrobky, houpací sítě hamaka vyrobené z pletených pestrobarevných přízí, sošky vyrobené z minerálních kamenů, šperky, oblečení indiánského stylu nebo tradiční sombrera – symboly Mexika. Dalším symbole Mexika a také národním nápojem je jistojistě Tequilla, která rozhodně vyjde levněji než u nás. Nejkvalitnější druhy tequily jsou opatřeny etiketou s označením 100 % agave.

Jídlo a pití
Mexická strava je zdravá, dietní a velmi aromatická, její základ tvoří zelenina, luštěniny (zejména fazole) a ovoce. K většině jídel se podávají i nám známé tortilly, tedy velmi tenké kukuřičné placky z nekynutého těsta, do kterých se balí zelenina a maso. Před jídlem se servírují kukuřičné chipsy nachos namáčené do ostré salsa omáčky vyráběné z pálivých jalapeno papriček.
Maso se objevuje jen zřídka, nejčastěji se používá hovězí, kuřecí, krůtí, rybí či vepřové. Ke specialitám patří maso z pásovce nebo leguána, pro odvážné je připravena pochoutka –housenky Guzanos a luční koníci Chapilines, oboje dozlatova usmažené na rozehřátém tálu.
Po hlavním jídle následuje desert v podobě ovocného salátu, nejčastěji papáji, manga, pomeranče, melounu či ananasu.
Tradičním mexickým nápojem, který osvěží a dodává sílu, je atole – nealkoholický nápoj z rozvařené kukuřice. Mexičané mají také rádi horkou čokoládu ochucenou medem, vanilkou, pálivým chilli a novým kořením. I za hranice Mexika je rozšířena pověst pití Tequilly, které je považováno za rituální obřad. Doplňkem tequilly je sůl a citronová šťáva.

Oblasti, regiony

Yucatánský poloostrov
Většina tohoto poloostrova ležícího na jihovýchodě země, náleží Mexiku, od Kuby je oddělen Yucatánským průlivem. Východní pobřeží poloostrova lemuje Mezoamerický korálový útes, druhý největší korálový útes na Zemi. Území je proslulé zejména památkami dávných civilizací. Hlavními významnými místy jsou ruiny dávného mayského města Uxmal a Chichén Itzá s 24 metrů vysokou pyramidou El Castillo, chrámem válečníků, observatoří a hřištěm pro míčové hry. Leží zde i dvě významná letoviska: lázeňský Cancún s přilehlým ostrůvkem a krásnými písčitými plážemi a město Mérida s bohatou zelení.
Území Yucatánského poloostrova je poměrně bezpečným ostrůvkem v divočejším Mexiku, potomci Mayů jsou zde milí a usměvaví. Koupat nebo potápět se zde dá kromě krásných pláží Karibiku (Mayské pobřeží je ideální), také ve sladkovodních vodách tzv. cenotes, což jsou hluboká jezírka s nádherně čistou vodou.

Kalifornský poloostrov
Tento nejdelší poloostrov na světě se nachází na severozápadě Mexika a díky bezpočtu krásných ostrůvků byl zařazen na seznam UNESCO. V severní části se vypínají vysoké hory, pod nimiž leží pouště s obřími kaktusy, krásné pláže a laguny Pacifiku i Cortésova moře. Najdete zde fascinující divokou přírodu, kolonie stovek velryb a lvounů.

Sever
Na severu Mexika se vydejte k Měděnému Kaňonu (Barranca del Cobre), hlubšího a rozsáhlejšího než je světoznámý Grand Canyon v USA. Tento přírodní úkaz, který sestává z několika kaňonů je přírodní chloubou Mexika a jedním z nejinspirativnějších míst na světě. Byl vytvořen řeknou Fuerte a jejími přítoky a nachází se v pohoř í Sierra Madre Occidental. Nejlepším zážitkem bude spojit návštěvu s jízdou výletním vlakem po jedné z nejkrásnějších tratí světa s 88 tunely a 38 mosty. Oblast obývají indiáni kmene Tarahumaro s ojedinělými zvyky a neuvěřitelnou fyzickou i psychickou kondicí.

Jih
Jih Mexika je velmi různorodý, najdete zde pobřeží Tichého oceánu, hory dosahující 3 tisíce metrů i poslední kousky džungle v zemi. Nejjižnějším státem Mexika je nezkrocený a divoký Chiapas, zároveň však také nejchudší oblast státu. Velkým lákadlem pro odvážné turisty jsou ale původní obyvatelé indiánského, převážně mayského původu, kteří zde tvoří většinu. Ačkoliv je oficiálním jazykem španělština, oni hovoří desítkou navzájem odlišných původních nářečí.

Tichomořské pobřeží
Oáza odpočinku - tichomořské pobřeží - láká milovníky koupání, opalování, potápění i šnorchlování.
Perlou mezi těmito tichomořskými letovisky je hlučné a nevázané Acapulco, které oplývá nočním životem, ale i památkami. Zamiřte do centra starého města, na pobřežní promenádu, do pevnosti San Diego či k mořské soutěsce La Quebrada, odkud se bez jištění vrhají do vody clavidistas, odvážní mladíci hojně povzbuzovaní okolními přihlížejícími.

Centrální Mexiko
V jižná části centrálního Mexika se nachází hlavní město zařezané na seznam UNESCO – Ciudad de Mexico. Bylo vybudováno Španěli na troskách aztéckého města Tenochtitlánu. Nachází se v nadmořské výšce kolem 2 tisíc metrů, v jeho okolí najdeme například činnou sopku Popocatépetl. Má kolem 20 milionů obyvatel, jako ostatní velkoměsta se potýká s přelidněním, smogem, nedostatkem pitné vody a obrovskými sociálním rozdíly, které způsobují sociální napětí. Přesto toto město stojí za návštěvu, jelikož dýchá nezaměnitelnou atmosférou. Centrem je náměstí Zócalo, kde najdete mnoho historických památek, např. Národní palác. Aztéckou historii připomíná Templo Mayor, svatyně obrovského historického významu. Ve městě ale najdete i druhou největší svatyni světa pro mnoho věřících - chrám Panny Marie Guadalupské.

09. říjen, 2012