Indie

Tato okouzlující exotická země plná překvapivých kontrastů a zcela odlišného způsobu života, rozhodně stojí za návštěvu. Země obrovské chudoby i naleziště diamantů, nezměrných lidských tragédií i největšího pomníku lásky Tádž Mahálu, duchovního bohatství i lhostejného využívání přírody za účelem zisku – to vše je Indie. Na své si zde přijdou milovníci krásných liduprázdných pláží, okouzlujícího potápění, vodních sportů, romantických procházek nespoutanou přírodou i odvážní horolezci toužící změřit své síly s vrcholky Himalájí. Stačí jen naplno otevřít oči a užívat si krásnou jinakost a rozmanitost této země.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Oficiálním názvem Indická republika se rozkládá v jižní Asii a sousedí s Bangladéšem, Barmou, Čínou, Bhútánem, Nepálem a Pákistánem. Na jihovýchodě za průlivem Palk Strait pak leží ostrovní stát Srí Lanka. Indie je omývána na jižním, jihozápadním a jihovýchodním pobřeží teplým Indickým oceánem.
Na severu Indii od okolních států odděluje Himalájské pohoří, na severozápadě pak najdeme suché oblasti a pohoří Karákoram s indickou nejvyšší horou K2 (Kanchenjunga) s nadmořskou výškou 8598 metrů, která je současně i druhou nejvyšší horou světa. Většinu území Indie pak tvoří savana a tropické deštné lesy. Významnými řekami, okolo nichž se v minulosti zrodila civilizace, jsou Indus, Ganga a Brahmaputra.

Počasí
Počasí jednotlivých částí Indie se od sebe výrazně odlišuje. Na severu vládne podnebí velehor s chladnějšími teplotami a v zimě s častými mlhami. Himaláje však zabraňují studeným větrům od severu pronikat na území, což činí z Indie příjemnou destinací, teplejší než jiné oblasti položené ve stejné zeměpisné šířce. Na západě Indie pak panuje sucho a klima pouští, na většině území se však setkáme s tropickým podnebím.
Střídají se zde čtyři roční období: horké a suché léto (od března do června), kdy je nejvhodnější cestovat do hor. Od června do září pak přichází letní monzun, který s sebou přináší vydatné deště a snížení teploty. Na tento letní monzun čekají jako na smilování zemědělci, avšak často si také vybírá krutou daň v podobě povodní, při kterých přichází o střechu nad hlavou, ale bohužel i o život mnoho hlavně chudých lidí. Od září tyto vydatné deště střídá severovýchodní monzun se sušším a klidnějším podzimním obdobím. Zima pak začíná na severu Indie v listopadu, na jihu v prosinci, a právě to je nejideálnější doba na cestování po Indii – teploty jsou příjemné, pod bod mrazu klesají jen v severních oblastech.

Historie
První známky lidské kultury v Indie sahají do 3 tisíciletí př.n.l., do nížin kolem řeky Indu, od poloviny 2.tisíciletí přicházejí na území indoevropští obyvatelé, kteří striktně oddělují původní obyvatelé od své tzv. arijské rasy (v sanskrtském jazyce znamená „arijský“ ušlechtilý). V této době také vzniká sociální systém kast, který je v podstatě neprůchodný. V 5.st. př.n.l. vzniká buddhismus a džinismus, zároveň také jako nesouhlasná reakce na kastovní systém. V 15.století za vlády Guptovců buddhismus po dlouhé době vytlačil hinduismus, v 16.století pak na území Indie začíná pronikat i islám reprezentovaný Mughalskou říší. Právě v tomto období dochází k rozkvětu kultury, umění a literatury, staví se mnoho architektonických skvostů, mimo jiné také mauzoleem Taj Mahal, který patří k sedmi divům světa.
Roku 1498 připlul k indickým břehům portugalský mořeplavec Vasco de Gama, do budoucna však Portugalsko nemělo tolik síly a finančních prostředků jako Velká Británie, která postupně území začala ovládat. V 16. století vzniká britská Východoindická společnost, která systematicky kolonizovala celé území indického subkontinentu. Rozvíjel se obchod, těžební průmysl, čajové a kávové plantáže, železnice, atd. Byly položeny základy administrativy a soudnictví, které později převzal a využil nezávislý indický stát. Vyvrcholením tohoto procesu pak byl vznik Britské Indie v 19.století, proti které se zvedla nenásilná forma lidového odporu, v jejímž čele stál ve 30. letech 20.století Mahátma Gándhí. Zároveň také narůstalo napětí mezi hindy a muslimy, a proto Velké Británii kvůli narůstajícímu počtu krvavých obětí nezbylo nic jiného než rozdělit velkou Indii na muslimskou část (Západní a Východní Pákistán) a hinduistickou část (Indie). Ústavou byla roku 1950 vyhlášena samostatná demokratická Indie, avšak konflikt mezi Indií a Pákistánem trvá dodnes a týká se zejména území Kašmíru, na který si dělají nároky obě země. Dnes je Indie třetí největší ozbrojenou silou ve světě, importuje zbraně hlavně z Ruska, vlastní také jaderné zbraně.

Populace
Indie s hlavním městem Dillí má přes miliardu a dvě stě milionů obyvatel, řadí se tedy hned po Číně mezi nejlidnatější země světa. Řeší problém s přemírou obyvatelstva, protože zákony omezující porodnost jsou často porušovány. V Indii se nachází mnoho etnických skupin, nejpočetněji jsou zde zastoupeni Hindové, Bengálci, Telurové, Maráthové, Urduové, Tamilové a Kudžarátci. Více než 50 milionů lidí ještě patří ke kmenovým společenstvím – nazývají se tzv. Adivadové a jsou potomci původních obyvatel, žijících na území dnešní Indie před příchodem védických Arijců. Po tisíce let žili nerušeným životem v horách, během posledních 50 let však byli donuceni opustit svá obydlí a pracovat jako chudá námezdní síla. Poslední zbytky těchto lidí najdeme již jen v extrémních podmínkách severovýchodního Arunachal Pradeshe, kde stále dodržují tradiční zvyky.
Gramotnost je v Indii poměrně nízká (kolem 60 %), zejména ve vesnicích a odlehlejších oblastech, hlavně kvůli omezeným finančním možnostem lidí a zastaralému školnímu systému, kdy většina škol je soukromých.

Ekonomika
Indie se těší velkému přírodnímu bohatství, ideální podmínky panují také pro zemědělskou produkci. Přesto se země potýká s obrovskou chudobou, kterou často zhoršují i krutá sucha, zemětřesení a povodně. Mezi hlavní problémy zemědělství patří eroze půdy, rapidní snižování úrovní spodních vod a nadměrné vyčerpávání živin půdy intenzifikovaným zemědělstvím s přílišným používáním chemikálií.
Mezi přírodní zdroje patří uhlí, železná ruda, diamanty, ropa, vápenec, pěstuje se rýže, obilniny, bavlna, moruše, juta, slunečnice, čaj, seznam a ovoce. Z chovných zvířat jsou nejdůležitější ovce, kozy, drůbež a hojně rozšířen je i rybolov. Indická vláda se snaží o rozvoj zaostalých oblastí tím, že buduje továrny v méně obydlených oblastech Indie. Továrny, které byly budovány ve větších městech od 50. let, zcela pozměnily tvář Indie. Zároveň je Indie třetí největší ozbrojenou silou na světě, které velí indický prezident. Vlastní také jaderné zbraně a importuje velké množství zbraní.

Jazyk
Naleznete zde mnoho různých etnických skupin, které hovoří různými jazyky. Angličtina je oficiálním jazykem v legislativě a mezi vzdělanci, jednotným dorozumívacím prostředkem v celé Indii je indická mutace angličtiny, tzv. hinglish, která na první poslech zní poněkud legračně. Dále se uznává celkem 15 dalších oficiálních jazyků, avšak při posledním sčítání obyvatel bylo zaznamenáno až 1600 méně významných jazyků a nářečí. Nejvíce je v Indii Hindů (zhruba 40%, což činí asi 400 milionů Indů) – používají jazyk hindštinu, dále je pak rozšířena bengálština, teluru, marathi, tamilština, urdu a další.

Náboženství
Indická společnost je neodmyslitelně spjata s náboženstvím, které prostupuje všechny sféry každodenního života. Hlavním indickým náboženstvím je hinduismus, který se vyznačuje vírou v reinkarnaci a pevně danou příslušností k určité kastě, do které se člověk zrodí. Nejposvátnějším místem je město Varanasi, kterým protéká řeka Ganga – právě tady probíhá obřadní spalování mrtvých, proto je nejlepší v tomto místě umřít nebo sem být alespoň po smrti převezen a hozen v podobě popelu do svaté řeky.
Kromě hinduismu je rozšířen buddhismus, který v Indii vznikl a se kterým se lze v současné době setkat hlavně v podhůří Himalájí, dále mírumilovný a asketický džinismus, islám, který je rozšířen hlavně v Kašmíru, a křesťanství, na jehož rozšíření se podíleli hlavně portugalští mořeplavci. Najdeme i sionismus a zoroastriánství.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
K cestám do Indie potřebujete platný pas (nejméně 6 měsíců po návratu) a vízum, které obdržíte na velvyslanectví Indie v Praze. Získat vstupní vízum na hranicích nebo ve třetí zemi nelze. Vízum by mělo být vyřízeno během jednoho týdne, nelze však na tuto dobu s jistotou spoléhat.
Na hraničním přechodu je cizinec povinen vyplnit formulář, jehož první část slouží ke statistickým a evidenčním účelům a druhá jako celní a devizové prohlášení. První se odebírá u pasové kontroly, druhá se odevzdá celníkům.

Clo
Beze cla je možno do Indie dovézt věci osobní potřeby zahrnující: používané věci, fotoaparát či videokameru, notebook, dalekohled, radiopřijímač apod. (pokud tyto věci budou zase vyvezeny). Dále je možno dovézt jiné předměty či dárky v hodnotě do 750 Rs, 200 cigaret nebo 50 doutníků a 1 litr alkoholu. V případě, že se jedná o předměty, jež by mohly být sporné při vývozu z Indie, vyplatí se je vyplnit na formuláři TBRE (Tourist Baggage Re-Export Form) a nechat si jej potvrdit celníky. Ostatní věci podléhají clu.
Zakázán je vývoz zvířecí kůže, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kovů v jiné formě než klenoty (na vývoz zmíněného zboží lze získat povolení od příslušných indických orgánů). Rovněž je zakázán vývoz starožitností starších 100 let, rukopisů a dokumentů starších 75 let. Dále existují omezení dovozu a vývozu valut a nesmí se dovážet ani vyvážet indická měna.

Časový posun
Časový posun vůči České republice je na celém území Indie +4,5 hod v době středoevropského (zimního) času a +3,5 hod v době letního času.

Peníze
Indickou měnou je mauricijská rupie (MUR), která není volně směnitelná. Papírové bankovky jsou v hodnotách 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 a 25 MUR, kovové v hodnotách 10, 5 a 1 MUR a 50, 20, 10 a 5 centů.
Měnit peníze na černém trhu je protizákonné a nedoporučuje se, zejména ne z místní měny na americké dolary, neboť v Indii obíhá velké množství padělaných dolarových bankovek.
Bez problémů směníte americké dolary a eura, jiné měny jen ve velkých městech. Doporučuje se směňovat peníze postupně podle potřeby, protože zbývající rupie je obtížné na letišti při cestě zpět udat. Zpětná směna rupií na cizí měnu je možná jen v některých bankách (např. na hraničních přechodech) a je třeba předložit potvrzení o prvotní směně (někdy je požadováno i při platbě rupiemi), proto je uschovejte po celou dobu pobytu..Bankomaty najdete ve větších městech a turistických centrech. Ceny jsou ve srovnání s Českou republikou o něco nižší.

Kreditní karty
Kreditní karty jsou přijímány ve všech turistických centrech (nejspolehlivější jsou Visa a Master Card), ale při cestách do po menších městech venkově je nutné mít dostatečnou zásobu v hotovosti. Výhodně, tj. s malým bonusem v rupiích, směníte karty v kanceláři Thomas Cook, Bank of Baroda či Central Bank of India v hotelu Ashok v Dillí. Pokud by se Vám nedostávalo peněz, existuje možnost rychle zaslat finance z ČR do Indie pomocí služeb Western Union či Američan Express.

Oblečení
Nejlépe Vám bude v pohodlném, prodyšném oblečení, nezapomeňte přibalit sandály a sportovnější obuv na procházky. Pokud chcete navštívit mešity nebo jiné církevní stavby, připravte se na nutnost zakrýt ramena a kolena. Ženám se nedoporučuje vyzývavé oblečení, do mnoha chrámů musíte vstoupit bez bot. Do džinistických chrámů musíte zcela bosi, (i bez ponožek). Nezapomeňte ani na opalovací krém s vysokým faktorem, plavky, pokrývku hlavy , sluneční brýle, repelent, lahev vody pro zajišťování pitného režimu a deštník.

Zdravotní péče
Lékařská péče je ve srovnání s Českou republikou na nízké úrovni, nemocnice evropského standardu najdete jen ve velkých městech. Je nutné mít uzavřeno kvalitní cestovní pojištění a při případném ošetření si nechat vystavit lékařskou zprávu, originály receptů a dalších případných dokladů pro pozdější jednání s pojišťovnou. Léky se platí v hotovosti, antibiotika dostanete pouze na předpis lékaře. Lékárny bývají otevřené obvykle 9.00 – 19.30.
Jistě je nutné vzít si s sebou všechny léky, co běžně užíváte plus malou lékárničku s léky proti horečce, průjmu, střevní dezinfekci, poštípání, očním onemocněním, kožním mykózám, spáleninám a samozřejmě náplasti a pružné obinadlo. Pamatujte, že voda z kohoutku není pitná, nutností tedy je kupovat si balenou vodu a pečlivě kontrolovat neporušený uzávěr. Ovoce a zelenina musí být nutně omyty pitnou vodou, raději však oloupat. Nedoporučuje se konzumovat jídlo na ulici. Toaletní papír není v Indii samozřejmostí, vždy mějte po ruce svůj vlastní.

Elektřina
Zásuvky jsou v Indii stejné jako v Evropě, není tedy potřeba adaptér. Běžné jsou také výpadky proudu kvůli přetížení sítě, dobré je mít při ruce baterku.

Bezpečnost
Není potřeba se přespříliš obávat, Indie je poměrně bezpečnou zemí a pokud budete dodržovat základní bezpečnostní opatření a řídit s zdravým rozumem bude pro Vás pobyt v této rozmanité zemi zážitkem.
K největšímu počtu okradení turistů dochází v levných hostelech, ve vlacích a při pouliční směně valut. V některých místech Indie (zejména Kašmír, severovýchodní státy a velká města před volbami) je zvýšené nebezpečí teroristických útoků. Cennosti a důležité doklady je lepší nechávat v hotelovém trezoru, pokud cestujete vlakem, je nejlepší své zavazadlo zamknout na zámek. Opatrnosti je potřeba například ve vlacích, kterými často cestují turisté (např. v expresu z Dillí do Ágry, Jaipuru, Varanásí apod.). Také ženy by se měly vyvarovat vyzývavého oblečení a nechodit samy v noci na pláž (hlavně v okolí Goa. V muslimském státě Radžastánu by se ženy také měly oblékat velmi střídmě a respektovat islámské zvyky. Často jsou pro ženy v Indii vyhrazeny samostatné prostory, z důvodu jejich větší bezpečnosti.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty v Indii
Národním sportem v Indii je tzv. kho-kho, kdy určení hráči jednoho týmu pronásledují na určeném hracím poli hráče druhého týmu a vyřazují je ze hry plácnutím.
Indové milují kriket, jejich vášeň hraničí až s posedlostí, ideální je jakékoli místo v jakoukoli denní i noční dobu. Dále se hraje pozemní hokej, tenis, a stále oblíbenější fotbal.

Historie a kultura
Mezi přední nejnavštěvovanější památky Indie patří proslavený a monumentální Tadž Mahál zařazený mezi sedm divů světa. Je to jeden z nejslavnějších pomníků lásky nacházející se nedaleko Agry ve státě Uttarpradéš, který vznikl na památku smrti manželky indického mogula Šáhdžáhána. Nádherná mramorová stavba ozdobená drahými kameny byla realizována téměř čtvrt století. Ve vedlejším státě Radžastánu se pak nachází růžové město Jaipur s Palácem větrů či známou observatoří.
Za vidění stojí i jeskynní chrámové komplexy Éllóra a Adžanta ve státě Maháráštra, které byly roku 1983 zapsány na seznam UNESCO. Byly tesány do skal a s mnoha buddhistickými, hinduistickými i džinistickými stavbami, které si zde můžete prohlédnout, představují významné památky Indie.
K nasátí pravé indické atmosféry skvěle poslouží města Dillí, Mumbai (Bombaj) či posvátné město Váranásí, jejichž originalita tkví v neopakovatelné atmosféře, kterou města dýchají. V Dillí pak najdete i mnoho památek, např. Džamí masdžid- velkolepou mešitu z černého a bílého mramoru, dále Shah Jahana - Páteční mešitu. Zážitkem pak jistě bude i návštěva bazarů - indických tržišť, které si uchovaly náladu arabských trhů.
Pokud budete mít čas, navštivte sikhský zlatý chrám Amritsar ležící na stejnojmenném jezeře, na jehož pokrytí bylo užito několik tun zlata. Jedná se nejdůležitější centrum sikhského náboženství nedaleko hranic s Pákistánem.

Ajurvéda
Kromě kulturních památek turisténejvíce v Indii vyhledávají centra Ajurvédy. Ajurvéda (neboli v sanskrtském jazyce „věda o dlouhém životě“) – je léčebný systém starý více než 5 tisíc let, který je často nazýván matkou moderní medicíny. Ajurvéda se zaměřuje na dynamické vyvažování životních energií v lidském těle a považuje většinu poruch a nemocí za psychosomatické, tzn. spojené s psychikou člověka. Zahrnuje doporučení ohledně stravování a životosprávy, masáže, aromaterapii, hudbu, pulsovou diagnostiku či dechová cvičení. Cílem je prodloužení délky a kvality lidského života, zlepšení paměti, mladosti, fyzické vytrvalosti, posílení orgánů a perfektní zdraví. Příchozí nejprve vyplní detailní dotazník, kterým se zajistí volba nejvhodnějších ajurvédických procedur, správné složení preparátů a také diet. Závěrečná konzultace naopak poskytne informace o metodách, které zajistí dobré zdraví a udržení efektu léčby. Známá centra ajurvédské medicíny leží např. v Kovalamu nedaleko Keraly, dostatek kvalitních center je však rozptýleno po celé Indii - stačí si jen vybrat.

Jóga a meditace
Ať již se chcete o těchto technikách zklidnění mysli a těla dozvědět něco zajímavého a nového, nebo chcete pokračovat v již začaté praxi, Indie jako původní rodiště historického Buddhy poskytuje ideální podmínky, zejména v klidných ašrámech na severu Indie v podhůří And pod vedením zkušených guru. Pro Indy je meditace životním stylem, jóga se cvičí téměř na všech místech země.

Pláže a koupání
Nejoblíbenějšími místy pro milovníky lenošení i vodních sportů je pobřežní svazový stát Goa, který se rozděluje na severní a jižní. K severním plážím patří Anjuna s písčitými plážemi, mnoha atrakcemi a úplňkovou párty, Candolim v rybářské vesnici, Na jihu se nachází Majorda s kvalitními rybími restauracemi,vSiridao posetá mušlemi či Bogmalo ideální pro rodiny s dětmi.

Rafting
Ať už pojedete divokou indickou řeku na kanoi nebo raftu, o adrenalin nebude nouze. Ideálními oblastmi jsou Sikkim či Západní Bengálsko. Raftovat se dá také na řekách Indus, Ganga, Kanskar či Beas.

Potápění
Potápěčská centra najdete na mnoha místech indického pobřeží – Lakadivy a Andamany v Bengálském zálivu, kde se mezi deštným pralesem budete cítit jako Robinson Crusoe nebo pobřežní stát Goa s klidnými a bezpečnými vodami vhodnými hlavně po začátečníky jsou ta pravá místa pro pozorování podmořského života. Skupina ostrovů Lakshadweep nacházející se v Arabském moři je oázou klidu a ticha, která je ušetřena náporu turistů. Užijete si zde tyrkysových lagun s průzračnou vodu a korálové atoly.

Golf
I přesto, že se to na první pohled nemusí zdát, i v Indii již vyrostlo několik kvalitních golfových hřišť, které stojí za návštěvu. Vyzkoušejte např. špičkové hřiště Classic Golf Resort v Dillí, které bylo navrženo samotným Jackem Niklausem. Množství velice dobře umístěných bunkrů a vodních překážek ztěžuje hru i zkušeným golfistům a klade velký důraz na správný výběr hole. Jedním z nejžádanějších hřišť v celé Indii je Delhi Golf Club navržené Peterem Thompsonem, které je poseto stavbami historickéhp i architektonického významu. Hostí mnoho prestižních turnajů. Rambagh Golf Club v Rádžasthánu je jedním z nejstarších a nejprestižnějších klubů v Indii, při hře se můžete kochat výhledy na Rambagh Palace Hotel, pevnost Moti Doongari a Nahargarh a planterárium Birla.

Horolezectví
Indie je lákavou zemí pro všechny horolezce, je dobré vědět, že horolezectví je v Indii kontrolováno Indickým horolezeckým svazem International Mountaineering Foundation. Zájemci o expedici by měli žádat přinejmenším tři měsíce předem, protože žádost prochází dvěma státními úřady. Nezbytná je písemná garance úhrady nákladů až do výše 6000 USD v případě urgentní záchranné akce helikoptérou, předložení seznamu účastníků (i pro jednotlivce) s osobními údaji a itineráře cesty; to vše na velvyslanectví ČR v Dillí. Nejpopulárnější horolezecké oblasti jsou Sikkim Kumaon, Garhwal, Kulu-Lahul, Padar, Zanskar a Ladakh. V současné době není povolen vstup do Kašmíru, z bezpečnostních důvodů politické situace.

Safari na velbloudech a na koních
Obzvláště v oblasti Radžastánu se můžete zúčastnit mnoha rozmanitých projížděk na dvouhrbých tvorech. Délka závisí jen na Vás – kromě pár hodinových se můžete zúčastnit i několikadenních dobrodružství s noclehem zajištěným ve stanu a vařením jídla na pravém ohni. To samé platí i o vyjížďkách na koních – hojně jsou rozšířeny v horských stanicích v Himalájích.

Cestování vlakem
Říká se, že kdo alespoň jednou nevyzkouší cestovat indickým vlakem, jakoby ani nebyl v Indii. Indian Railways disponují nejrozsáhlejší železniční sítí na světě, která denně přepraví kolem 19 milionů cestujících. Železnice kromě vysokohorských oblastí Kashmir, Himachal Pradesh apod. vede skrze celou Indii.Existuje mnoho typů vlaků, které se liší komfortem a délkou jízdy. Pohodlím se liší také jednotlivé třídy, celkem jich existuje 8.
Zážitkem jistě bude jízda parní lokomotivou, která se využívá již jen pro historické jízdy nebo kulturní události. Úzkokolejný parní vláček Nilgiri Toy Train jezdí ve státě Tamil Nadu, zatímco tzv. Toy Trains, dvě úzkokolejky zapsané do Guinessovy knihy rekordů, mají 103 tunelů, 969 viaduktů, 916 zatáček a 20 stanic. Jezdí po nich také Shivalik Express a Himalayan Queen. Populární je také úzkokolejka v Západním Bengálsku Darjeeling Himalayan Railway zařazená na seznam UNESCO.

Vyhlídkové plavby lodí
Na člunu, bambusovém hausbótu či dřevěné kánoi se můžete vydat na plavbu po řekách. V Indickém oceánu se lodě objevují od listopadu do března. Lodí lze plout také z Kalkaty nebo Madrásu na Andamanské ostrovy.

Nákupy, suvenýry
Typickými suvenýry z Indie jsou nádherné ručně vyráběné šperky ze stříbra i jiných materiálů (jsou dováženy z Jaipuru, který je centrem brusičství drahých kamenů a používají se tu tradiční techniky), drobné předměty nebo oděvy, často kašmírové šály, mušelín, vyšívané a batikované oblečení či barevná sárí. Nádherné jsou také ručně tkané koberce, kožené zboží, sošky z velbloudích kostí, výrobky z bambusu a rákosí, sandály z velbloudí nebo bůvolí kůže. Pro milovníky dobrých věcí na zub doporučujeme různé druhy kvalitních čajů, nepřeberné množství silného koření či likér feni vyráběný z kešu oříšků. Z drogerie se vyplatí koupit mýdla, koupelové soli nebo tradiční parfém. V Indii se nakupuje na trzích, smlouvání patří k běžnému koloritu.V klasických kamenných obchodech jsou ceny většinou pevně dané. Alkohol lze koupit jen v obchodech s licencí na jeho prodej.

Svátky a slavnosti
Pro turisty jsou atraktivní vícedenní svátky a festivaly, doprovázené lidovou hudbou, tradičními tanci, jídlem a pitím. Indové slaví rádi a hodně, existuje neuvěřitelné množství svátků, jejichž data se řídí různými náboženskými kalendáři. Můžete si vybrat z přehlídek koní a velbloudů, poutních cest, spalování tradičních symbolů, ukázek ajurvédského léčitelství či trhů s nepřeberným množstvím předmětů všeho druhu.

Kuchyně
Indická kuchyně je originální a v současné době oblíbená po celém světě. Charakteristické je koření, především kardamon a kari (které vypadá v každé oblasti jinak a může obsahovat i hořčičné semínko, hřebíček, chilli, zázvor a mnoho dalších koření). Význam koření je také medicínský. Libovat si budou také vegetariáni a vevanu, jako vegetariánské jídlo se těší velké oblibě jihoindické rýžové palačinky „dosas“. U moře se chytají ryby a mořské plody, které jsou vždy připravovány na rostlinném oleji, na severu v drsných horách je typické jehněčí, kuřecí a husté cibulové, česnekové, zázvorové a podobné omáčky. Také zde poznáte arabský vliv z historie, připravuje se tu často kebab a tandori. Vepřové ochutnáte jen ve státě Goa a hovězí na jídelníčku nenajdete vůbec, protože je považováno za zapovězené maso z posvátných zvířat.
Základní a nejdůležitější přílohou je čočka na sto způsobů a mnoho druhů rýže (říká se, že v Indii s pěstuje kolem 200 druhů). Běžné jsou placky „čapátí“, pšeničné placky „rótí“ nebo domácí sýr „panír“. Pro Evropana je vždy delikatesou mango, pokud se konzumuje ve správnou dobu, k nasycení jsou všude k dispozici levné banány V mnoha jídlech najdete kešu, rozinky a kokos. Mezi moučníky ochutnejte „gajar ka halva“ vyráběnou z mrkve, skořice a mléka, pistáciovou hmotu „kulfi“ nebo kuličky „iadu“ z cizrny.
Často, hlavně v jižní Indii, se místo talířů používají banánové listy, běžné je jíst rukama.
K pití je běžný sladký čaj s mlékem (kořeněný kardamonem nebo zázvorem) nebo džus z cukrové třtiny. Indie je největším producentem čaje na světě. Jedna z nejdražších značek je Golden Flowery Orange Pekoe, hodí se také jako ideální dárek z cest. Jistě nezapomeňte ochutnat místní pivo oblíbených značek jako Kingsfisher či Dabsberg. Z alkoholických nápojů je oblíbený nápoj z kokosu a kešu nebo rýžové pivo.

Poznávání přírody
I přesto, že indická příroda je stále více poznamenávána rozšiřováním zemědělství a komerční výstavbou či pytláctvím a černým obchodem s ohroženými druhy rostlin i živočichů, její příroda je stále fascinující a zvířena a rostlinstvo rozmanité a bohaté. Právě s cílem ochránit tento skvost bylo zbudováno mnoho přírodních parků a rezervací, kam můžete nahlédnout. Tygří rezervace a národní park Sariska umístěné asi 100 km severně od Jaipuru láká populací tygrů (jejich spatření však vyžaduje trochu štěstí a trpělivosti), ale uvidíte také modré býky, jeleny, divoké kance a antilopy. Národní park Ranthambhor jihovýchodně od Jaipuru poskytuje útočiště tygrům, panterům a dalším druhům zvířat jako jsou antilopy, jeleni, hyeny, šakali, opice a krokodýli. Za vidění, a to i když nejste ornitolog, jistě stojí i ptačí rezervace Bharatpur s největší koncentrací ptačích druhů v Asii. Budete pozorovat vzácné sibiřské jeřáby, různé druhy čápů, pelikány, ibisy, kormorány a samozřejmě "královské rybáře" ledňáčky.

OBLASTI A REGIONY

Sever
Pestrá a rozmanitá Severní Indie je charakteristická přítomností vysokohorského pohoří And, ale také hlavního města Dillí. Dillí je po Bombaji druhým největším městem Indie, protéká jím posvátná řeka Jamuna a žije zde kolem 14 milionů obyvatel. Kosmopolitní město se neustále rozrůstá, v rámci Dillí existuje i Nové Dillí (New Delhi), které je sídlem vládních a správních orgánů. Ve městě najdete množství nejrůznějších památek, které Indové označují za národní dědictví. Za zmínku jistě stojí největší mešita v Indii - Páteční mešita nebo Červená pevnost, kterou nechal vybudovat mughalský císař Šáhdžahá a která se řadí také mezi památky UNESCO.
Z Dillí už to není daleko do Ágry se svým slavným monumentálním pomníkem Tádžmahalem, který se stal symbolem Indie nebo do největšího svazového státu Rádžasthánu s hlavním městem Jaipur. Jaipur, nebo jinak přezdívaný růžové město, láká návštěvníky krásnými památkami obklopenými červenými hradbami, které v lesku zapadajícího slunce dostávají růžový nádech. Na východ od Dillí se rozkládá posvátné město Váránasí, kde je běžné spatřit spalování mrtvých na hranicích u řeky Gangy.
Sever Indie je ideální pro trekking a vysokohorské scenérie, které si nezadají s těmi nepálskými, Vám jistojistě učarují. Lákají oblasti Sikkimu s osamocenými buddhistickými kláštery, Uttarančalu či Ladákh s kláštery zahalenými v mracích.

Jih
Zužující se cíp indického poloostrova je omýván teplým Indickým oceánem a představuje nádhernou destinaci díky své tropické přírodě, skvostům architektury i specifickým etnikům, která zde žijí. Typická je na jihu tzv. drávidská kultura, která po celá tisíciletí nebyla zcela podrobena žádnému národu. K jižním státům patří Kérala, Karnátaka, Tamilnádu a Ándhrapradéš. Překrásná oblast Keraly Vás nadchne palmovými háji, rýžovými poli, nádhernými lagunami a plážemi, na kterých se bude lenošit jedna radost. Jde o oblast s vyšší gramotností a životní úrovní než ve zbytku Indie.
Jih Indie představuje proti severu spíše opomíjenou destinaci, avšak její krása a rozmanitost za severem nikterak nezaostává. Oblíbeným cílem je Goa, nejmenší svazový stát Indie ležící na západním pobřeží indického poloostrova, avšak díky turismu nejvíce prosperující. Nádherné palmové háje, bujná džungle, 101 km dlouhé pobřeží a poměrně dobře rozvinutá infrastruktura – to jsou hlavní lákadla této oblasti. Prohlédnout si zde ale můžete také portugalské koloniální stavby, staré hindské chrámy nebo si zatancovat na některé z nekonečných plážových párty.

Střed
V centrální Indii se nachází stát Madhjapradéš s městem Bhópál, jehož povrch pokrytý mnoha umělými jezery dal místu název - „město jezer“. Dalším městem je Idaur, kde můžete shlédnout džinistický chrám Kánč Mandir vyzdobený mnoha malými zrcátky či Lál Bágh Mahal, jehož brány jsou replikou Buckinghamského paláce. Město Indaur je také vstupní branou k pevnosti Mándu. Ta byla po 220 let centrem málvského sultanátu, tedy místem radovánek a harémového života. Jistě stojí za prohlídku, která Vás vezme do Hindóla Mahal (houpačkového paláce), jehož stěny jsou nakloněny tak, že máte pocit jako na houpačce, dále uvidíte palác harémových dam či nádhernou mešitu.

Západ
Na západě Indie najdeme státy jako Gujarat, odedávna jednu z nejdůležitějších křižovatek světového obchodu a zastávku na Hedvábné stezce. Dnes prosperuje tato oblast z broušení a zpracovávání diamantů, jejichž zásoby se zde však vytěžily během 18.století.
K západní Indii můžeme přiřadit také stát Maharasthra s městem Bombaj, které je největším přístavem západního pobřeží. Město bylo proslaveno častými návštěvy slavného Mahatmá Gándhího, ale také tzv. Bollywoodem, největším centrem indického filmového průmyslu, který produkuje oblíbené hindské filmy. Město bylo vystavěno za dob vlády Portugalců, mnoho původních indických památek zde tedy nenajdete. Přesto město dýchá originální atmosférou, na každém rohu zde můžete ochutnat velmi dobré ryby.

Východ
Ve východní Indii, konkrétně v Západním Bengálsku, se nachází městem Kalkata – mekkA indické kultury s nepřeberným množstvím rikš. Kalkata je třetím největším městem Indie a své jméno nosí po bohyni Kálí, která má svůj chrám nedaleko centra města. Tento chrám je neustále obklopen davy lidí, pestrých květin, žebráků i věřících. Oblast Asám je nejvýchodnější indickou oblastí, kterou zčásti tvoří úpatí Himaláj, zčásti údolí řeky Brahmaputry. Tento region je předním producentem čaje a hedvábí, naláká Vás divoká příroda deštných pralesů, avšak bezpečnostní situace je kolísavá kvůli útokům maoistických gueril ve východní části.

Andamany a Nikobary
Ostrovy zapomenuté v blankytném Indickém oceánu - Andamany a Nikobary - leží mezi Indiií, Thajskem a Indonésií. Tento ráj, který kdysi sloužil jako základna pirátů nebo později jako vyhnanství pro politické odpůrce Británie, je dnes komerčním průmyslem stále neobjeven a Vy si zde můžete užít jen nádherných liduprázdných pláží, okouzlujícího podmořského života a povívání listů kokosových palem.

14. březen, 2013