Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské Emiráty jsou pouštní stát u Perského zálivu a stává se stále častějším cílem cestovatelů nejen za odpočinkem, ale i výhodnými nákupy. Díky nerostnému bohatství se v poušti vybudovala luxusní velmoc nabízející supermoderní architekturu, bílé pláže, naprostou bezpečnost a pořádek. Čisté moře, lyžování na písečných dunách, nezapomenutelné výlety do pouště, potápění, luxusní obchody s oděvy, elektronikou a šperky, to vše Vám mohou Spojené arabské emiráty dopřát a prožijete tak nezapomenutelnou dovolenou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Spojené arabské emiráty jsou tvořeny 7 emiráty, z nichž Dubaj je tím nejpopulárnějších, nejlidnatějším a druhým největším po emirátu Abú Dhabí.
Dubaj leží na severním pobřeží Perského zálivu na Arabském poloostrově a jeho největší část zabírá poušť. Centrem emirátu je město Dubaj, kde probíhá veškerý hospodářský, kulturní i politický život emirátu Dubaj. Město samotné leží na severním okrají emirátu Dubaj a na dvě části je dělí Dubai Creek, který je výběžkem Perského zálivu. Na severní straně hraničí město se sousedním emirátem Šardžá. Hlavní rozmach města probíhá směrem na jih.
Dubaj je dnes jedno z nejrozvinutějších multi-kulturních měst na světě. Oproti ostatním emirátům má vyšší zisky z cestovního ruchu. Dubaj se může pyšnit v současnosti prvenstvím v počtu sportovních událostí, konferencí a Guinessových rekordů.

Počasí
Podnebí v Dubaji resp. v celých Emirátech je teplé a slunečné. V zimě dasahují průměrné teploty okolo 25 C, blíže k pobřeží se pohybují mezi 12 až 15 C. Vlhkost blíže pobřeží dosahuje k 50-60%. V létě je počasí velice horké a atakuje hranici 40 C, u moře jsou teploty okolo 37 C s vlhkostí kolem 90%.

Historie
První osídlení Dubaje se datuje přibližně do doby 3000 let př.n.l., když byla osídlena kočovnými pastevci dobytka. Ve třetím století našeho letopočtu se oblast dostala pod kontrolu Sásánovské říše, která trvala až do sedmého století našeho letopočtu, kdy kontrolu nad oblastí převzali Umajjovci a zavedli zde Islám. Dalších tisíc let se zde zejména rybařilo a lovilo perly, než v roce 1799 klan Bany Yas vytvořil území Abu Dhabi. Dubaj se stala samostným šejchstvím v roce 1833, když se přibližně 800 členů klanu Bany Yas pod vedením Maktúma ibn Butti přemístilo z Abu Dhabi, obsadilo Dubaj a založilo dynastii al-Maktúm.
Dubaj v té době prosperovala a vydělávala na trhu s perlami, ale vynález umělých perel v roce 1926 a velká hospodářská krize v roce 1929 způsobila kolaps mezinárodního trhu perel. Dubaj hledala alternativní zdroj příjmů, načež se stala jedním z předních re-exportních přístavů na světě.
Dalším významným momentem Dubaje bylo objevení ropy v roce 1966. Spolu s nově vzniklým Katarem vytvořila Dubaj novou měnu – Riál, což umožnilo Dubaji rychle expandovat a růst. Po problémech s pokusy těžby byla v roce 1969 uskutečněna první dodávka ropy a tím i zajištěna Dubaji budoucnost jako samostatného státu.
Od patnáctého století byla oblast také pod vlivem Británie, díky tomu že přes Dubaj vedl mezinárodní obchod mezi Evropou a Východem. Británie se posledního vlivu vzdala v roce 1971, když umožnila vznik Spojených Arabských Emirátů (SAE). SAE tvoří sedm autonomních emirátů, původně jich mohlo bych být devět, ale Katar a Bahrajn se rozhodli k SAE nepřipojit a vytvořili vlastní státy.

Populace
V Dubaji žije zde zhruba 1,3 miliónu obyvatel. Většinu populace, celých 85%, tvoří přistěhovalci z jižní a jihovýchodní Asie. Asi čtvrtina populace má kořeny v Iránu a ženy jsou tady v naprosté menšině, tvoří asi jen 25% populace. Dubaj nenabízí za žádných podmínek možnost získání občanství nebo trvalý pobyt přistěhovalcům, ale zase na druhé straně si cizinci mohou koupit určité nemovitosti bez využití místního partnera či sponzora, jak tomu mnohdy bývá v jiných zemích světa.

Ekonomie
Před rozvojem těžby ropy v šedesátých létech bylo hospodářství oblasti založeno především na rybolovu a lovu perel. O hospodářském rozvoji se hovoří po období nálezu ropných ložisek a zahájení její těžby, kdy díky rozmachu tohoto odvětví dosáhla oblast nebývalého rozvoje a emiráty se ve velmi krátké době přiřadily ke státům s nejvyšší životní úrovní. Mimo ropného průmyslu je Dubai světovým finančním centrem a centrem obchodu se zlatem. V posledním desetiletí se rovněž investovaly nemalé prostředky do rozvoje turistiky a dá se říci, že Dubai je na středním východě turisticky nejrozvinutější oblastí. V zemi pracuje mnoho cizinců ze zemí jak asijských, tak i evropských. Evropané pracují většinou v managementech firem, ale v poslední době je značný příliv pracovníků z východoevropských států, především do sféry služeb. Za zmínku stojí rovněž letecká společnost Emirates.

Jazyk
Úředním jazykem emirátu je arabština, ale angličtina je jako každodenně užívaný jazyk také velice rozšířená. Téměř všichni mladší místní domorodci a hodně cizích pracovníků totiž komunikuje v anglickém jazyce, což usnadňuje soužití v této multikulturní společnosti. V řadě hotelů se domluvíte i rusky, italsky a německy.

Náboženství
Islám je ve Spojených arabských emirátech státním náboženstvím. Většina obyvatel Dubaje jsou sunnitští muslimové. Nicméně tady najdete i hinduisty, sikhy a křesťany. Katolická farnost města Dubaj má dokonce asi 70 tisíc členů. Dubaj je jediným emirátem ve Spojených arabských emirátech, kde se nachází i hinduistický chrám a sikhská gurudvára, což je meditační chrám, ve kterém se předčítá sikhská modlitební kniha.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pro vstup do SAE je pro občany vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země, platné vízum a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu s doporučenou výší krytí 30.000 EUR. Česká republika není na seznamu států, jejichž občané mohou získat vízum při příletu do SAE. Víza musí být vyřízena předem. Turistická i návštěvní víza SAE jsou udělována pouze jako jednorázová. Při opuštění území SAE jejich platnost zaniká bez ohledu na ve vízu vyznačenou dobu platnosti. Toto je třeba mít na zřeteli např. při plánovaných výletech ze SAE do sousedního Ománu (ománská víza na rozdíl od emirátských mohou čeští občané získat na hraničním přechodu). Pokud nebude mít návštěvník při návratu z Ománu do SAE vyřízeno nové vízum, nebude mu emirátskými orgány umožněn opětovný vstup do SAE. Od r. 2008 je možné získat na území SAE, nikoliv tedy v ČR ani na Velvyslanectví SAE jinde v zahraničí, rovněž tzv. business multiple entry visa, které je platné 6 měsíců od data vydání a opravňuje jeho držitele opakovaným cestám do SAE s délkou jednotlivého pobytu max. 30 dnů. Neopustí-li cestující občan ČR v SAE tranzitní prostor letiště, potom vízum SAE nepotřebuje, tzv. letištní tranzitní vízum je mu v praxi automaticky uděleno jen ve formě otisku razítka v pase. V případě letů s přestupem na některém z mezinárodních letišť v SAE existuje pro pasažéry možnost získání tzv. tranzitního víza (platné max. 96 hodin) k opuštění tranzitního prostoru. Požadavek na toto vízum je nutné předem předjednat.
České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány. Výjimkou jsou pouze krátkodobé turistické cesty, během nichž je možno zapůjčit si automobil po předložení platného českého a mezinárodního řidičského průkazu a kreditní bankovní karty. V případě dlouhodobého pobytu je nutno požádat na dopravní policii o vystavení místního řidičského průkazu a absolvovat také přezkoušení v autoškole.

Clo
Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Kvantitativní omezení pro ne-muslimy se týkají dovozu alkoholu (2 litry), pro muslimy je dovoz alkoholu zakázán. Dovoz a průjezd přes SAE se zbraní, střelivem a pesticidy je povolen pouze na základě zvláštní licence MV SAE v evidovaném množství. Striktně je zakázán dovoz narkotik, jakýchkoli pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dovoz politicky či nábožensky citlivých materiálů a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem. V r. 2007 byly na letišti v Dubaji instalovány extrémně citlivé přístroje na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť i nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Toto varování platí přiměřeně také pro mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu povolených a zakázaných léků (viz http://uaeinteract.com/travel/drug.asp), popřípadě si včas v ČR opatřit požadované lékařské potvrzení pro jejich dovoz. V případě nejasností je možné ověřit možnost dovozu konkrétního léku telefonicky na čísle: +971-2-6313 742 (Drug Control Department). V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10.000,- EUR je na hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a konfiskace příslušné finanční hotovosti. Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny.

Časový posun
Časový posun oproti SEČ je + 2 hodiny v době letního času a + 3 hodiny v době zimního času.

Peníze
Oficiální měnou Spojených arabských emirátů je Dirham (AED, je možné narazit i na zkratku Dh). Dirham se skládá ze 100 filsů. 1 Dirham je přibližně 5 Kč. V hotelích se běžně platí platebními kartami, jako je VISA, MasterCard nebo American Express. Ve směnárnách není problém směňovat Eura nebo Dolary.

Banky
Hlavní banka je Emirates Bank International, otevírací doba jejích poboček se může v jednotlivých emirátech lišit, obvykle jsou otevřeny od soboty do středy od 8.00 do 13.00, ve čtvrtek a pátek je zavřeno.

Oblečení
Do kufru si na cestu zabalte zejména lehké a pohodlné, nejlépe bavlněné oblečení. Převládajícím náboženstvím je islám, proto zvolte kalhoty na vycházky minimálně pod kolena, košile s dlouhým i krátkým rukávem, dámy dlouhé letní šaty bez velkého výstřihu a delší sukně. Zejména mimo hotel by turistky měly chodit oblečené přiměřeně prostředí, tedy kolena i ramena zakrytá, přičemž oblečení nesmí být průsvitné, natož průhledné. Protože jste na návštěvě v muslimské zemi, měly by plavky, krátké kalhoty a odvážnější horní díly zůstat omezeny jen na uzavřenou pláž.Ačkoli běžně se přes den nosí ležérní oblečení, hosté ve větších hotelích se k večeři zpravidla oblékají formálněji. V krátkých kalhotách, s minisukní a v šatech na ramínka byste nemuseli být vpuštěni dovnitř. V nejluxusnějších hotelích se u pánů očekává kravata a u dam večerní šaty.

Zdravotní péče
Při vstupu na území Spojených Arabských Emirátů se nevyžaduje žádné očkování. Zdravotnictví v Emirátech je kvalitní zejména v soukromých zdravotnických zařízeních, nicméně je velmi nákladné a to i ve státních nemocnicích. Platit se dá hotovostí nebo platební kartou. Za přijetí lékařem se platí cca 100 až 250 AED, běžné lékařské vyšetření 400 AED, hospitalizace 500 AED za noc. Cena záleží na provedených úkonech a předepsaných lécích, které se rovněž hradí v hotovosti. Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE neexistuje, klíčové je kvalitní cestovní mezinárodní zdravotní pojištění. Doporučované nemocnice pro cizince jsou Abu Dhabi Central Hospital a Al – Maktoum Hospital, Dubai. Pro pozdější nárok na pojišťovně je nutné uchovat všechny lékařské zprávy a doklady o zaplacení.

Elektřina
V Emirátech je zavedeno napětí 220 V/50 Hz, zásuvky jsou se třemi hranatými kolíky, britského typu. Je třeba adaptér, který lze zakoupit v ČR nebo v místním supermarketu.

SPORT A AKTIVITY

Sport a aktivity
Ať jste v Dubaji na služební cestě nebo na zasloužené dovolené, nudit se rozhodně nebudete. Nabídka sportovních aktivit je srovnatelná s kvalitními sportovními středisky v Evropě i Asii. V této oblasti je zaměstnáno přibližně 60 % obyvatel, kteří Vám ochotně pomohou a poradí. Tak vzhůru za zábavou!

Golf
Dubaj je největším golfovým centrem Spojených Arabských emirátů, historie tohoto sportu sahá do roku 1971, kdy zde vyrostl první golfový klub. V současné době můžete najít mnoho hřišť, která jsou novodobými oázami uprostřed pouště, jejich okouzlující zeleň je příjemným zpestřením v horkém písku všude okolo. Výhodou pro golfisty je celoroční příjemné počasí s minimem srážek a specifičnost jednotlivých golfových hřišť, která láká i ty nejlepší hráče světa. V březnu se v Dubaji každoročně koná prestižní golfový turnaj Dubai Desert Classic, který je součástí European Tour a v minulosti se ho zúčastnily takové golfové hvězdy jako např. Tiger Woods.
Jistě vyzkoušejte známé, výhodně položené hřiště (72 par) v Dubai Creek Golf & Yacht Club, které se nachází blízko Dubajského zálivu i centra města. Hra zde nekončí ani po setmění, čeká na Vás osvětlený 9-jamkový okruh. Ani další hřiště Vás však nezklamou a vyzkouší Váš um – např. Majlis s pěti jezírky nebo Wadi s nástrahami pouštního písku.

Pouštní safari
Unikátní příležitostí, jak si užít kouzlo pouště, je vyrazit jeepem do vysokých dun. Ať již dáváte přednost rannímu východu nebo romantickému západu slunce, safari bude jedinečným zážitkem. Velmi oblíbené jsou večerní projížďky, spojené se zastávkou v jedné z relaxovaných oáz, kde se výborně najíte, pobavíte uměním břišních tanečnic, zajezdíte na velbloudovi, vyzkoušíte tradiční oblečení nebo si s beduíny zakouříte vodní dýmku. Pro dobrodružné povahy je možnost v poušti také přespat.

Projížďka lodí po zálivu
Velmi oblíbenou atrakcí v Dubaji je plavba lodí abra po Dubajském zálivu. Běžná délka jízdy od Bur Dubaje do Deiry je deset minut, během ní můžete shlédnout mnoho poutavých budov na nábřeží. Lodě mají kapacitu dvacet cestujících a křižují vody zálivu denně mezi půl šestou ranní a půlnocí. Samozřejmě je možnost pronajmout si dřevěnou loď i na delší cestu po zálivu, nejlepší doba na romantickou projížďku je těsně před západem slunce.

Nakupování
Dubaj je doslova rájem nákupů, které pořídíte v nejmodernějších nákupních centrech, ale také v obchodech či přímo na ulicích na autentických tržištích. Největším nákupním centrem na světě je Dubai Mall, který pojme 1200 obchodů světových řetězců, ale také zimní stadion a akvárium. V Mall of the Emirates s více než 400 obchody a butiky světových značek a více jak 100 restaurací si můžete dokonce i zalyžovat.
Nejznámějším trhem je Spike Souk, kde výhodně pořídíte typické koření, elektroniku, parfémy nebo oblečení. Velmi působivou atmosféru mají zlaté trhy v Dubaji, např. Gold Souk, kde se dají koupit všechny druhy zlata za nízké ceny, mnohdy až poloviční než v západních zemích. Tržiště jsou obecně velmi živá, rušná a hlučná místa plná vykřikujících obchodníků a smlouvajících zákazníků. Kromě nasátí typické atmosféry zde seženete tradiční arabské výrobky jako jsou konvice, koberce či vodní dýmky, ale i výrobky z jiných částí světa – např. Indie, Srí Lanky, Afriky nebo Číny.
Nejvýhodněji, a to často až se slevou přes 50%, nakoupíte během Shopping festivalu, který se tradičně koná od poloviny února do poloviny března. Tato událost, která měla poprvé roku 1996 za cíl podpořit obchod v SAE, se stala nejen nákupní, ale také kulturní a zábavní akcí, která ročně přiláká desetitisíce turistů.

Noční život
Dubaj nabízí pro milovníky prohýřených nocí plných tance a zábavy jedinečnou příležitost. Ač se jedná o muslimskou zemi, zábavě a nočním radovánkám v klubech, barech, diskotékách a na beach party se meze nekladou. Kromě jediné výjimky, a tou je Ramadán (svaté období od poloviny srpna do poloviny září). Alkohol běžně v obchodech k dostání není, avšak v klubech nebo hotelových barech ho koupíte (avšak za poměrně vyšší cenu).
Zajděte například do příjemného a relaxovaného Buddha Baru umístěném v hotelu Govesnor House Hotel Komplex či do Skyview Baru na střeše nejluxusnějšího hotelu Burj Al Arab – jedinečný výhled na město bude skvělou kulisou Vašeho večera. Kromě uvolněných a neformálních, ale i elegantnějších luxusních klubů se najdou i specializované na africkou, indickou, francouzskou či irskou hudbu.

Lyžování a bruslení
Dubaj je opravdu městem snů, v horkém klimatu pouštní země nechybí ani led a sníh. Zalyžovat si můžete na třetí nejdelší sjezdovce na světě (400 metrů), která vypadá jako obří kovový válec o výšce 85 metrů a je zasněžována umělým sněhem. Celkem je zde navezeno přes 6000 tun sněhu a sněhová pokrývka dosahuje okolo 50 cm.
Nechybí ani další čtyři sjezdovky, lyžařská škola, prostor pro snowboardisty ani čtyřsedačková lanovka a vlek. Zapůjčení lyžařského vybavení je v ceně vstupenky, otevřeno je 365 dní v roce po celých 24 hodin denně. Pokud už budete unavení, zajděte si do stylové restaurace Avalanche Cafe v půlce svahu nebo se sklouzněte na sněhovém tobogánu či bobové dráze, které jsou součástí místního snowparku se sněhovou jeskyní.
Další raritou Dubaje je ledové kluziště olympijských rozměrů. Zahrajte si hokej nebo si jen přijďte zabruslit s kamarády.

Akvárium
Dubaj se může pyšnit největším vestavěným akváriem světa – prohání se zde více než 140 druhů živočichů, přičemž narazíte i na pány vod – žraloky. Obří akvárium je naplněno 10 miliony litry vody a osvětluje ho lunární-cyklický systém, který změní atmosféru nádrže v závislosti na denní době. Tunel, kterým se prochází, navodí jedinečné zážitky dokonalého splynutí s vodními tvory. Kromě hlavního akvária zde najdete podmořské zoo, kde jsou umístěni piraně, obří sumci nebo hraví tuleni. Pro nadšené dobrodruhy se otevírá také možnost projížďky na loďce se skleněným dnem nebo vstup v potápěčské výstroji přímo mezi ostré zuby žraloků.

ZOO
Neváhejte a navštivte první ZOO na Arabském poloostrově, která byla založena roku 1967 Otto J. Bulartem. Po mnoha přestavbách a vylepšeních se nyní ZOO může pyšnit více než 230 druhy zvířat, přičemž raritou jsou vzácné arabské divoké kočky. Obdivovat ale můžete také ohrožené druhy jakou jsou bengálští tygři, gorily, šedí vlci či sibiřští tygři.

Delfinárium
Dubajské delfinárium je místo, které nejvíce ocení Vaše děti. Vidět cvičit, plavat či dokonce kreslit tato krásná a chytrá zvířata v nádherné 45 minutové show je ale velký zážitek i pro dospělé. Kromě toho si můžete s delfíny také zaplavat, dát jim pusu nebo si s nimi pohrát.

Vodní park Wild Wadi
V blízkosti hotelu Jumeraih se nachází vodní park s vyhřívanou nebo chlazenou vodou v bazénech, vodními drahami, tobogány, vodopády, divokými řekami či umělými surfovacími stroji. Vrcholem všech atrakcí je 33 metrů vysoká věž Jumeirah Sceirah, nejvyšší a nejrychlejší svého druhu mimo území USA. Z jejího vrcholu strmě svištíte rychlostí přesahující 80 km/h.

Potápění
Rozmanité podmínky pro potápění v zálivu lákají nejen začínající, pro které je minimum spodních proudů velmi bezpečné, tak zkušené potápěče, kteří jsou okouzleni bohatým podmořským životem a zajímavými vraky lodí na dně. Potápěči mohou nalézt spoustu zábavy v okolí Palm Jumeirah, která dodá potápění unikátní punc. Oblast je rozdělená na 4 tématické zóny.

Koňské a velbloudí dostihy
Koňský dostih Dubai World Cup, který se koná každoročně v březnu na okruhu Nad al Sheba, je považován za nejdražší světový šampionát. Je však určené široké veřejnosti bez rozdílu společenské vrstvy a to díky vstupnému zdarma. Můžete tak zde pozorovat pestré složení arabské společnosti - nablýskaná lóže šejků i skupinky místních, kteří si hoví na dekách na zemi. Vládnoucí rodina zde má přes tisíc koní, o které se také velmi nákladně stará.
Velbloudí závody jsou v Dubaji velmi populární, bývá zvykem, že bohatí Arabové mají své velbloudy, které nechávají závodit. Žokeji jsou většinou malí a hubení chlapci, kteří nepředstavují pro velblouda tak velkou zátěž.

REGIONY, OBLASTI – EMIRÁTY

Abu Dhabi
Emirtá Abu Dhabi zabírá přes 87 % území země, tím je největší, nejlidnatější a hlavně nejbohatší emirát. I když většinu území pokrývá písečná či kamenitá poušť, přesto se podařilo díky nerostnému bohatství ropy vytvořit z nejchudčí oblasti moderní stát a to během 50 let. Abu Dhabi vlastní 90 % ropných nalezišť celých Emirátů a řadí se na 5té místo v celosvětovém měřítku . Zásoby ropy by měli vydržet ještě dalších 100 let. K území dále patří velké množství malých ostrůvků, na kterých se kromě nádherné přírody nacházejí také vzácné archeologické lokality. Vládce Abu Dhabi, šejk Khalifa II bin Zayed Al Nahyan, zároveň prezident SAE, aktivně podporuje program na zalesňování pouště v západním regionu (dosud asi 20 milionů stromů na 100 tis. ha), protože po objevu ropy se vnitrozemí vylidňuje a většina obyvatel vidí novou životní příležitost v metropoli a na pobřeží. Turistickou zajímavostí místního významu je pramen Al-Fayda, sirné jezírko poblíž Al-Ain.
Abu Dhabi je velmi kosmopolitní místo, kde arabský vzhed navozuje hlavně velké množství mešit. Najdete jich zde kolem 40 a pro unikátnost se staví největší mešita na světě, která nabízí prostor až pro 20.000 věřících. Jedinou památkou města Abu Dhabi je krásný palác Qasr Al Hosn, který je pro svou barvu označován také jako Bílá pevnost nebo Stará pevnost.
Pro milovníky golfu je zde hned několik vyhlášených golfových klubů. Například Abu Dhabi Golf Club by Sharaton je povážován za jedno nejlepší na světě. Po vzoru Dubaje, také Abu Dhabí vytvořilo zimní aktivitu v poušti, zimní stadion Abu Dahbi Ice Ring nabízí bruslení a lední hokej. Národním sportem jsou ale velbloudí dostihy Al Wathba. V květnu se pořádají závody rychločlunů UIM Formla One Power Boat Race a také je Abu Dhabí zastávkou při závodech Formule 1.

Ajman
Ajman je nejmenší ze všech emirátů a leží při pobřeží Perského zálivu. Díky poloze u moře nabízí nádherné koupání v nejčistčím moři v celých Spojených Emirátech. Při návštěvě by jste neměli vynechat prohlídku starého města. Na kruhovém náměstí Central Squere najdete starou pevnost, která byla postavena jako sídlo vládců a měla město chránit před případnými útoky. Součástí pevnosti je nejlépe vybavené Ajman Museum. Původní staré město Karama je kousek od pevnosti. Je zde velké množství tržišť, kde nakoupíte od suvenýrů po zeleninu. Pro příznivce nakupování postavili hned 3 velká nákupní centra konkurujícím těm v Dubaji. Emirat Ajman je jediný, kde je možné legálně zakoupit alkohol.

Sharjah
Třetí největší emirát Sharjah, jak do rozlohy, tak počtem obyvatel, se rozkládá severovýchodně od Dubaje. Tato oblast je nejpřísnější při dodržování islámských tradic. Není zde možné zakopit legálně žádný alkohol a jsou zde striktní pravidla pro oblékání. Odhalená ramena a kolena Vás mohou dostat až do vězení. To platí jak pro dámy, tak pány. Na veřejných plážích není možné koupání pro ženy v plavkách, pouze v oblečení. Není zde žádná zábava mimo hotelový resort. Město je sídlem národních a mezinárodních organizací a proto je označováno hlavním městem arabského světa. Ve městě je velké množství míst, kde se můžete seznámit s arabskou kulturou a archelogickým bohatstvím. Jako je například návštěva Domu Sharjah Heritage Museum, jež je tradičním sídlem bohaté arabské rodiny.

Ras al Khaimah
Nejkrásnější z emirátů je určitě Ras al-Khaimah, je ze všech nejrozmanitější, tvoří ho hory, údolí, poušť i moře. Toto území má díky horským pramenům neúrodnější půdu a zásobuje okolní emiráty. Emirát by rád vybudoval na místní hoře sjezdovky s umělým zasněžováním a luxusními hotely a tím dát další příležitost k návštěvě. Město Ras al Khaimah leží přímo u Pesrkého zálivu. Historické centrum není velké, najdete zde pevnost z 18.století, které původně sloužilo jako sídlo vládců a chránilo město před možnými nájezdy. Dnes slouží už jen jako muzeum. Město tvoří řada malých obchůdků s místními výrobky, jako jsou koberce, šperky, látky a další suvenýry. V Ras al Khaimah je velmi vyhledáváné lázeňské místo Khatt se 3 horkými minerálními prameny. Prameny s teplotou 40 °C z hlobky 30m mají léčivé účinky na revmatismus i kožní onemocnění.

Fujairah
Fujairah zaujímá převážnou část východního pobřeží. Je to jediný emirát, který leží již u Indického oceánu a nemá žádnou ropu. Zdrojem příjmů je zde především bezcelní průmyslová zóna, tradiční zemědělství včetně rybolovu. V této oblasti jsou přírodní mořské rezervace, tím je atraktivní pro potapění. Zkušení potápěči můžou kromě podmořských korálů a pestrobarevných rybek zkoumat také podmořské jeskyně.Důležitým je místní přístav, který je hlubší než je samotný záliv, proto zde mohou kotvit hlavně velké zásobovací lodě. Také zde najdete mizinárodní letiště. Město Fujairah nabízí všechno zázemí, nakoupíte zde od ovoce po suvenýry. Městu dominuje velká pevnost na vrcholu, která byla postavena roku 1670. Stavba se skládá ze tří hlavních částí, několika hal a věží. Mezi turisty je oblíbená návštěva vodopádů Wadi al Wurayah, kdy se v jezírku pod nimi můžete vykoupat.

Umm al Qauwain
Nejchudší a nejméně rozvinutý emirát Umm al-qauwain se nachází mezi emiráty Sharjah a Ras al-Khaimah. Tento emirát je i nejméně obývaným. Zde se dochovala autentičnost SAE před příchodem ropy. Sice má nějaké naleziště ropy společně s Sharjah, ale ne dostatek aby soupeřil v luxusu s ostatními emiráty. Je navštěvován právě pro jeho jednoduchý a původní charakter. Panuje zde nebývalý klid, proto je vhodný pro relaxaci a odpočinek. Město Umm al Qauwain najdeme na poloostrově a tvoří ho jen pár starých uliček. Tvoří ho pevnost, mešita a ruiny někdejšího paláce. Pevnost dnes slouží jako muzeum. Ve vzdělávacím centru Marine Research Centra tráví čas výzkumem ryb a garnátů. Jeho součástí je akvárium, kde naleznete nejrůznější druhy mořských želv, žraloky a další, převážně místní chráněné ryby. Najdete zde i velký aquapark a dráhu pro motokáry.

16. srpen, 2012