Dominikánská Republika

Karibik - kouzelné místo plné nádechu exotiky, romantiky i cestovatelského dobrodružství. Dominikánská republika se jako perla skví v tomto exotickém ráji, omývána průzračnými vodami. Najdete zde jedny z nejlepších pláží světa, krásné korálové útesy, malebné vesničky postavené na úpatí nejvyšších hor Karibiku, dosud neviděné rostliny a zvířata a neustálou vůni tropického ovoce a zvuk karibských rytmů. Pro milovníky aktivní dovolené představuje Dominikánská republika skutečný ráj.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Dominikánská republika leží na východě ostrova Hispaniola v souostroví Velkých Antil a je na severu omývána vodami Atlantského oceánu a na jihu průzračným Karibským mořem. Sousedí se státem Haiti, který se nachází na západě ostrova.
Dominikánská republika jako jedna z mála zemí může návštěvníkům nabídnout rozmanitost devíti odlišných přírodních zón. Nádherná horská pásma pokrývají velké území země, nejvyšší hora Pico Duarte se hrdě tyčí do výšky 3087 metrů nad mořem. Nížiny se táhnou většinou podél čistých pobřeží obklopených kokosovými palmami. Najdete zde ale také suché planiny, pouštní plochy, travnatá údolí i tropické deštné pralesy.

Počasí
Díky poloze v subtropickém pásu panuje v Dominikánské republice teplé počasí, ovlivněné pasáty. Zásadní rozdíl mezi počasím v létě a v zimě je zejména v množství dešťových srážek. Od května do října přichází období dešťů, při kterém dvakrát až třikrát denně velmi silně a intenzivně prší. Od srpna do listopadu je navíc období občasných tropických cyklon – hurikánů, které pustoší celé oblasti a zanechávají za sebou velké materiální škody, někdy i oběti na životech. Ideální dobou k návštěvě Karibiku je tedy listopad až duben, kdy na Vás čeká krásné slunečné podnebí a vane jen mírný větřík.

Historie
V předkolumbovské éře žili na území Dominikánské republiky zemědělné kultury – indiánské kmeny Tainů. V 11. století se však v severní části ostrova usadil bojovný kmen Karibů, který začal Tainy vytlačovat z jejich domovů. Tento kmen proslul nejen svoji dravostí, ale i kanibalismem.
Tuto éru ukončil 5.12.1492 Kryštof Kolumbus, který připlul k břehům ostrova Santa Maria a jako první Evropan objevil půdu amerického kontinentu. Ostrov pojmenoval na počest Španělska a jeho královny Isabely Kastilské Hispaniola. Bohužel Španělé brzy zjistili, kolik nesmírného přírodního bohatství se na ostrově skrývá a započali naprosté ovládnutí tohoto území. Drancování území a zotročování původních obyvatel Tainů, kteří byli násilím obraceni na katolickou víru, bylo běžnou záležitostí. Navíc Indiáni byli sužováni infekčními chorobami zavlečenými z Evropy, proti kterým nebyli imunní a jejich počet se rapidně snížil. Proto se na území začali dovážet silnější černí otroci z Afriky, kteří se lépe hodili na tvrdou práci. Po několik staletí vlády silné ruky Španělska a snahy obyvatel o změnu a zlepšení situace se roku 1844 objevuje později národní hrdina Juan Pablo Duarte, který vyhlásil samostatnost Dominikánské republiky. Po menších nesnázích a opětovném návratu pod španělskou korunu byla v roce 1863 vyhlášena druhá republika, která Španěly definitivně odsunula ze země. Domikánská republika krátce nato uzavřela spojenectví s USA, které přineslo do země zlepšení školství, zdravotní péče i dopravní infrastruktury, samozřejmou daní však byla plná finanční i mocenská kontrola ze strany USA. Po fanatické a krvelačné vládě diktátora Rafaela Trujilla, který byl k moci dosazen americkou vládou, a nedemokratickém období vlády prezidenta Joaquína Balaguera zůstala zbídačená a zchudlá země, která se z krvavé a dramatické minulosti vzpamatovává dodnes. V současné době však Dominikánská republika prožívá relativní období klidu a ekonomického vzestupu v demokratickém zřízení.

Populace
Celkový počet obyvatel multikulturní Dominikánské republiky je kolem 8, 5 milionu. Z původního kmene Tainů přežilo dodnes jen posledních několik stovek obyvatel, kteří žijí v provincii Azur. 73 % obyvatel naopak tvoří míšenci bělochů a černochů, Jen 16% obyvatel jsou běloši, převážně potomci španělských kolonizátorů a 12 % černoši, zejména potomci černochů dovezených z Afriky. Průměrná délka života dosahuje díky nedostatečné a nekvalitní zdravotní péči pouhých 66 let.
Privilegia a lepší uplatnění požívají lidé s bělejší barvou pleti, mezi bohatými a chudými lidmi zde existují skutečně propastné rozdíly. Nejhůře jsou na tom přistěhovalci z Haiti, často ilegální, kteří pracují velmi tvrdě na plantážích cukrové třtiny a dostávají za tuto dřinu jen směšný plat.

Jazyk
Oficiálním jazykem je španělština, nicméně v některých komunitách a turistických centrech se hovoří jen anglicky, francouzsky, německy, italsky nebo holandsky. Samozřejmostí jsou rozdíly mezi regiony, které vypovídají o šarmu a rozmanitosti jejich obyvatel. Navzdory silnému vlivu Španělska se dodnes dochovala slova z melodického jazyka Taino. Domikánci mluví velmi hlasitě a u řeči velmi rozmáchle gestikulují, což často turisté vnímají jako zlobu, ačkoli tomu tak většinou vůbec není. Jinak jsou Dominikánci velmi laskaví, přátelští a temperamentní lidé, kteří mají na všechno a vždy dostatek času. K cizincům se vždy chovají laskavě, protože si dobře uvědomují jejich význam pro celou zemi.

Ekonomika
Více než 20% obyvatel země pracuje na venkově v zemědělství, pěstuje se cukrová třtina, banány, káva, kakao, kukuřice, ale i tabák. Velkým zdrojem bohatství je těžba nerostných surovin, zejména azbestu, chromu, mědi, niklu, stříbra, zlata nebo uhlí. Významným odvětvím je dále zpracovatelský průmysl, zastupují jej cukrovary, palírny rumu a závody na zpracování tabáku. Turismus, který se zde čile rozvíjí od 90.let, tvoří významnou složky příjmů do státního rozpočtu a převládá hlavně na pobřežích Karibského moře a ve větších městech.

Náboženství
95 % obyvatel tvoří křesťané římskokatolického vyznání, a to zejména díky násilné rekatolizaci v době evropského kolonialismu. Dominikánci pravidelně chodí do kostela a slaví církevní svátky, ale ve své víře nejsou nijak ortodoxní. Kromě katolického vyznání se na ostrově objevují také vyznavači tajného kultu voodoo, který pochází ze sousedního Haiti. O tomto náboženství panuje spoustu pověr, skutečností je, že vyznavači se určitým druhem tance se dostávají do transu, v němž dokáží komunikovat s duchy zemřelých. Zbytek obyvatel tvoří protestanti, židé a ateisté.
Církevní, ale i státní svátky jsou vítanou příležitostí k oslavě. Nejdůležitější jsou Vánoce, Svatodušní svátky a Santa Semana (pašijový týden o Velikonocích). Nejvýznamnějším státním svátkem je Den nezávislosti 27. února, který vrcholí maškarním průvodem tanečníků, zpěváků a hudebníků.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Dominikánská republika má s Českou republikou bezvízový styk, pokud doba pobytu nepřesáhne 90 dnů. Na letišti je třeba zakoupit si turistickou kartu za 10 USD a kopii si pak schovat, musí se odevzdat při odjezdu. Nechte si v rezervě 10 USD, někdy vyžadují poplatek i při odletu. ČR zastupuje velvyslanectví v Caracasu a honorární konzulát v Santo Domingu.

Clo
Je přísně zakázáno vyvážet korály a jiné věci vylovené z moře. Je možné vyvézt 200 cigaret nebo 50 doutníků, 1 litr alkoholu s více jak 22% nebo 2 litry s nižším obsahem alkoholu, 0,5 kg kávy a zboží v maximální hodnotě 6000 Kč.

Časový posun
Oproti našemu středoevropskému času je v Dominikánské republice -5 hodin, v době letního času -6 hodin.

Peníze
Oficiální měnou je dominikánské peso, které se dělí na sto centavů (ekvivalent haléřů). Kurz je nestabilní, chvíli kolísá, chvíli posiluje.

Nejlépe je vyměnit si peníze ve směnárnách nebo bankách, kde je výhodnější kurz než na letišti nebo v hotelích. Každopádně je nejlépe se vyhnout směně peněz na ulici, můžete být okradeni nebo dostat falešné bankovky. Nejlepší je přivézt si dostatečné množství dolarů (kterými lze na některých místech platit rovnou) a ty pak postupně dle potřeby měnit. Na výměně peněz z eur spíše proděláte. Do Dominikánské republiky si můžete přivést v hotovosti jakoukoliv částku, ale na letišti je nutné vyplnit formulář o dovážených finančních prostředcích v cizí měně nad 10.000 USD na osobu. V případě že u Vás celník najde větší částku, kterou jste nepřihlásili, může Vám ji zabavit.

Kreditní karty
V turistických centrech jsou k platbám přijímány i šeky a kreditní karty Visa, Eurocard/Mastercard, American Express a Dinners club.

Elektřina
Napětí je v Dominikánské republice 110V, je nutný adaptér amerického typu (adaptadores), který je možné zakoupit i v supermarketech. Jedná se však jen o adaptér na zástrčku, Váš spotřebič musí být přepnutelný na 110V. Jinak potřebujete adaptér i se změnou napětí.

Oblečení
V teplém podnebí kolem 30 stupňů rozhodně nezapomeňte na lehké prodyšné oblečení z přírodních materiálů. Na večer, kdy může silně foukat od moře, se bude hodit lehký svetřík a dlouhé kalhoty. Nejlepší hotely vyžadují na večeři společenský oděv. Pokud se chystáte do přírody, samozřejmostí jsou pohodlné, uzavřené boty. Samotní Dominikánci se oblékají ležérně, do zářivých barev a výrazných vzorů.
Koupání a opalování bez plavek (i bez vrchního dílů plavek) budí pohoršení a na veřejných plážích je zakázáno.

Zdravotní péče
Před odjezdem do Dominikánské republiky rozhodně nezapomeňte na očkování. V současné době není povinné žádné očkování, doporučuje se však proti žloutence typu A a B a tetanu. Nezapomeňte ani na všechny léky, které běžně užíváte plus léky první pomoci.
V případě úrazu nebo potřeby ošetření uvědomte nejprve hotelovou recepci, která vám přivolá pomoc. Cizinci za každý lékařský výkon musí platit hotově nemalé částky, proto je potřeba stálá finanční rezerva při ruce. Pokud bude nutná hospitalizace, trvejte na soukromé klinice, státní zdravotnická zařízení trpí nedostatkem personálu a moderního vybavení, úroveň péče je tam velmi slabá.
Možná se nevyhnete ani cestovatelským průjmům, jejichž příčinou je většinou místní voda, jejíž složení je bakteriálně jiné než na které je Evropan zvyklý. Pro jistotu pijte vodu balenou a vyhýbejte se i kostkám ledu či zmrzlině u stánku.
Nepodceňujte ani sílu karibského slunce, používejte pokrývku hlavy a pravidelně se mažte opalovacím krémem, i když je slunce právě pod mrakem. Pro případ spálení si dovezte hojivý Panthenol.

Bezpečnost
Dominikánská republika je relativně bezpečná země, k násilným činům zde dochází jen velmi zřídka. Drobné krádeže jsou však běžnou záležitostí, proto si dávejte pozor hlavně na přeplněných ulicích nebo tržištích. Cenné věci nechávejte v hotelovém trezoru. Stinnou stránkou země je drogová situace, Dominikánská republika je i navzdory přísným trestům mezinárodním překladištěm drog. Pozor také na nákazu HIV, Karibik je v tomto problému po Africe druhým nejrizikovějším regionem země.

SPORT A AKTIVITY

Nejoblíbenějším sportem v Dominikánské republice je baseball, jehož hráči jsou zde zbožňovanými ikonami. Vy si ale užijete i jiné rozmanité sporty, země je rájem nejen pro milovníky lenošení, ale hlavně pohybu a dobrodružství.

Potápění
Malebné korálové útesy a bohatý podmořský život doplněný kouzlem starých potopených vraků a tajemných jeskyň zláká každého. S profesionální výbavou a zajištěním PADI center, která jsou dostupná v turistických střediscích, můžete bez obav sestoupit do hlubin Karibského moře.

Windsurfing
Milovníky tohoto sportu láká hlavně severní pobřeží ostrova, jelikož povětrnostní podmínky jsou tam ideální. Na plážích u útesů v okolí Cabarete Bay najdete mnoho půjčoven s potřebným vybavením, využít můžete i služeb instruktora. V červnu se v Cabarete dokonce koná Cabarete Race Week, mezinárodní soutěž ve windsurfingu.

Lety helikoptérou
Fantastický pohled na ostrov z ptačí perspektivy a jeho pobřeží je zajištěn letem helikoptérou. Informace o provozovatelích soukromé letecké dopravy, kteří se specializují na vyhlídkové lety, Vám poskytnou v každém větším turistickém středisku.

Golf
Dominikánská republika je jedna z mála destinací, kde můžete hrát golf v průběhu celého roku, a dokonce i během deštivých dnů, neboť se tu obloha po několika dešťových kapkách vždy opět rychle vyjasní.
Nachází se zde celkem 23 golfových hřišť, na nichž hrají převážně cizinci. Nejsou příliš náročná, ale hráči budou nadšeni z exotického vzhledu a prostředí. Dokonalý design hřišť je zaručen i jmény světoznámých architektů jako jsou Pete Dye nebo Robert Trent Jones. V oblasti Punta Cana je nejstarším golfovým hřištěm Golf de Bávaro (1991), nejnovějším pak menší White Sands Golf. V některých hotelových resortech se nacházejí vlastní golfová hřiště. Častým cílem golfistů je oblast Casa de Campo v provincii La Romana. Naleznete zde jedno z nejlepších světových golfových hřišť „Teeth of the Dog“, které navrhl známý golfový architekt Pete Dye. V celosvětovém žebříčku se toto hřiště umístilo na 17. místě a v roce 2009 získalo i ocenění „Nejlepší hřiště Karibiku“.

Rafting
Milovníci dobrodružství mohou vyzkoušet rafting na 295 metrů dlouhé řece Yaque Del Norte v oblasti Cordillera Central. Řeka má ty nejlepší podmínky pro rafting a v průběhu plavby s průvodcem si užijete s horské scenérie i bouřlivé peřeje, které jsou dokladem skutečné síly tohoto vodního živlu.

Vyjížďky na koních
Nádherný pohled z koňského hřbetu je velkou atrakcí Dominikánské republiky. Nemusíte se bát, i když jste na koni ještě nikdy předtím neseděli. Koně jsou mírní a instruktoři zkušení a trpěliví. Výlet může trvat libovolně dlouhou dobu a je také cenově dostupný. Krásný západ slunce při projížďce na pláži bude nádherným zakončením dne.

Rybaření
Milovníky ryb vyveze rybářský člun na otevřené moře, kde si mohu vyzkoušet svoje umění. Vybavení je možné si za poplatek půjčit, doprovázet vás budou zkušení místní rybáři.

Jízda v buginách
Neobvyklým a vzrušujícím sportem je jízda náročným terénem v rychlých buginách. Pokud Vám nevadí trochu prachu a bláta, odměnou Vám bude adrenalin a spoustu zábavy. Téměř půldenní jízdy mohou skončit nádherným osvěžením v zářivých vlnách Karibiku.

Plážové sporty
Na každé větší pláži najdete nabídku rozmanitých aktivit, např. šlapadel, kajaků, vodních skútrů, parasailingu nebo adrenalinového kitesurfingu.

Kohoutí zápasy
Lidovou tradicí v Karibiku jsou rozhodně kohoutí zápasy, které si zachovaly svoji slávu hlavně na venkově až do dnešních dob. Někde existují i speciální kryté arény s místy pro diváky. Na jednotlivé kohouty se sází, cílem však většinou není smrt soupeře, jen vytlačení mimo vyhrazené hřiště. Samozřejmě někdy jsou kohouti poraněni smrtelně, proto je tento sport terčem kritiky jako tradiční býčí zápasy ve Španělsku.

Nakupování
Nakupovat můžete na trhu, na pláži, v kamenných obchodech nebo velkých nákupních centrech. O ceně je možné smlouvat pouze na ulici, někdy obchodníci sleví až 20% z ceny.
Potraviny nakupujte v malých obchůdcích „Colmado“, za slušnou cenu zde kromě potřebného zboží získáte také typickou karibskou náladu. Obchůdky totiž slouží i jako místní bary, před kterými se shromažďují místní, povídají si novinky a hrají domino. Ve větších městech najdete klasické supermarkety, které nabídnou místní i dovozové zboží.
Klasickým karibským zbožím jsou nasládlé dominikánské doutníky, které se u znalců těší velké oblibě. Po celé zemi je mnoho továren a manufaktur, kde se doutníky tradičním způsobem ručně balí. K nejvyhlášenějším značkám patří Leon Jimenéz, La Aurora nebo Monte Cristi.
Nezapomeňte ochutnat také pravý rum, který je nejoblíbenějším nápojem v zemi. Je jemnější a chutnější než ostatní rumy z jiných zemí, protože je vyráběn přírodní destilací a zráním ve speciálních sudech vyráběných z amerického bílého dubu.. Nedůvěřujte levným značkám a vsaďte na kvalitu, což je Barceló Gran Aňejo, Bermudez a Brugal (v hnědé nebo bílé modifikaci).
Pokud chcete suvenýr navždy, šperky z polodrahokamů jantaru a larimaru budou tou pravou volbou. Larimar je dominikánský unikát, nikde jinde na světě se nevyskytuje. Je to světle modrý leštěný kámen, podobný tyrkysu.
Velmi rozšířené jsou také suvenýry ve formě naivních barevných obrazů, které znázorňují typické každodenní výjevy ze života Dominikánců, dále sošky z pálené hlíny či glazovaná keramika napodobující tainské umění. Pokud chcete hudební vzpomínku, pořiďte si nahrávku s karibskou hudbou merengue.

Jídlo
Kuchyně Dominikánské republiky je ovlivněna historickým vývojem této oblasti. Samozřejmý největší vliv měla španělská kultura. V resortních restauracích si můžete pochutnat na mezinárodních specialitách, ale nezapomeňte vyzkoušet místní exotické speciality. Domácí jídelníček je velmi sytý, často se používají různé druhy koření, která jídlům dodávají skvělou chuť. Součástí téměř všech jídel je rýže, dále dušená zelenina a fazole. Pro nás neobvyklé je přidávání smažených banánů. Mangú (pyré zhotovené z vařených zelených banánů) je populární jako místní snídaně, často ho najdete na jídelníčku v mnoha zdejších hotelech.
Tradičním národním nápojem je rum jemné chuti, který se pije samotný nebo se míchá do koktejlů.

Noční život
Santo Domingo nikdy nespí, je považováno za centrum zábavy a nočního života. Najdete zde nespočet barů, diskoték, většinou nonstop otevřených kasin, restaurací, ale také divadel a kaváren. Po večerech a nocích se tančí na diskotékách nebo v tančírnách. Všude se ozývají karibské rytmy a tančí se typický karibský tanec merengue, který je plný vášně, temperamentu i hravosti. V létě se v hlavním městě koná největší festival merengue, kdy se tančí opravdu všude. Po merengue jsou oblíbenými tanci také salsa, pocházející z Kuby, a bachata, která se liší rytmem, držením partnerů a krokovými variacemi.

Výlety
Krajina Dominikánské republiky je rozmanitá, najdete zde vysoké hory i hluboká jezera, bohaté tropické pralesy i pouštní oblasti, rozeklané skalnaté pobřeží i klidné karibské pláže lemované kokosovými palmami, které lákají tolik turistů. Nachází se zde také 19 národních parků a několik chráněných území a rezervací. Mnoho řek, z nichž nejdelší je 329 kilometry Artibonito, mnoho lagun nebo pozemní lagunu Tres Ojos, která leží nedaleko hlavního města.
Některé druhy rostlinstva i zvířeny jsou endemické, například 300 druhů orchidejí či rozmanité druhy ptáků, můžete je tedy obdivovat jen v Dominikánské republice.
Za návštěvu stojí vesnice Altos de Chavón, která byla vystavena v 70.letech 20 století jako kopie andaluské vesničky ze 16.století. Nyní tady žijí a tvoří malíři, sochaři, designéři a umělečtí řemeslníci. Je zde mnoho galerií, navštívit můžete muzeum věnované historii Tainů. Křivolaké uličky dají možná i Vám zapomenout, že místo není pravým dokladem historie.
Maličký ostrůvek Cayo Levantado s písečnými i skalnatými plážemi, který hostil například natáčení reklamy na rum Bacardi, bude milým zpestřením Vaší dovolené.
Městečko Jarabacoa je obklopené nádhernou přírodou a hlavně je ideálním výchozím bodem pro pěší turistiku a výlety na koních. Natáčel se zde světoznámý film Jurský park a osvěžit se můžete v mnoha romantických divokých vodopádech v okolí.
Po přírodní síti vodních kanálů z města Río San Juan se vydejte na loďce obdivovat krápníkové jeskyně a mangrovové bažiny. Pak se vykoupejte v pohádkové laguně Gri-Gri.
Unikátním zážitkem jistě bude národní park Haïtises, kam se dostanete z přístavu Sabana de la Mar. Uvidíte zde můžete mnoho zajímavých rostlin i živočichů, mezi nimi plameňáky, papoušky, leguány, varany i kapustňáky.
Připomínkou předkolumbovské historie jsou vápencové jeskyně, které uchovávají neporušené nástěnné malby Tainů, znázorňující muže při lovu a nadpřirozené bytosti.

REGIONY, OBLASTI

Východní pobřeží
V posledních letech se východní pobřeží Dominikánské republiky stalo nejrychleji se rozvíjející turistickou destinací. Hlavní oblastí je Punta Cana a světoznámá pláž Bávaro, která je v délce 35 kilometrů pokryta jemným bílým pískem a lemována hustým palmovým porostem. Moře je tu křišťálově čisté a přechází ze zelných do azurových odstínů. Směrem více na jih pak najdete ekologickou oblast Bayahibe s národními parky, které rozhodně stojí za návštěvu. Pokud se zajímáte o historii, vydejte se do dalšího populárního místa – La Romana, která je častým cílem slavných osobností.

Severní pobřeží
V tomto regionu můžete navštívit známé město Puerto Plata, které se pyšní úzkými uličkami a proslulými viktoriánskými domy. Navíc má unikátní polohu na úpatí hory Pico Isabel, kam vede kabinová lanovka, a odkud můžete obdivovat panorama celého zálivu.

Cabarete je omýváno mohutnými vlnami, milovníci surfingu a windsurfingu jsou zde proto nadšeni. Najdete zde spíše levnější druhy ubytování a veselý noční život.
Městečko Sosúa založili židovští uprchlíci z Evropy za druhé světové války, dnes toto dynamické a přeplněné místo láká hlavně německou klientelu.

Severovýchodní pobřeží
Je ideálním místem pro milovníky přírody, kteří budou obdivovat korálové útesy, vodopády i deštné pralesy. 70 km dlouhý poloostrov Samaná je často vyhledáván turisty, protože je ideálním místem k pozorování keporkaků, kteří sem v lednu připlouvají za účelem páření nebo výchozím bodem k cestě na ostrov Cayo Levantado. Samaná je také výjimečný svým původním obyvatelstvem, které tvořili potomci osvobozených afrických otroků. Obyvatelé zde vypadají a mluví jinak než v ostatních částech Dominikánské republiky.
Na vrcholku poloostrova Samaná se nachází město Las Galeras. Tato malá rybářská vesnice zažívá v posledních letech velký turistický boom, láká zde světově proslulá pláž Playa Rincon a velké all-inclusive komplexy. I přesto si zachovává typickou ospalou atmosféru pravého karibského městečka.

Centrální oblast
Jedná se nejúrodnější oblast Dominikánské republiky a je považována za skutečné přírodní bohatství země. Najdete zde klidné město La Vega, které je domovem jednoho z nejstarších a nejživějších karnevalů. Účastníci nosí ďábelské masky, které symbolizují vítězství dobra nad zlem, všude se tančí, jí a pije. Nezapomenutelný zážitek.
Město Santiago zase láká návštěvníky svou Calle del Sol, proslulou nákupní čtvrtí s velmi dobře zásobenými obchody, restauracemi, hotely a bary. Najdete zde také Museo del Tabaco, kde s dozvíte o výrobě doutníků a můžete si je zakoupit také jako originální suvenýr.

Jižní pobřeží
Jižní pobřeží s hlavním třímilionovým městem Santo Domingo se nese v atmosféře příjemného shonu a čilého ruchu. Jedná se o místo plné kontrastů, které se pyšní první katedrálou, univerzitou i nemocnicí na americkém kontinentu. Památkám je zde věnována obrovská péče, vše je zachovalé a dýchá nezaměnitelnou atmosférou koloniální doby.
Pulzující letovisko Boca Chica se pyšní nádhernými plážemi, majestátnými útesy a chráněnými lagunami. Užijí si je rodiny s dětmi, ale hojně sem jezdí i obyvatelé Santo Dominga. Vychutnáte si pravý karibský kolorit.
Klidné místo Juan Dolio láká hlavně zamilované dvojice a lidé toužící po relaxaci. Dávejte ale pozor při koupání v moři na ostré korálové výběžky.

30. květen, 2012