Re-open EU: komplexní webové stránky mapující obnovu cestování v EU

Re-open EU: komplexní webové stránky mapující obnovu cestování v EU. Chceme Vás informovat o dostupnosti internetové platformy „Re-open EU“, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování a cestovního ruchu v celé Evropě.

Chceme Vás informovat o dostupnosti internetové platformy „Re-open EU“, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování a cestovního ruchu v celé Evropě. https://reopen.europa.eu/cs

Stránka bude poskytovat aktualizované informace o situaci na hranicích a dostupných dopravních prostředcích a službách cestovního ruchu v členských státech. Obsaženy budou i praktické informace, které členské státy poskytnou o cestovních omezeních, opatřeních týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je omezení fyzického kontaktu nebo nošení roušek, a další užitečné informace o nabídkách v oblasti cestovního ruchu v EU a v jednotlivých členských státech.

Nová platforma je k dispozici i jako verze pro mobilní telefony (internetová aplikace) a funguje jako důležité vodítko pro všechny cestující v EU, jelikož shromažďuje aktuální informace od Komise a členských států na jednom místě.
Informace jsou k dispozici ve 24 úředních jazycích EU.

Obsaženy jsou informace o:
- omezení pohybu v rámci země
- omezení vstupu z jiných evropských zemí
- vjezdu autem, vlakem, letadlem atd
- omezení vstupu ze třetích zemí
- požadavcích na karanténní / zdravotní osvědčení
- otevření obchodů, turistických míst atd.
- pořádání autobusových zájezdů za „zavřenými dveřmi“
- rizikových oblastech
- požadavcích na roušku / dodržování bezpečné vzdálenosti
- protokolech o zdraví a bezpečnosti ve službách cestovního ruchu (včetně veřejné dopravy)
- doporučených aplikacích pro trasování kontaktů

16. červen, 2020