USA

Spojené státy americké známé také pod zkratkou USA (United States of America) jsou federativní republikou složenou z 50 států. Nacházejí se v Severní Americe a jejich hranice sahají od Atlantského až po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem. K USA patří také Aljaška u Severního Ledového oceánu a některé tichomořské ostrovy (zejména Havaj).

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Základem Severní Ameriky a tedy i USA je starý kanadský štít. Kordillery začínají Aljašským hřbetem a táhnou se na jih ve dvou výrazných pásmech - při pobřeží Tichého oceánu to je Coast Range a ve vnitrozemí Skalnaté hory. Nejvyšší bod tzv. souvislých Spojených států (tj. bez Aljašky a Havaje) je vrchol Mount Whitney (4417 m) v kalifornském pohoří Sierra Nevada. Jen pár desítek kilometrů od něj leží nejníže položené místo USA i Ameriky - Údolí smrti (Death Valley). Tato proláklina se nachází 86 m pod úrovní hladiny moře.
Mezi významné řeky patří Mississippi, s přítokem Missouri, dále Řeka Svatého Vavřince, Rio Grande, Columbia a Colorado. V USA se nachází také mnoho jezer, ledovcového původu jsou Velká jezera (Hořejší jezero, Michiganské jezero, Huronské jezero a jezero Ontario), které tvoří největší zásobárnu sladké vody na světe a přírodní hranici mezi USA a Kanadou. Turistickou atrakcí jsou vodopády, z nichž nejznámější Niagárské leží na hranici mezi USA a Kanadou. Je zde i mnoho úžasných národních parků, které svým návštěvníkům nabízejí možnost projít se v nádherné nedotčené krajině, kde občas můžete narazit třeba na medvěda.

Počasí
USA se díky své rozlehlosti nacházejí v několika podnebných pásech a proto vždy záleží, na jaké místo se vydáte. Obecně je počasí nestálé a mohou Vás kdykoli překvapit teplotní výkyvy. Severní část území se nachází v mírném pásu, ale je zde chladněji a deštivěji než u nás, což způsobuje studený Labradorský proud. V Centrálních rovinách a Velkých planinách ubývá srážek, chladněji pak je na pobřeží Tichého oceánu. Nejchladněji je v zimě ve Skalistých horách a v pohoří Sierra Nevada. Koupat se v létě můžete v oblasti Velkých plání, v jižních částech atlantského pobřeží, na Floridě, na Havajských ostrovech a ve státech u Mexického zálivu, kde se nachází subtropický a tropický pás a kde v létě panují tropická horka s velkou vlhkostí. Aljaška leží v pásu subarktickém. Stát Texas je zejména od května do září vyhlášen častým výskytem tornád.

Historie
Původní obyvatelé (Indiáni a Eskymáci) přišli na území Spojených států amerických pravděpodobně přes Beringovu úžinu z Asie, západní mocnosti objevily tento Nový svět až roku 1492 s připlutím Kryštofa Kolumba. V dalších letech původní obyvatelstvo trpělo pod kolonizací Španělska, Nizozemska, Francie a v menší míře i Švédska.
V 17. století se pak Anglie zmocnila několika francouzských osad a postupem času vytvořila 13 kolonií na pobřeží Atlantského oceánu – základ budoucích Spojených Států. Necitlivá a bezohledná koloniální politika vyvolala otevřený odpor v obyvatelích a událostí „bostonské pití čaje“ (kdy osadníci naházeli celý náklad čaje do moře na protest proti britské daňové politice) propukla válka za nezávislost mezi koloniemi a Velkou Británií. 4. července 1776 byla prohlášena Deklarace nezávislosti, která požadovala, aby si každý ze států Unie zachoval samostatnou vnitřní a ekonomickou politiku. Válka za nezávislost skončila roku 1783 britským uznáním nového státu.
Od 18.století pak začíná expanze USA do okolí, která měla za následek připojení dalších území. Na území probíhala také velmi krvavá občanská válka, která započala jako vzpoura černošských otroků. Válka mezi Jihem (Konfederací) a Severem (Unií) trvala do roku 1865 a skončila vítězstvím Severu a také roku 1861 zrušením otroctví ve státech Unie. Roku 1800 se místo Philadelphie stává hlavním městem Washington D.C.
Následuje období obrovského rozmachu, který se spojoval s další územní expanzí, jinak se však až do 1.sv.války USA do zahraniční politiky nezapojovaly. V 50. letech začíná v USA také boj za práva černochů, jehož vůdcem se stal baptistický kazatel Martin Luther King. Roku 1964 prezident Lyndon Johnson podepisuje Civil Rights Act, který zakazu¬je diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, víry, pohlaví nebo národnosti.
USA se také zapojila do války v Koreji v 50 letech a do války ve Vietnamu v letech 1965 – 1973 – tato válka byla také jedním trnem v oku svobodomyslné éře hnutí květinových dětí, které bojovaly svou volnou láskou a zcela jiným způsobem života proti konzervativní americké společnosti.
Americká účast v obou světových válkách na straně Dohody resp. Spojenců rozhodujícím způsobem přispěla k jejich vítězství. Zbrojením a ekonomickou produkcí za 2.světové války se USA stala mocnou a vlastně jedinou konkurenceschopnou vojenskou mocností k moci SSSR. Rozpad sovětského bloku po roce 1989 pak již jen zdůraznil roli USA jako vedoucí světové mocnosti.
USA se v moderní době zapojila také do boje proti některým nedemokratickým režimům, za které byly považovány např. Chile, Irák či Afhganistán.

Populace
USA má velmi rozmanité obyvatelstvo (v zemi žije 31 etnických skupin) , což je dáno dlouhou a pestrou historií země. Kolem 75% obyvatelstva tvoří běloši, 12% černoši, přes 4% asiaté Indiáni a Inuité. Nejrychleji rozšiřující skupinou jsou obyvatelé hispánského původu, odhaduje se, že za pár let mohou tvořit již jednu třetinu celkového počtu obyvatel. To je dáno jednak vysokou porodností, jednak velkou imigrací, z velké části nelegální. Od roku 1970 se počet obyvatel původem z Latinské Ameriky zpětinásobil. Největší podíl mají v Novém Mexiku, Texasu, Arizoně či Kalifornii kde se zásadně přeměňuje národnostní složení tříd ve školách, pracovní prostředí i celé tamní komunity.

Jazyk
Angličtina je mateřským jazykem pro 82% obyvatel, španělština pak odhadem pro 10%. V USA neexistuje na federální úrovni zákonem předepsaný jazyk, avšak fakticky je jím angličtina a některé zákony a předpisy vyžadují v určitých oblastech její znalost (viz např. požadavky pro naturalizaci). Vícejazyčné státy jsou Havaj (angličtina a havajština), Nové Mexiko (angličtina a španělština) a Louisiana (angličtina a francouzština). Na některých dalších závislých územích je zvláštními předpisy často chráněn jazyk původního obyvatelstva.

Náboženství
V oficiálních statistikách sčítání lidu se díky odluce víry od státu nemají úředníci právo ptát na vyznání, proto oficiální statistiky neexistují, počítá se pouze s hrubými odhady. Náboženství však hraje velkou roli, větší než v Evropě, kde ve druhé polovině 20.století došlo k velké sekularizaci společnosti. Obyvatel bez vyznání se odhaduje kolem 14%. Nejrozšířenější je křesťanství, k němuž se hlásí kolem 80% lidí – z toho 1/3 lidí k římskokatolické větvi, 2/3 lidí pak k různým odnožím protestantských církví. Nekřesťanská náboženství zahrnují kolem 3,5 % obyvatel a patří sem judaismus, islám, buddhismus a hinduismus. Zejména islám a buddhismus jsou dvě v současné době rychle se rozšiřující náboženství.

Ekonomika
Ekonomika USA je jednou z nejsilnějších národních ekonomik, převažují služby a výzkum. Zemědělství tvoří jen pouhé 1% HDP. Většina orné půdy se vyskytuje mezi Appalačským pohořím a Skalnatými horami, kde se pěstuje zejména pšenice a kukuřice. Dále je důležitá také produkce sojových bobů, cukrovky, slunečnice, tabáku a rýže. Největším producentem ovoce a zeleniny je Kalifornie. Ze zvířat se chová skot v prériích, dobytek a drůbeže. USA jsou jedním z největších vývozců potravin. Využívány jsou také lesy, důležitý je rybolov, který je ale ohrožován znečišťováním moří.
USA těží ropu, uhlí, uran, slídu, kaolin, fosfáty, soli, rudy, olovo, zinek, a stříbro, u Hořejšího jezera jsou také velké zásoby železné rudy. Nejdůležitějším odvětvím je strojí ženství – zejména výroba dopravních prostředků. Nejčastěji USA obchodují s Kanadou, Mexikem, Japonskem, Čínou a Velkou Británií.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pokud Vás pobyt přesáhne 90 dní, vízum nepotřebujete, postačí pouze platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1.9.2006) a vyplnění registračního formuláře ESTA na stránkách https://esta.cbp.dhs.gov/ - výtisk autorizace se doporučuje si vzít s sebou. Registrace ESTA, kterou se doporučuje provést minimálně 72 hodin před cestou, je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14,- USD v průběhu registrace. Na požádání se na letišti musíte prokázat také zpáteční letenkou.

Clo
Do USA lze bezcelně přivézt osobní věci a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret (tabákové výrobky však nesmí být z Kuby) a 1 litr alkoholu na osobu starší 21 let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100 USD je od cla osvobozena, při překročení této hranice až do USD 1000 je clo desetiprocentní, stejně tak při vývozu.
Zakázán je dovoz některých potravin, např. většiny druhů ovoce a zeleniny, masa, klobás, uzenin, salámů, měkkých sýrů a tvarohu. Dovoz kávy a čaje do USA je možný s výjimkou čajů, které obsahují ovoce, příp. listy zeleniny nebo semena, a to včetně citrusových listů.
Je zakázán dovoz drog a omamných látek. Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. Bez povolení nelze dovážet rostliny a neupravená semena.
Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících USD 10 000 je třeba deklarovat v celním dotazníku.

Časový posun
Vzhledem k obrovské rozloze jsou kontinentální Spojené státy rozděleny na 4 časová pásma, ve kterých je proti českému času o 6 až 9 hodin méně. Ve většině států mají letní čas, který trvá od druhé neděle v březnu do první neděle v listopadu.

Peníze
Oficiální měnou v USA je americký dolar. Americké mince jsou raženy v hodnotách 1 dolar a 1, 5, 10, 25 a 50 centů. Bankovky jsou v hodnotách 1, 2, 5, 10, 25, 50 a 100 dolarů. Jednocentová mince se běžně nazývá „penny“, 5 centů „nickel“, 10 centů „dime“, 25 centů „quarter“, půldolar „half dollar“ a dolar „buck“.
Připravte se na to, že směnáren je v USA jen velmi málo, většina transakcí se v USA provádí pomocí bankovních karet, proto je nutné určitou hotovost si vyměnit už v České republice.

Kreditní karty
Uznávané a používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover, nejraději by měly být embosované. Karty usnadňují vypůjčení dopravních prostředků, sportovního náčiní, platby za ubytování atd. Je možno použít i cestovní šeky.

Banky
Nejběžnější otvírací doba bank je v pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin, výjimečně i v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Oblečení
S sebou si vezměte pohodlné prodyšné oblečení nejlépe z moderních materiálů, které drží pot od těla a rychle se suší. Na výlety budete potřebovat hřejivý svetr, větrovku proti větru a dešti, do hor přibalte šátek nebo šálu, čepici, rukavice a pláštěnku. Určitě oceníte kvalitní turistické boty i sandály. Nezapomeňte na deštník, plavky, pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, repelent či dalekohled.

Zdravotní péče a očkování
Kvalitní zdravotní péče je v USA poměrně drahá. Vždy proto mějte uzavřené cestovní pojištění, Česká republika nemá s USA uzavřenu dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, pro pozdější jednání se zdravotní pojišťovnou si vždy si uschovejte lékařskou zprávu, diagnózy, originál účty o zaplacení léků, apod.
Očkování není povinné, doporučuje se očkování proti virové hepatitidě B, tetanu, záškrtu a spalničkám. V pouštních lokalitách je nutné dávat pozor na hady, štíry a trnité keře. Pozor také na klíšťata, mohou být nakažena lymskou boreliozou. Voda z kohoutku je běžně pitná.
Lékárny jsou dostupné téměř všude, některé léky lze koupit i drugstorech (drogeriích).

Bezpečnost
Obecně je možné říci, že v USA je vyšší kriminalita než v Evropě, přesto však USA neplattí za vyloženě nebezpečnou zemi. Přesto se turista muže stát terčem ozbrojeného napadení, zejména na Floridě, Kalifornii a v Miami. Nedoporučuje se proto chodit do chudinských čtvrtí, hlavně po setmění. Pozor také na vstup na cizí pozemek, každý si svůj majetek bedlivě střeží, což je při legálním držení zbraně i bez zbrojního průkazu někdy velmi ošemetná věc. Pozor také na drobné krádeže na frekventovaných místech, buďte opatrní při výběru hotovosti z bankomatu.
Tam, kde je koncentrace většího množství lidí, např. v muzeích, zábavních parcích, trajektech, apod. probíhají bezpečnostní kontroly pomocí detekčního rámu či speciálních průchozích komor.
Konzumace alkoholu na veřejnosti je zakázána. Alkohol v otevřené nádobě nesmí být ani přenášen v ruce, ani převážen v motorovém vozidle. Zakoupená láhev s alkoholem musí být v neprůhledném obalu.

Elektřina
Napětí je v USA 110 – 120 V/60Hz. Zástrčka se skládá pouze ze dvou plochých kolíků, je tedy potřeba adaptér, který zakoupíte buď v ČR nebo v USA ve specializovaných obchodech.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty
Národním a oblíbeným diváckým sportem je hokej, dále se hraje baseball, basketball, soccer a rugby. Lidovým sportem je také tenis či golf.

Lyžování
Nejznámější lyžařská centra se nacházejí v Kalifornii (Lake Tahoe) či v Coloradu ve Skalistých horách. Lyžuje se zde od začátku listopadu do konce dubna a velkým lákadlem je jemný a sypký prašan. Sjezdovky jsou skvěle upravené, nepřelidnění s přátelskou a vstřícnou obsluhou.
Adrenalinovým zážitkem pro dobrodruhy je free-ridové lyžování, zejména na Aljašce. Do terénu Vás vysadí vrtulník a doprovází specializovaný průvodce, který dokonale zná místní podmínky. I zde najdete lyžařská střediska s vleky, restauracemi a hotely a upravenými sjezdovkami. Běžkaři budou nadšeni stovkami perfektně udržovaných tras, které Vás zavedou do městských parků i do chráněných území.

Koupání
Pro milovníky slunce, opalování a moře je ideální Florida, nadšené zde budou i děti, protože se zde nachází slavný Disney World. Hlavním centrem je zde Miami, kterému dominují vysoké mrakodrapy a vládne čilý noční život. Nejznámější pláže jsou překrásná South Beach, 12th Street Beach, Gay and Lesbian či Haulover Brach.
Na téměř všech plážích je zakázáno koupání nahoře bez (i batolata musí mít plavky), nudistických pláží je v USA málo.

Potápění a šnorchlování
Skvělými místy k potápění jsou např. skupinka ostrovů Florida Keys – ráj pro potápěče poblíž Floridy, dále ostrovy v Karibiku či pobřeží v celé délce podél Overseas Highway od Key Largo po Key West. Pozor je třeba dát na silný proud při odlivu. Při potápění je nutné mít na plováku potápěčskou vlajku jako znamení pro lodě.

Rafting
Skvělým zážitkem jistě bude rafting na divokých horských řekách, skvělá je například řeka Colorado se zkušeným průvodcem.

Pozorování a fotografování přírody
USA je skvělým místem pro výlety za nezvyklými zvířaty, která jinde takto jednoduše ve volné přírodě nespatříte. Žijí zde pižmoni, losi, bobři, velryby, tuleni, lvouni či dokonce medvědi.

Vyhlídkové lety
Turisticky atraktivní jsou přelety nad turisticky zajímavými lokalitami ,např. Manhattanem či Grand Canyonem. Vybrat si můžete, zda k Vašemu nezapomenutelnému letu využijete malé letadlo, balon, helikoptéru či hydroplán.

Zábavní parky
Zábavních parků je na území USA nepočítaně a patří mezi oblíbenou zábavu hlavně u rodin s dětmi. Vyzkoušejte např. Six Flags Great Adventure & Wild Safari v New Jersey poblíž New Yorku nebo Cedar Point Parku v Ohiu, kde najdete celkem 14 horských drah.
Zábavu a zároveň poučení najdete v tematických parcích: např. v Disneylandu v kalifornském Anaheimu či v Walt Disney World Resortu u Orlanda na Floridě se 4 tematickými parky. Vyhledávané jsou také Universal Studio v Los Angeles a Marina World Africa u Sacramenta, oba v Kalifornii.

Rybaření
Hlubokomořské ryby můžete ulovit na Floridě, sladkovodní jako jsou sumci, štiky či pstruzi na Vás pak čekají v horských řekách. Ulovit svůj úlovek života je možné např. v Texasu, kde žije kostlín obrovský, který dorůstá délky až 3 metry.
Výzvou pro každou dobrodružnou, romantickou duši je však také rybolov na Aljašce, zejména je toto místo rájem lososů.

Turistika
Ať již se vydáte k Niagarským vodopádům nebo do známých amerických národních parků, litovat rozhodně nebudete. Unikátní krajina a nedotčená příroda Vás nadchne.
Niagárské vodopády umístěné na hranici s Kanadou nabízí úchvatnou podívanou. Jejich výška činí 52 metrů a pokochat se můžete ze dvou vyhlídkových věží na kanadské straně- Minolta Tower a Skylon Tower. Dva nejznámější vodopády se nazývají Kanadská podkova, pod kterým je z kanadské strany provrtán tunel sloužící pro turisty, a Americký vodopád. Pokud máte obavu z výšek, vodopády a pevnosti, které připomínají konflikt mezi Kanadou a USA z 19.století, si lze krásně prohlédnout i zezdola, z loďky, která pluje po řece Niagára. Na americké straně jezdí turistický vláček a atrakcí je také noční světelná show, promítaná na vodní stěnu.
Velmi oblíbeným turistickým místem je také Grand Canyon v Arizoně, který vytvořila řeka Colorado. Jeho hloubka je přes 1500 metrů. Vnitřek kaňonu při hře slunečních paprsků je dechberoucí podívanou, která nadchne nejen fotografy. Po jižní části okraje Grand Canyonu jezdí zdarma autobus, který Vás doveze na jednotlivé vyhlídky. Okraj Grand Canyonu lemují také turistické stezky, takže trasu můžete absolvovat i pěšky.
Malebné Údolí Smrti (Death Halley) nacházející se ve východní Kalifornii je nejsušší, nejteplejší a nejníže položené místo celé Severní Ameriky. Tvoří velkou část národního parku Death Valley. Povrch tvoří písečné pouště a slaná jezera, přesto se nejedná o mrtvou krajinu. Rostou zde kaktusy, pouštní keře a na jaře kvetou barevné květiny. Potkáte zde ještěrky a spoustu hmyzu.
Nezapomeňte ani na krásné národní parky, kde uvidíte modré ledovce, mohutné gejzíry tryskající tisíce let i ohromující staré stromy.
Národní park Sequoia, který je druhým nejstarším národním parkem v USA, je proslaven háji obrovských sekvojovců obrovských. Nachází se ve státě Sierra Nevada a zachovává krajinu tak, jak vypadala ještě před příchodem evropských osadníků. Nejznámější je Obří les se stromem Generála Shermanna, který zde roste podle odhadů již kolem 2700 let. S průměrem kmene 24 metrů se jedná se o největší žijící organismus na světě.
Nejznámějším a zároveň také nejstarším národním parkem na světě je Yellowstonský, nacházející se na území amerických států Wyoming Montana a Idaho Dvě třetiny všech gejzírů planety bublají právě tady. Tím úplně nejvyšším je gejzír Steamboat. Kromě toho se zde nachází okolo 110 vodopádů, velké množství horských pramenů, bublajících bahnitých jam, horských jezer, kaňonů a erodovaných lávových proudů. Jádrem parku je Yellowstonské jezero, které je největším ledovcovým jezerem Severní Ameriky. Potkat zde můžete medvěda grizzlyho či medvěda baribala, dále zde žijí losi, ovce velkorohé, jeleni wapiti, vlci, vydry, jezevci, kojoti či svišti.
Národní park Bryce Canon ve státě Utah má za cíl zejména ochranu pískovcové plošiny Paunsaugunt, která byla větrem, vodou a ledem erodovaná do bizarního města skalních, věžiček, hřebenů a hrotů. Labyrint načervenalých věží až 61 metrů vysokých (tzv hoodoos) zbarvených zápdem slunce je rájem pro fotografování. Žijí zde lišky, kojoti, jelenci ušatí, až 160 druhů ptáků a také ohrožený utažský prérijní psík.
Yosemitský národní park ve státě Kalifornie je světově proslulý svými velkolepými žulovými skalisky, vodopády, sekvojovými lesy a biologickou diverzitou. Nevynechejte Yosemite Valley – údolí tvořené skalními masivy, které v pozdním jaře a na začátku léta vytvářejí krásné vodopády. Bridalveil Fall (Nevěstin závoj) je nejznámější z nich. Yosemitský národní park je rájem pro horolezce, táborníky, fotografy a celkově milovníky přírody.
Velmi oblíbenou aktivitou je tu skálolezení.

Kultura
Mnoho turistů se kromě americké skvostné přírody těší také na návštěvu amerických velkoměst, z kterých samozřejmě vede nejlidnatější New York s téměř 19 miliony obyvatel na severozápadě USA. New York je největším centrem světového obchodu a finančnictví a sídlem OSN. V New Yorku - často nazývaném jako hlavní město světa - navštivte Empire Stae Building, hlavní náměstí Times Square či symbol USA – Sochu Svobody.
Město Chicago s krásně zelenými parky při pobřeží Michiganského jezera proslulo jako centrum americké mafie, najdete zde také mnoho českých přistěhovalců.
Kopcovité San Francisko, které je považováno za jedno z nekrásnějších na světě, se pyšní známým symbolem města - 2,7 km dlouhým mostem Golden Gate, který se často objevuje v mnoha různých filmech i seriálech. Ze San Francisca, které je vyhledávané pro svoje neopakovatelné strmé ulice s tramvajemi a zajímavou viktoriánskou i moderní architekturou se můžete přeplavit na známý ostrov s pevností Alcatraz, kde bývalo slavné, přísně střežené federální vězení. Velmi známá je také čtvrť Chinatown, jejíž rušné uličky a tradiční čínské krámky Vás na chviličku zavedou do jiného světa .
Za vidění stojí také umělé město Las Pegas s mnoha neony a kasiny, které se honosí jako největší centrum zábavy pro dospělé na světě. Město hazardu, okázalé a marnivé architektury a povrchní zábavy se nachází ve vyschlé nevadské poušti, na horizontu můžete obdivovat rozeklané vrcholky skal. Nedaleko najdete i věhlasný Grand Canon či Death Valley.
Los Angeles, druhé největší město USA ležící ve státě Kalifornie, skrývá další obrovskou dominantu USA – čtvrť Hollywood s filmovými ateliéry a slavný chodníkem slávy ozdobený více než 2000 pěticípými hvězdami se jmény populárních osobností světa. Jádro města tvoří tzv. Downtown proslulý svými do nebe sahajícími mrakodrapy, z nichž nejvyšší je U.S.Bank Tower. Obklopují ho obrovská horská pásma, hluboká údolí, lesy, poušť a kilometry při pobřeží Tichého oceánu
Na východním pobřeží Floridy se vydejte do Kennedy Space Center, kde sídlí Vesmírné středisko NASA, odkud startují raketoplány. Součástí komplexu je i zajímavé návštěvní středisko s řadou muzeí a atrakcí.
Nesmíme zapomenout ani na hlavní město USA, střídmější Washington, který je ale velmi oblíben turisty pro množství památek, památníků, národních parků, muzeí, galerií, restaurací, kaváren a mnoha dalších zábavních zařízení. Nenajdete zde mrakodrapy, protože vládní budova Kapitola musí být nejvyšší budovou ve městě.

Golf
V UAa, které je bezkonkurenční golfovou velmocí na světě, najdete tisíce vynikajících golfových hřišť, která navrhli přední golfové designéři. Golfu se zde věnují celé rodiny, ve 20. století se stal lidovým sportem.
Nejoblíbenějším místem je bezesporu Florida. K nejznámějším hřištím dostupným veřejnosti se řadí Pebble Beach v Kalifornii, Pinehurst resort v Severní Karolíně, Bethpage v New Yorku, TPC Sawgrass na Floridě či Myrtle Beach v Jižní Karolíně.

Kuchyně
Americké jídlo - to nejsou jen fastfoody a hamburgery, jak si většina z nás hned představí. Je pravdou, že většina Američanů se stravuje rychle a snadno, avšak díky velké rozloze a historii se zde mísí kuchyně celého světa (umění Indiánů, evropských osadníků, z Afriky dovezených otroků i novodobých přistěhovalců z Asie). Základem je kukuřice, která byla také základním prvkem v kuchyni původních obyvatel, dále se hojně využívají fazole, papriky, rajčata, dýně a lilek.
Chléb je obvykle toastový, mnohé druhy mají sladkou příchuť (jsou v nich rozinky či oříšky). Oblíbené je burákové máslo.
Rozšířeným jídlem je losos, krabi, humři, krevety ústřice či želvy. Lovci loví také jeleny, losy, ale i veverky. Cennou pochoutkou jsou i plody lesa – borůvky, maliny a brusinky.
Oblíbeným masem je je vepřové, telecí, jehněčí, kuřecí a krůtí, mezi oblíbené přílohy pak patří hranolky, osmažená cibule či bramborová kaše.
Z moučníků vedou zmrzlina, zmrzlina ponořená do nápoje „root beer nebo ovocné želé. Často se dělají také teplé moučníky, jablečné koláče, nákypy a pudinky se šlehačkou a různé druhy sušenek (cookies).
Pro jižní státy jsou typická jídla ovlivněná mexickou kuchyní – základem je kukuřice, placky plněné mletým masem, chili papričky a další. Na úplném jihu se vaří tzv „Soul Cooking“ dle tradice amerických černochů (zastoupeno je uzené maso, smažená kuřata, topinambury či zelené arašídy vařené ve slané vodě). Zážitkem je „cajunská kuchyně“, jejímž základem je rýže a velké množství ostrého koření. V okolí New Orleans se jí „kreolská kuchyně“, jejímž základem jsou jídla z divokých krocanů, kachen, želv, vepřového, žabích stehýnek, ryb, mořských plodů, rajčat a pekanových ořechů.
V Kalifornii je hitem ekologicky vypěstovaná zelenina a míchané saláty složené z artyčoků, avokáda, broskví, cibule, česneku, oliv, mandlí, rajčat a špenátu.
Na Aljašce, kde lidé odjakživa potřebovali vydatnou stravu, můžete dodnes ochutnat divokou ovci, kozu, jelena nebo dokonce medvědí maso. Konzumuje se také hodně ryb z řek, oblíbení jsou lososi. Havajská kuchyně má v oblibě mořské plody, želvy a tropické ovoce.
Snídaně je v USA vydatná, nechybí vejce, volská oka či cereálie s mlékem. K obědu si lidé často kupují ony proslulé hamburgery, hotdogy či sendviče. Fast foody bývají většinou levnější než klasické restaurace a mezi nejoblíbenější patří např. KFC, Burger King nebo Macdonald´s . Hlavním a největším jídlem dne je večeře, často se maso podává každý den.
Američané jako národ jsou spíše obézní, což souvisí se zvykem pojídat v současné době tučná jídla, hodně solit a konzumovat litry sladké coca-coly či jiných příliš sladkých limonád.

Nakupování, suvenýry
Oblíbená jsou trička s potiskem, porcelánové nádobí s místními motivy, plechové retro reklamní tabule, automobilové registrační značky, přívěsky na klíče, nášivky či typické indiánské suvenýry (lapače snů, korálková bižuterie, atd.). Jako skvělý dárek přivezte domů elektroniku nebo oblečení.
Obchody bývají obvykle otevřeny sedm dní v týdnu, od 8.00/8.30 do 21.00/22.00.
K cenám zboží, s výjimkou základních potravin a léků, se při placení připočítává daň 4 až 15%, která není uvedena na cenovce.

OBLASTI A REGIONY

Východ
Východ USA je nejrozvinutější a nejprůmyslovější oblastí země, která je zároveň také nejvíce zalidněná. Patří sem města jako Boston, který vyniká nejprestižnější univerzitou na světě Harwardem, Washington se sídlem prezidenta či kosmopolitní New York, který je dějištěm mnoha kulturních, sportovních akcí.

Střed
Střední oblast USA je obilnicí země a zásobárnou nerostných surovin, kromě toho se zde chová také skot. Najdeme zde Oblast velkých jezer či průmyslové město Chicago s početnou českou komunitou. Lákají zde pozůstatky indiánských civilizací, které tuto oblast obývaly. Město New Orleans se pojí se vznikem jazzu, Nashwille s country hudbou a Kentucky s výrobou whisky. Velkým lákadlem jsou také Niagárské vodopády,

Jih
Na jihu s převahou černošského obyvatelstva a na Floridě hispánského obyvatelstva převažuje zemědělství. V nížinách se pěstuje sója, podzemnice olejná, tabák a kukuřice, těží se uhlí, vápenec a soli.
Na jihu najdete zlatavé pláže Floridy a jejich zábavní parky jak Universal Orlando Resort nebo obrovský zábavní komplex Walt Disney World. Hlavním městem Floridy je Miami s mnoha mrakodrapy a čilým nočním životem. Turisty také láká mys Canaveral se svým střediskem kosmických letů či nejznámějším národní park na Floridě - močály Everglades, kde žijí tisíce aligátorů.

Západ
Nejhornatější, nejméně osídlená oblast USAje pro turisty zároveň také oblastí nejlákavější. Nachází se zde nejbohatší stát USA Kalifornie s městy jako je filmové Los Angeles či turistické centrum San Francisco.
V této oblasti žije dosud nejvíce Indiánů, nejpočetnější je kmen Navahů. V Coloradu se nacházejí zimní lyžařská střediska (Aspen), které ocení milovníci zimních sportů. Horské oblasti států Montana, Colorado, Utah, Nevada, Arizona či Nové Mexiko vábí příznivce krásných scenérií a národních parků.
Na západě USA budete obdivovat Death Valley v Kalifornii, Grand Canyon v Arizoně, který vytvořila řeka Colorado či Yosemitský národní park.

Aljaška
Aljaška, drsný kraj pravé divočiny a nespoutané přírody, přitahuje dodnes mnoho dobrodruhů a milovníků přírody. Štíty hor zde rozrývají divoké řeky a dobrou noc Vám dají medvědi, losi nebo vlci. Aljaška je největším státem v USA, lidé se zde živí rybolovem, těžbou ropy a chovem sobů. Nádherné národní parky lákají také mnoho turistů, významný je tedy také podíl cestovního ruchu. Téměř 5 % povrchu Aljašky je pokryto ledovci, kterých je tu na asi 100 tisíc.

Havaj
Již sám název Havajské ostrovy vykouzlí na tváři úsměv, pohodu a dotek slunečních paprsků. Souostroví je vulkanického původu a leží v Tichém oceánu. K USA bylo připojeno v roce 1959. Ostrovy s tropickým podnebím jsou vhodné pro pěstování exotických plodin a těží také z masového turistického ruchu. Užijte si krásné slunné počasí, zlatavé pláže, čokoládově opálené krásky a mladíky a skvělé tropické koktejly. Je to také ideální místo pro potápění, šnorchlování, surfování nebo objevování místní fascinující přírody.

20. Listopad, 2012