Kanada

Kanada je synonymem divoké přírody, čistých řek, svobody a volnosti v liduprázdných horách obklopených nekonečnými severskými lesy, ale také krásných a světových velkoměst. Při návštěvě této země poznáte jedinečnou kombinaci americké, evropské a ryze kanadské kultury zastoupené zbytky původních indiánských a eskymáckých obyvatel.

ZAKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Rozlohou se jedná o druhou největší zemi světa, která se rozkládá v severní části Severní Ameriky. Sousedí na jihu s USA, na Západě s Aljaškou, která je také americkým územím a na severovýchodě s Grónskem, které politicky patří Dánsku. Kanadu omývá na severu Severní Ledový oceán, na východě Atlantik a na západě Tichý oceán. Na severu se pojí ke Kanadě řada malých arktických ostrůvků.
Největší část země zabírá Kanadský štít, který tvoří vyvřelé a metamorfované horniny. Na východ od Kanadského štítu najdete nejzalidněnější oblast – nížiny Velkých jezer a řeku sv. Vavřince, které tvoří přirozenou hranici se Spojenými státy americkými. Nejvyšší horou je Mount Logan (5959 m), na kanadském území najdeme také mnoho činných sopek.
Povrch Kanady pokrývají na jihu listnaté a smíšení lesy, severněji prérie a jehličnaté severské lesy a nakonec i tundra a arktické ledové pouště. Kanada se také chlubí největším počtem jezer na světě, v kterých se nachází největší světová zásoba sladké povrchové vody.

Počasí
Klima v Kanadě je velmi rozmanité (objevuje se zde 6 klimatických pásů) a záleží, v které lokalitě se zrovna nacházíte. Většina území na severu je chladná. Zimní teploty na polárním kruhu klesají až na -48°C, léta jsou krátká a slunečná. Vlivem teplého Severopacifického proudu je západní pobřeží teplejší, ale s četnějšími srážkami. V nejnavštěvovanější oblasti Velkých jezer a provincie Ontaria je klima nejpříjemnější, podobá se našemu, ale více zde prší. Teploty zde v létě vystupují až na 35°C, naopak v zimě klesají až na -25°C, někdy i méně. Obecně se dá říci, že podél západního a východního pobřeží je podnebí mírnější. Při východním pobřeží zemi ochlazuje studený Labradorský proud a vládne zde vlhké přímořské podnebí, zatímco ve vnitrozemí pak spíše převažuje kontinentální podnebí (tzn. tuhé, dlouhé zimy a horká, krátká léta).

Historie
Jako první, tzn. před 30 tisíci let, obývali oblast Kanady předci Eskymáků. Později, kolem roku 1000 sem připlouvají Vikingové v čele s Leif Erikssononem, který se často uvádí jako úplně první objevitel Ameriky. Po zámořských objevech se na toto území dostávají Angličané a Francouzi, kteří postupně zakládají města. Angličané vedeni lordem Hudsonem pak v 18.století v okolí Hudsonova zálivu založili kolonii Nová Anglie. Původním indiánským obyvatelům Irokézům se tyto rozpínavé choutky kolonizátorů příliš nelíbily, avšak proti vyspělým zbraním neměly příliš velkou šanci, navíc byli koseni epidemiemi evropského typu.
V 17. a 18. století probíhají mezi Anglií a Francií války o kanadské území, které skončily prohrou Francie.
V 19.století se pak vedla válka mezi Británií a USA, indiánské obyvatelstvo se postavilo spíše na stranu Britů. Do první světové války vstupuje Kanada automaticky na straně Británie, na evropské bojiště odcházejí nejprve dobrovolníci, později kvůli velkým ztrátám na životě je nutné vypsat povinný odvod do armády. Kanada se začíná více a více osamostatňovat, v roce 1931 Westminsterský statut potvrdil její nezávislost. Během druhé světové války došlo k obrovskému rozvoji válečného průmyslu, Kanada zásobovala zbraněmi nejen Velkou Británii, ale i USA a SSSR. Obchodní i válečné loďstvo hrálo enormně významnou roli v bitvě o Atlantik.
V průběhu poválečných let docházelo ke stále většímu ekonomickému sbližování mezi Kanadou a USA. To v roce 1987 vyústila v kanadsko-americkou smlouvu o volném obchodu, která vytvořila kanadsko-americkou zónu volného obchodu.
Kanada je konstituční monarchií, jejíž formální hlavou je britská Alžběta II. Královniným zástupcem v Kanadě je generální guvernér. Je složena z deseti provincií (Alberta, Britská Kolumbie, Manitoba, Nový Brunšvik, Newfoundland a Labrador, Nové Skotsko, Ontario, Ostrov prince Edwarda, Québec a Saskatchewan), které mají vysoký stupeň autonomie a tří teritorií (Severozápadní teritoria, Nunavut a Yukon).
Kanada dnes má úzké zahraniční vztahy s USA, s nimiž má nejdelší nebráněnou hranici na světě a úzce spolupracuje také s Francií a Anglií, které hrály významnou roli při jejím vzniku. Je jedním ze zakládajících členů NATO.

Populace
Na území Kanady žije přes 32 milionů obyvatel. Osídlení je velmi nerovnoměrné, někde je hustota zalidnění velmi vysoká, někde se vyskytují v podstatě neobydlená území.Většinu růstu zahrnuje imigrace. Kanaďané tvoří téměř 40%, dále zde najdeme Angličany, Francouze, Němce, Italy, Číňany a Ukrajince. Původních obyvatel se vyskytuje kolem 3%. Francouzsky mluvící obyvatelstvo je zastoupeno zejména v provincii Québec, kde se až do současné doby objevují separatistické tendence. Původní národy a métisové (potomci domorodých matek a evropských lovců či obchodníků) obývají zejména prérijní území, Inuity (neboli Eskymáky, přičemž toto označení se již v Kanadě díky negativním konotacím nepoužívá) najdeme na severu.

Jazyk
Úředními jazyky jsou angličtina a francouzština. Tři čtvrtiny obyvatelstva používá jako svůj první jazyk angličtinu. Francouzština má nejsilnější pozici v Québecu, kde je zároveň jediným oficiálním jazykem.
Kanadská angličtina je podobná spíše té britské, co se týče výslovnosti, i některých výrazů, kterým Američané nerozumí. Kanadská francouzština se od té evropské dost liší.

Náboženství
Kanada nemá žádné oficiální náboženství. Kolem 77% obyvatel se hlásí ke křesťanství , přičemž nejsilnější je církev římsko-katolická. Z protestantských církví má nejvýraznější postavení Sjednocená církev Kanady a poté anglikánská církev. 2%je zastoupen také islám a další náboženství, ateistů je v Kanadě kolem 16%.
Kanaďané chodí do kostela spíše nepravidelně a ve srovnání s obyvateli USA je jejich víra navenek méně markantní.

Ekonomika
Kanada se řadí mezi jedny z nejbohatších států světa, životní úroveň je zde velmi vysoká. Převažuje průmysl, důležitý je sektor služeb, který zaměstnává ¾ Kanaďanů. Významná je těžba dřeva, ropy a zemního plynu. Ropné zásoby jsou druhé největší na světě, ve vývozu dřeva je Kanada díky množství lesů na prvním místě. Vyskytuje se také mnoho vodních elektráren. Kanadské prérie vynikají pěstováním pšenice a dalších obilovin, Kanada vyváží také zinek, uran, zlato, nikl, hliník a olovo. V Ontariu je důležitý automobilový průmysl, v Quebecu se pak zabývají vesmírným průmyslem a kosmonautikou. Významný je také zahraniční obchod, a to zejména s USA.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Kanada má s Českou republikou jednostranný vízový styk, k návštěvě Kanady si tak potřebujete zařídit turistická víza platná 6 měsíců. Pas žadatele musí být platný po celou dobu jeho pobytu v Kanadě. O vízum se žádá na ambasádě v Praze a vyřízení trvá kolem 10 pracovních dnů.

Clo
Osvobození od cel při dovozu zboží se vztahuje na věci osobní spotřeby potřebné pro délku pobytu a částky do hodnoty 750,-CAD. Je možno dovážet cigarety do 200 ks či 50 ks doutníků, 1, 5 l vína nebo 1,14 l lihovin, nebo maximálně 24 (355ml) plechovek/ lahví piva. Celní sazby při nadměrném dovozu zboží či lihovin se pohybují okolo 30 % z hodnoty zboží.
Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny není, na rozdíl např. od USA, stanoveno. Nicméně se doporučuje v případě dovozu vyšší částky kanadské i jiné měny v hotovosti učinit o této skutečnosti prohlášení u celních úředníků.
Je zakázáno převážet přes hranice drogy či jiné omamné látky, předměty s propagandou nesnášenlivosti a rasové nenávisti či automatické zbraně. Zakázán je také dovoz některých potravin, jako jsou jablka, jahody, meruňky či brambory, u dalšího ovoce, hovězích či mléčných výrobků je omezeno množství.

Časový posun
V Kanadě je posun -6 až -11 hodin vůči středoevropskému času (podle oblasti, do které cestujete) a -7 až -12 hodin v období letního času.

Peníze
Oficiální měnou je kanadský dolar, který se dělí na 100 centů. Různé mince mají ale různá slangová jména, kanadský dolar nazývají loonie, dvoudolarové minci zase toonie.

Kreditní karty
Platební karty (většinou VISA a Master Card) jsou přijímány prakticky všude a je výhodnější než výběr z bankomatů ATM, které jsou ale dobře dostupné. Kreditní karty mají velmi široký záběr použití a využijete je i u pouličních stánků, telefonních budek či parkometrů.

Banky
Obvyklá pracovní doba v bankách a na státních úřadech Kanady je od 9:00 do 17:00 hod. (pondělí-pátek). O sobotách a nedělích jsou státní úřady zavřeny. Některé banky mají v sobotu otevřeno v dopoledních hodinách.

Oblečení
Oblečení, které si sebou povezete, se jistě bude odvíjet od toho, kam máte v Kanadě namířeno a jak dlouho zde chcete pobýt. Pokud se chystáte do měst, jistě přibalte pohodlné i elegantní oblečení a obuv, nezapomeňte na teplejší svetr nebo mikinu a bundu proti dešti. Pokud jste však přijeli za dobrodružstvím v přírodě, nejlépe se hodí kvalitní outdoorové oblečení, s kterým Vás nepřekvapí časté výkyvy počasí. Boty volte pohodlné,vyšlápnuté, možno s goratexem. Pokud cestujete v létě do teplejších oblastí, např. oblasti Velkých jezer, nezapomeňte ani na plavky, opalovací krém a sluneční brýle. Nutností kamkoli do kanadské přírody je repelent proti obtížnému hmyzu.

Zdravotní péče
Mezi ČR a Kanadou není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, proto je nutné uzavřít před odjezdem cestovní pojištění. Náklady na ošetření v Kanadě jsou podstatně vyšší než v ČR, což ale rozhodně neodpovídá úrovni péče, která se pacientovi dostane. Dá se říci, že kvalita je srovnatelná, někdy dokonce o něco málo horší než u nás. Návštěva Kanady nepřináší žádná zvláštní zdravotní rizika, a proto není nutné žádné očkování.

Bezpečnost
Kanada platí za poměrně bezpečnou zemi, nehrozí Vám žádného zvýšeného rizika či nebezpečí. Samozřejmostí je ale dodržování základních bezpečnostních opatření, jako kdekoli jinde. Nevydávejte se sami a v nočních hodinách do odlehlých a periferních čtvrtí, dávejte si pozor na své osobní věci v tlačenicích a u turistických památek.
Pozor je potřeba dávat v kanadské divočině, a to zejména na volně žijící zvířata jako jsou medvědi, bizoni, losi nebo vlci, nebezpečný může být kontakt s jedovatými rostlinami (např. plazivým břečťanem – označovaný v angličtině „poison ivy“). Před odjezdem do divočiny je vždy nutné informovat někoho o adrese vašeho přesného pobytu.
Dále je dobré vědět, že na ulici není dovoleno pít alkohol. Pokud chcete vyrazit do zařízení nabízející alkohol, nezapomeňte si vzít s sebou pas.

Elektřina
V Kanadě je střídavé napětí 110 voltů a tvar zásuvek se liší od těch našich, je tedy nutné použít adaptér.

SPORT A AKTIVITY

Hokej
Národním sportem Kanady je všemi oblíbený lední hokej (sedm kanadských týmů se účastní NHL) a lakros, což je kolektivní sport s kořeny u severoamerických indiánů. Mezi další oblíbené sporty patří kanadský fotbal a curling.

Turistika
Divoká a nespoutaná příroda Kanady láká milovníky dobrodružné a dechberoucí turistiky. Je místem, kde i dnes lze potkat medvědy, orli či soby. Modravá jezera, dravé řeky, horké prameny, krásné vodopády a historie indiánského obyvatelstva na Vás čeká na každém kroku.
Asi nejznámějším, turisticky nejoblíbenějším místem jsou Niagárské vodopády, které se nacházejí na hranici USA a Kanady. Jejich výška činí 52 metrů a pokochat se můžete ze dvou vyhlídkových věží - Minolta Tower a Skylon Toner. Dva nejznámější vodopády se nazývají Kanadská podkova, pod kterým je z kanadské strany provrtán tunel sloužící pro turisty, a Americký vodopád. Pokud máte obavu z výšek, vodopády a pevnosti, které připomínají konflikt mezi Kanadou a USA z 19.století si lze krásně prohlédnout i zezdola, z loďky, která pluje po řece Niagára.
V Kanadě se můžete také vydat do mnoha národních parků, které jsou velmi důsledně chráněny. Devět z nich bylo zapsáno roku 1972 na seznam světového dědictví UNESCO.
Jsou to parky: Yoho, Banff, Waterton, Jasper, Klaune, Kootenay, Nahanni, Wood Buffalo a Gros Morne.
Banff National Park Banff v lůně Skalistých hor, přes 100 kilometrů západně od Calgary, je prvním národním parkem v Kanadě a je také jedním z nejstarších národních parků na světě. Pokocháte se nedotčenou přírodou, ledovými jezírky i vysokými vrcholky hor pokrytými sněhovou čepicí. Přístup je možný po Transkanadské magistrále, která vede skrz krajinu. Na území parku leží městečko Banff, které je považováno za turistické centrum oblasti.
Národní park Jasper se nachází ve Skalistých horách a můžete zde vidět ledovce v Columbia Icefield, horké prameny, jezera, hory i některé z volně žijících zvířat – medvěda grizzlyho, losa, soba bobra či vlka.
V národním parku Auyuittuq ležícím na Baffinově ostrově zakusíte drsnou, ale nádhernou arktickou krajinu, která je domovem pro lumíky, lední medvědy a polární lišky.
Nádherným územím je také souostroví Haida Gwaii na západě země, kde najdete jedinečnou faunou, živou domorodou kulturou a čarovně krásnou přírodu.

Kultura
Kromě nádherné a nespoutané přírody můžete v Kanadě navštívit také pulzující města a kochat se zde architektonickými památkami.
Nejnavštěvovanější jsou města na hranici s USA. Vancouver je přístavní metropolí na pobřeží Tichého oceánu, jeho skleněné a ocelové výškové budovy kontrastují s krásnými horami okolo. Vancouver je také centrem filmové produkce, občas je označovaný jako Hollywood severu. Zajděte se podívat na katedrálu Christ Church Cathedral, Hotel Vancouver, Muzeum antropologie, Galerii umění či Univerzitu Britské Kolumbie.
Ve finančním centru země Calgary si prohlédněte zvířata ve vyhlášené zoo nebo se odtud vydejte do Skalistých hor.
Nejlidnatější kanadskou metropolí je kosmopolitní Toronto, které vyniká zábavními možnostmi a jedinečným filmovým festivalem.
Hlavní město země Ottawa, které leží na březích stejnojmenné řeky, se vyznačuje řadou vládních budov vystavěných ve funkcionalistickém a formalistickém stylu, najdete zde však i budovy romantismu a mnoho muzeí. Budova kanadského parlamentu nese znaky viktoriánské gotiky a je nejvyšší budovou ve městě. Výstavba mrakodrapů byla omezena, aby bylo z každé části města vidět na nejvyšší věž parlamentu, která měří 92 metrů.
Montreal umístěný na jihu provinci Quebec je krásnou ukázkou francouzské kultury s mnoha památkami. Zajímavostí je také tzv. podzemní město spojené podzemními chodbami, s mnoha obchody a restauracemi, které využívají Kanaďané hlavně v zimě, kdy je na povrchu venku velká zima. Chodbami se totiž dá dojít i ke stanicím metra a do důležitých nákupních center. Každoroční mezinárodní jazzový festival přiláká obrovské množství diváků nejen z celé Kanady, ale z celého světa.

Nakupování
Kanada, podobně jako USA je zemí levných nákupů, zejména oblečení, potravin a elektroniky které nalákají nejednoho turistu.
Kanada má mnoho nákupních center, ta nejznámější najdete např. v Edmontonu (West Edmonton Mall) či v Torontu (Eaton Centre). V Torontu najdete také Čínskou čtvrť (Chinatown), která potěší dobrým jídlem, trhy s potravinami, oblečením, bižuterií a doplňky do bytu.

Mezi oblíbené suvenýry patří javorový list ve všech podobách, javorový sirup, uzený losos či ze dřeva vyřezávané zvíře typické pro Kanadu (např. medvěd, los nebo bobr). Pokud byste si však chtěli přivézt v lese našlé paroží či bobří zub, bohužel to nepůjde – platí přísný zákaz vývozu podobných předmětů.

Kuchyně
Rozlohou a počtem etnik obrovská Kanada se pyšní i velkou rozmanitostí kuchyně. Základ, který jedli hlavně původní obyvatelé Kanady – Indiáni a Eskymáci, tvoří buvolí maso, rýže a červená řepa, a až dodnes jsou tyto potraviny na kanadském jídelníčku živé. Dále pestrost ovlivnily hlavně Angličané a Francouzi, postupně také Američané (tento americký vliv je nejpatrnější u dětí, kteří konzumují potraviny z fastfoodů a nepříliš zdravé pamlsky).
S tím souvisí také variabilita jednotlivých provincií - západní provincie mají raději kuchyň skandinávskou a ruskou, východní pak spíše tíhnou k britské a irské kuchyni. V přímořských oblastech se vaří pokrmy z ryb a mořských plodů (mušlí a humrů).
Mezi tradiční kanadská jídla můžeme zařadit např. houby, sladké brambory, hovězí maso se zázvorovou omáčkou a další. Kanaďané rádi jedí také fazole s toasty, grilovanou zeleninu ochucenou kořením či uzené maso. Ze specialit se konzumují také sobi nebo zubři. Na ulicích se občerstvíte shish taoukem (špízy podobné kebabu) a masovými kuličkami.
Hodně jsou v oblibě bobule – dary kanadských lesů, např. borůvky, ostružiny, brusinky či jahody. Ze sladkých pochoutek ochutnejte jablečný koláč, lékořici a hlavně javorový sirup, který slouží jako sladidlo a nejvíce se ho vyrobí v oblasti Quebecu. Až tři čtvrtiny světové produkce pocházejí právě odtud. Z nápojů si objednejte kanadské pivo, víno a whisky. Kanaďané dělají originální koktejl s názvem Caesar – je to mix vodky a tzv. „clamato“ (nápoj z tomatového džusu a vývaru ze škeblí), ochucený kořením.

Golf
Pro golfisty se v divoké a jedinečné Kanadě otvírá hned několik zajímavých oblastí. Jednou z nich jsou např. Skalisté hory v Britské Kolumbii, které Vás nadchnou kvalitou hřišť i nádhernými scenériemi při hře. Vyhledávaným místem je také oblast kolem Vancouveru. Jedna z nejatraktivnějších hřišť je Westwood Plateau umístěné v náhorní plošině pod Orlími horami. Architekt Michael Hurdzan jamky přirozeně umístil do skalních masivů, scenérie při odpalech míčků Vás ohromí.

Polární záře
Tento fyzikální úkaz zářícího nebo jiskřícího světla, které se lomí napříč oblohou, je možné spatřit od října do dubna prakticky všude v severní části Kanady. Zjevení polární záře vyvolává naprosto nádhernou podívanou.

Pozorování velryb
Jedinečným zážitkem bude také pozorování velryb, které je oblíbené jak na východě, tak na západě země.

Zimní sporty
Krásné lyžování s prašanem a kvalitním sjezdovkami si užijete ve Skalistých horách, skvělý je snowboarding ve Whistleru. Světové pozornosti se Whistleru dostalo zejména v roce 2010, kdy se zde konaly zimní olympijské a paralympijské hry. Nudit se ve Whistleru ale nebudete ani v létě, kdy se můžete vydat tzv. gondolou (lanovkou) až na samotný vrchol Whistler-Blackcomb.

Cykloturistika
Nádherné vyjížďky nabízí již zmiňovaný národní park Jasper, Banff nebo také okolí města Whistler. Možností je však nepřeberné množství a kanadská příroda bude krásným průvodcem na Vašich cyklovýletech.

Rybolov
Pokud chcete zkusit štěstí s rybářským prutem, je nutné si v supermarketu v oddělení rybářských potřeb, v některém z rybářských kempů či v turistické informační kanceláři zakoupit povolenku („fishing licence“). Loví se hlavně lososi, siveni, lipani, pstruzi, štiky, candáti a jeseteři.

OBLASTI A REGIONY

Centrální provincie
Provincie Ontario a Quebec se vyznačují vysokou životní úrovní, výbornou dopravní polohou a úrodnou půdou vhodnou pro zemědělství.
Provincii Ontario s hlavním městem oblasti Torontem charakterizuje hlavně strojírenský průmysl a to především v oblasti motorových vozidel (např.firmy General Motors, Ford, Daimler-Chrysler, Toyota nebo Honda). Najdete zde také světoznámé Niagárské vodopády.
Quebec je druhou největší provincií dle počtu obyvatel a největší provincií dle rozlohy. Představuje francouzský jazyk, kulturu a instituce na kanadském území.

Atlantické provincie
Provincie Nové Skotsko, Nový Brunswick, Ostrov prince Edwarda a Newfoundland jsou územím na pobřeží Atlantského oceánu. Hospodářsky se orientují zejména na lov ryb, pěstování brambor a zpracování dřeva.
Ostrov Prince Edwarda je velmi oblíbený mezi turisty díky nádherným plážím, písečným dunám, modrému oceánu a četným rybářským vesničkám. V srpnu zde vládne lovecká sezóna humrů, přijeďte a ochutnejte sami. Hlavním městem provincie je malé, příjemné městečko Charlottetown, odkud se můžete lodí vydat pozorovat roztomilé tuleně.

Prérijní provincie
Provincie Manitoba, Saskatchewan a Alberta se zaměřují na pěstování pšenice, těží se také ropa a zemní plyn. Z významných měst je důležitý Edmonton – navštivte ulice Old Strathcona a Whyte Avenue, kde se nachází mnoho restaurací, barů, klubů, diskoték i divadel. Nejnavštěvovanější atrakcí celé provincie Alberta je West Edmonton Mall – největší nákupní středisko v Severní Americe. Děti si užijí v Galaxyland s atrakcemi, horskými dráhami a domy hrůzy. Milovníci vody si přijdou na své ve World Waterpark, který je se svojí rozlohou dva hektary největším akvaparkem v Severní Americe. Na živé lachtany se můžete jít podívat do slaného jezera Sea Life Caverns.

Britská Kolumbie
Provincie ležící na západě Kanady se pyšní městy jako je Vancouver, Victoria či horský Whistler, které lákají velké množství turistů. Ideální je oblast pro lyžování, horolezectví nebo horské sporty v Skalistých horách. V panenské přírodě, kde se nachází 7 národních parků, žije mnoho druhů ptáků, kamzíci, medvědi, či vzácní jezevci.

Severní provincie
Yucon a Severozápadní teritoria se pyšní velkými zásoby nerostných surovin, ale také dřeva. Hojně se zde loví zvěř a ryby. Žijí zde púvodní obyvatelé – Inutié (Eskymáci). V severozápadním teritoriu se vyskytuje sedm velkých stád jelenů karibu, dále také chránění pižmoni severní. Oblasti jsou pod zvýšenou ochranou, najdete zde mnoho chráněných rezervací a několik národních parků (Wood Buffalo National Park či Aulavik National Park).

20. Listopad, 2012