Jihoafrická Republika

Exotikou a mýty opředená země na jihu černé Afriky – právě to je Jihoafrická republika, která Vám otevře náruč plnou nádherných pláží, čistého moře a divoké přírody. Pobyt v této překrásné a okouzlující zemi nadchne každého vyznavače dobrodružství, vodních sportů, exotické fauny a flóry i lenošení na překrásných písčitých plážích.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Jihoafrická republika, oficiálním názvem Republika Jižní Afrika, je jedním z nejvyspělejších a také největších afrických států, který leží na jihu afrického kontinentu. Sousedí s Namibií, Botswanou a Zimbabwe na severu a Mozambikem a Svazijskem na východě. Uvnitř jihoafrického území leží samostatné království Lesotho.
JAR je omývána na jihovýchodě teplými vodami Indického oceánu, na jihozápadě pak oceánem Atlantským. Najdete zde kolem 2500 km mořského pobřeží, na západě pouště, na východě spíše subtropické klima a ve střední části náhorní plošinu Highveld. Nádherné Dračí hory, které lemují zemi, dosahují úctyhodných výšek až 3500 metrů nad mořem. Známá Stolová hora se pyšně tyčí nad Kapským městem, které je považováno za jedno z nekrásnějších velkoměst světa.
Mnoho divokých zvířat žijících ve volné přírodě, bylo ohrožena pytláctvím a negativními vlivy civilizace, proto byly zřízeny národní parky. V JAR jich najdete jich celkem 13, z nichž nejznámější je Kalahari Gemsbok a Krugerův NP. Safari jsou ostatně jedním z hlavních lákadel této rozmanité země.

Počasí
Převážná část JAR leží v subtropickém pásu, sever země zasahuje do pásma tropického. Mezi západním a východním pobřeží jsou velké teplotní rozdíly způsobené rozdílem teplot mezi zdejšími proudy v oceánech. V JAR prší minimálně, krátké, ale vydatné deště jsou běžné spíše na východě území. Pokud nastanou chladné zimy, objevuje se v Dračích horách i sníh.

Historie
Počátek osídlení JAR je velmi starý, již před 3 miliony let zde žil Australopithecus africanus, dále pak člověk zručný, člověk vzpřímený i člověk rozumný. Před příchodem evropské kolonizace obývali území Sanové, Khoikhoiové a později také Bantuové.
Roku 1488 zemi objevil portugalský mořeplavec Bartolomeo Diaz, který se vylodil v Zátoce mušlí. Osady a plantáže zde ale začali zakládat až Holanďané v 16.a 17. století, později Němci a Francouzi a nakonec území přešlo pod anglickou nadvládu. Otroci byli během celého období přiváženi ze severu Afriky, protože původní obyvatelstvo se nezdálo pro práci příliš vhodné. Až Anglie zakázala obchod s otroky a otroctví, po Búrských válkách vzniká Jihoafrická Unie. Významným mezníkem v dějinách země byl objev ložisek diamantů a zlata. V letech 1940 až 1990 byla v JAR prosazována oficiální politika apartheidu, tedy oddělování černého a bílého obyvatelstva ve všech sférách každodenního života, s výraznými privilegii a lepším zacházením pro bílé obyvatelstvo. Rostoucí mezinárodní tlak, který tuto politiku odsuzoval, nakonec vedl ke zrušení apartheidu. Přesto si rasové pokoje a nesnášenlivost vybraly stovky krvavých obětí. Po skončení apartheidu se v Jihoafrické republice rozmohla nezaměstnanost a kriminalita. V současné době převládá naopak pozitivní diskriminace černošského obyvatelstva, která má za výsledek odliv bělošské menšiny do anglofonních zemí. Navíc se od roku 1994 objevují brutální útoky a vraždy bílých obyvatel.

Populace
JAR má přes 430 milionů obyvatel. Černoši, mezi které patří Čwanové, Zuluové, Khosové, Matabelové, Sutové, Svazijci, Vendové a další, tvoří 79% obyvatel země. Téměř 10 % tvoří běloši, 2,5% Indové. Kromě nich žijí v Jihoafrické republice také Sanové (dříve označovaní jako Křováci). Samozřejmě se zde vyskytuje také mnoho míšenců, kteří v době apartheidu měli lepší přístup ke vzdělání a zaměstnání než černoši.

Ekonomie
JAR je jednou z nejvyspělejších zemí v Africe, i přestože po pádu apartheidu došlo k hospodářskému úpadku vlivem odchodu bílé menšiny ze země. V zemi se nachází bohatá nerostná bohatství, těží se diamanty, zlato, stříbro, platina, železo, uhlí, fosfáty a další. Zemědělská produkce se soustřeďuje na pěstování kukuřice, pšenice, cukrové třtiny brambor, zeleniny, bavlníku, tabáku či slunečnice. Problémem je však nedostatečný zavodňovací systém a eroze půdy. Chová se dobytek, drůbež, prasata, ovce i kozy, významný je také rybolov. Rozvinutý je těžební, strojírenský, chemický a textilní průmysl. V oblasti Transvaalu můžeme najít také největší tepelné elektrárny na světě, v současné době však probíhá energetická krize.

Jazyk
V Jihoafrické republice se používá celkem 11 oficiálních jazyků, kam patří angličtina, afrikánština a 9 jazyků původních černošských obyvatel. Angličtina je však považována za univerzální dorozumívací prostředek.

Náboženství
Nejvíce obyvatel, přesněji 68%, vyznává křesťanské náboženství, původní kmenová náboženství pak téměř 29%. Dále se vyskytuje v menšině také islám a hinduismus.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Pro cestu do Jihoafrické republiky je nutný cestovní pas platný ještě minimálně 30 dnů po návratu. V případě turistických cest nepřesahujících 90 dnů se vízum nevyžaduje.

Clo
Mimo věci osobní potřeby se bezcelně může do JAR dovézt 1 l lihovin, 2 l vína, 50 ml parfému, 250 ml vody po holení, 400 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g tabáku. Dovoz a vývoz místní měny je omezen do 500 ZAR. Při vývozu slonoviny, kožešin, diamantů apod. specializovaní prodejci vystaví potvrzení určené pro vývoz z JAR. V opačném případě může být zboží zabaveno a osoba může být stíhána. Dovoz zvířat je dovolen pouze na základě veterinárního povolení kompetentního jihoafrického úřadu.

Časový posun
V JAR se budete časově cítit jako doma, posun času je vůči středoevropskému času + 1 hodina, v období letního času posun není.

Peníze
Oficiální místní měnou je 1 rand (ZAR), který se dělí na 100 centů. V oběhu jsou bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100 a 200 randů.
Hlavní světové měny lze směnit v kterékoliv bance, v turistických centrech lze platit americkým dolarem, britskou librou nebo eurem. Doporučuje se používat raději cestovní šeky než peníze. K placení jsou přijímány prakticky všechny mezinárodně uznávané druhy platebních karet, avšak jejich použití v menších městech a na venkově je částečně omezeno. Bankovní automaty najdete u každé větší banky a fungují 24 hodin denně. U čerpacích stanic se platí hotově. V restauracích nebo v taxíku se běžně očekává spropitné ve výši asi 10 % placené částky.

Oblečení
Záleží samozřejmě na účelu Vaší cesty - pokud se chystáte do přírody, je dobré mít oblečení v neutrálních barvách, protože barvy jako červená, bílá a podobně by mohly rušit zvířata. Jistě nezapomeňte na dlouhé kalhoty, kvalitní boty, opalovací krém, pokrývku hlavy a repelent proti komárům. Společenské oblečení vyžadují většinou pouze hotely vyšší kategorie, jinak vystačíte s oblečením běžným. Koupání a opalování bez plavek je zakázáno.
.
Zdravotní péče
Zdravotní péče je v JAR na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny značně vysoké. Doporučujeme se nechat pojistit a vždy trvat na ošetření v soukromé nemocnici. Očkování není povinné žádné, ale turistům se doporučuje očkování proti tetanu, žloutence typu A a B a břišnímu tyfu. V případě cest do Krügerova parku nebo národních parků v provincii Kwazulu Natal je žádoucí vybavit se účinným antimalarikem a užívat jej vždy ve spojení s repelentem.
V hotelích ve městech teče z kohoutků pitná voda, která je považována za jednu z nejkvalitnějších na světě. Pro jistotu však pijte pouze kupovanou pitnou vodu v původních láhvích.
Velkým problémem v zemi je vysoký výskyt HIV/AIDS. Doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními.
Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na nebezpečí napadení krokodýly, hrochy a na výskyt bilharzie.

Bezpečnost
JAR je země s vysokou mírou kriminality, zejména ve velkých městech, avšak při důsledném dodržování bezpečnostních pravidel by neměl nastat větší problém. Je faktem, že někteří kapsáři se neostýchají použít často nelegálně drženou zbraň. Vyhýbejte se proto návštěvám odlehlých sídlišť, osamělým procházkám ve večerních hodinách, nenoste na odiv cenné věci, raději je uchovávejte v trezoru. U sebe mějte vždy jen nezbytně nutný obnos peněz. Letenky také nenoste s sebou. Pokud budete cestovat autem, držte se hlavních cest a vždy si pečlivě zkontrolujte zamykání dveří a zavírání oken. Jihoafrickou policii můžete kontaktovat 24 hodin denně, vždy vám rádi pomůže.
Vztahy mezi černou populací a bílými turisty nejsou nijak nepřátelské, naopak v turistických resortech jako Krugerův park a pobřeží spíše profesionálně přátelské.

Elektřina
V síti je střídavý proud 220/230 voltů. Zásuvky tu mají ale odlišné uspořádání a je potřeba příslušný adaptér. Ve většině hotelích Vám jej zapůjčí, lze ho koupit také ve větších obchodech.

SPORT A AKTIVITY

Příjemné klima a dlouhý sluneční svit vytváří ideální podmínky pro rozmanité sporty a aktivity. V zemi jsou nepopulárnějšími sporty rugby, fotbal, koňské dostihy a kriket.

Safari
V Jihoafrické republice je celkem 13 národních parků a mnoho stovek rezervací a chráněných území. Byly zřízeny pro ochranu zvířat ohrožených negativními vlivy civilizace a zbraněmi pytláků.
Největší a také nejnavštěvovanější z nich je Krugerův park, pojmenovaný na počest Paula Krugera, bývalého prezidenta Jihoafrické republiky. Ten v roce 1898 vyhlásil první chráněnou oblast v území dnešního parku.
V parcích je možné pronajmout si jeep i s průvodcem a vyrazit za tisíci druhy rostlin a živočichů. Žijí nepřeberné druhy ptáků, ryb, ze savců to jsou opice, hyeny, šakali, gepardi, lvi, levharti, kočky, lachtani, sloni, zebry, nosorožci, žirafy, hroši, buvoli. Tento neuvěřitelný počet doplňují hadi, varani, ještěrky, chameleóni, želvy, žáby a rozmanitý hmyz. Krokodýli se vyskytují především v teplých vodách Krugerova parku a v rezervacích v oblasti KwaZulu-Natal.
Stačí se jen zadívat a nechat se okouzlit divočinou, která Vás zavede do zcela jiného světa.
Všechny parky jsou skvěle udržované, ale v sezóně bývají ty velké také dosti přelidněné. Máte-li raději rodinnou atmosféru a klid, vyberte si národní park menšího rozsahu.
Nejvhodnější doba, kdy se vydat na safari je období od dubna do září, kdy je více sucho a vegetace není tak hustá, takže můžete lépe pozorovat divoká zvířata.
Ve všech parcích je pro turisty připraveno stylové a kvalitní ubytování od nejluxusnějšího, které uspokojí i ty nejnáročnější, až po ubytování ve stanech.

Cyklistika
Na dvou kolech můžete projet mnoho cyklostezek, kterými je JAR protkána. Velmi oblíbené je sjíždění hor na horských kolech, např. v Dračích horách. Ve větších městech najdete půjčovny kol, kde si můžete koupit i mapy cyklostezek. Zážitkem pro Vás bude jistě i jízda v oblasti vinic.

Pěší turistika
Pro milovníky přírody a pěší turistiky je připravena hustá síť turistických stezek o různé náročnosti. Většina několika denních tras leží v soukromých rezervacích, které nabízejí i kvalitní ubytování. Velmi populární je například 42 km dlouhá Otter Trail ve Western Cape, která zabere pět dní cesty.

Golf
Celoroční příjemné klima a nádech exotiky vytváří z Jihoafrické republiky ideální golfovou destinaci. Najdete zde více než 600 kvalitních hřišť v rozmanitých přírodních scenériích, z kterých si vybere každý. To potvrzuje i obrovský boom golfové turistiky v posledních letech.
První golfové hřiště bylo v JAR otevřeno roku 1882 na sever od Kapského města – dodnes si Royal Cape zachovalo styl a historickou atmosféru. Podél Zahradní cesty v provincii Western Cape najdete jedny z nejelegantnějších hřišť a hotelů v zemi, zatímco v provincii KwaZulu-Natal se nacházejí jedny z nejlepších hřišť. Na mnohých z nich se pořádají mezinárodní šampionáty, zejména v období od listopadu do března.
Mnoho hřišť vystavuje pro turisty dočasné členství v klubu, které umožňuje hrát za výhodnějších podmínek. Hřiště nabízejí skvělé vybavení i servis i trenéry.

Parní vlaky
Velkou atrakcí pro zahraniční návštěvníky jsou jízdy parními vlaky, které připomenou romantiku starých časů. Všechny vlaky jsou pojmenované a některé z nich nabízejí velký luxus. Vydat se můžete například na místa se zajímavou vegetací, oblíbená je Garden Route nebo Namaqualand.

Adrenalinové sporty
Pro milovníky adrenalinu jsou připraveny parašutistické a paraglidingové kurzy. Velice populární je také horolezectví a bungee jumping, jehož extrémní formou je seskok z mostu vysokého přes 216 metrů, který stojí nad řekou Blaaukrans.

Rybaření
Ve vnitrozemí se nachází mnoho přehradních nádrží, jezer a řek, k rybaření je nutný rybářský lístek, který Vám vystaví na místě. Ideálním místem je také Mys Dobré naděje, kde s stýká studený Atlantský a teplý Indický oceán a kde žije okolo 1500 druhů ryb. V okolí Kapského města zase chytíte obrovské tuňáky a mečouny. Pokud chcete vyzkoušet lov pstruhů, využijte levnou nabídku rybaření např. v oblasti jižní části pohoří Western Cape a také v Dračích horách v provincii KwaZulu-Natal. Vždy se ale ujistěte o často přísných ustanoveních, které pro onen region platí (např. na policejní stanici).

Potápění a šnorchlování
Jihoafrické pláže jsou nádherné, čisté a bezpečné. Kolem 2 a půl tisíc kilometrů pobřeží láká k ponorům a objevování mořských hlubin. Kapsko má nádherné a obrovské mořské lesy, ale také chladnomilné korály. Směrem na sever se voda začíná oteplovat a s ní se mění i druhy živočichů – přibývají pestrobarevní rybky a další teplomilnější živočichové. Vydat se ale můžete také za žraloky. Opravdu adrenalinovým zážitkem je potápění se žralokem lidožravým, jehož domovem je Gansbaai Dyer Island asi 100 km od Kapského města. Samozřejmě v bezpečí železné klece.
Pro nezkušené jsou připravena také podmořská akvária, např.Two Oceans Aquarium v Kapském městě nebo Bay World v Port Elizabeth. Samozřejmostí je skvělé vybavení a kvalita potápěčských kurzů.

Surfování
Od milovníků surfingu byste se dozvěděli, že JAR je jedna z nejlepších destinací pro tento sport. Hlavním centrem je Durban, ale podél dlouhého jihoafrického pobřeží si jistě vyberete. Jeffrey´s Bay je vyhlášena velkými, silnými vlnami, které potěší zkušené surfaře s kvalitním vybavením.

Rafting a kánoe
Na klidnější řece Orange si užijí rodiny s dětmi na kanoích, divoký rafting zase nabízí Onseepkans a mnoho dalších řek. Výlety na kajaku můžete podnikat podél celého pobřeží a zejména v St. Lucia.

Jízda na koních
Rozmanitá africká příroda se otvírá jako překrásný květ při jízdě na koňského hřbetu. Projet se můžete v Dračích horách, podél vinic nebo podél pláží ve Western Cape. K dispozici jsou i několikadenní výlety do méně známých oblastí.

Nakupování
Tradičními suvenýry z Jihoafrické republiky jsou hrnčířské výrovky, keramika a vyřezávané předměty ze santálového dřeva, ebenové sošky, etno oblečení, lýkové rohože, vyrábené šperky a jihoafrické víno. Vaše blízké potěší i tradiční africká medicína v podobě speciálně umíchaných bylinných a kořeněných směsí. V nákupních střediscích jako Sparu nebo v Pick´n Pay nakoupíte výhodně potraviny.

Jídlo
V místních restauracích si pochutnáte na pestré škále rozmanitých jídel, od východní, evropské či místní africké kuchyně, která se připravuje v kotlíku nebo na ohni. Obvyklým domácím jídlem je guláš z masa z kostí nebo bifteky a klobásy. Častou přílohou je kukuřičná kaše, dušená dýně, špenát nebo květák. Kdykoliv je pěkné počasí, což je skoro neustále, jí se venku. K jídlu si dopřejte africké víno, které se pěstuje na zdejších vinicích nebo pivo. Vyhlášená a kvalitní je i voda z kohoutku.

Zábava
Ve větších městech bují zábava a noční život, ale i kultura v podobě galerií, muzeí, opery, baletu nebo koncertů. Do klubů se vyráží ve středu, v pátek a v sobotu.

REGIONY, OBLASTI

Jih
Na jihu Jihoafrické republiky se nachází Kapské město, které lze považovat za jednu z nejkrásnějších metropolí světa. Nad městem se do výšky 1000 metrů tyčí Stolová hora, na kterou vede lanovka a která Vám výhledem přímo učaruje. Nedaleko je i Mys Dobré naděje, který rozhodně stojí za výlet. Památky najdete v části Central Business District a na Long Street. Nejmalebnější a nejzajímavější částí města je Bo-Kaap, kde žijí potomci malajských otroků a která je charakteristická svou klidnou a příjemnou atmosférou. Mezi turisticky zajímavá místa patří i Robben Island, kde byli dříve vězněni zločinci a političtí nepřátelé.

Východ
Provincie KwaZulu-Natal se rozkládá na východním pobřeží JAR a bývá jí přezdíváno „Zahrada země“. Nádherné Dračí hory, jejichž zubaté vrcholky připomínají dračí hřbet, lákají turisty, cyklisty i horolezce. Na pobřeží se nachází rušné letovisko Durban, které je v oblibě u turistů díky krásným plážím na pobřeží teplého Indického oceánu.
Jedna z nejdivočejších oblastí Jihoafrické republiky je Maputaland s velmi řídkým osídlením a nespočtem parků a rezervací.

Severovýchod
Na tomto území se nachází Pretoria - hlavní město JAR, kde rozhodně navštivte Union Buildings (sídlo jihoafrické vlády a prezidenta), Národní muzeum a Zoo.
Za návštěvu také stojí Johannesburg, které je největším a nejlidnatějším městem země a zároveň centrem obchodu se zlatem a diamanty. Turisté rádi jezdí do Gold Reef City neboli Města zlatokopů, kde se těší do zlatého dolu. Zajímavou atrakcí je také galerie Johannesburg Art Gallery, Museum Africa nebo muzeum apartheidu, kde se návštěvník dozví mnoho zajímavého o pohnuté historii země. Johannesburg je také díky letišti OR Tambo pro mnoho návštěvníků vstupní branou do černého kontinentu.
Asi 50 km od Johannesburgu se nachází „Kolébka lidstva“ (Cradel of Humankind). Tento komplex vápencových jeskyní je zapsán na seznam dědictví UNESCO. Právě zde se našly nejstarší pozůstatky rodu australopithecus africanus, tedy předchůdce dnešního člověka.
Téměř při hranicích s Mosambikem a Zimbabwe najdete oblíbený Krugerův národní park, kde na vlastní oči uvidíte hrochy, žirafy, slony i samotného krále zvířat.

Západ
Na západě země se rozkládá poušť Kalahari, která je pokryta červenými písečnými dunami a vyschlými koryty řek. Právě zde byste objevili kmeny Křováků a Masajů. Nejznámější park je přímo v srdci Kalahari – Kgalagadi známý jako přeshraniční park se rozprostírá na území dvou států, JAR a Botswany. Vidět zde můžete gepardy, černohřívé lvi, levharty, hyeny, šakaly a oblíbené surikaty. Z býložravců pak například pakoně či antilopy. Pozor ale na extrémní teploty, které v lednu mohou přesahovat 40 °C. a v zimním období pak teploty v noci běžně klesají k 0°C.

15. Srpen, 2012