Thajsko

Thajsko je často označováno „zlatou zemí“ a důvodem vůbec není toto nerostné bohatství. Návštěvníky jednoznačně očaruje jeho lesk, ať už se jedná o plodná rýžová pole, bílé písčtité pláže a nebo úsměvy místních obyvatel. Thajsko je rájem ostrovů a ostrůvků, nachází se jich tu přes neuvěřitelných 750 a proto každý najde ideální místo pro svou vysněnou dovolenou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Thajsko, plným názvem Thajské království, leží v jihovýchodní Asii, konkrétně ve střední části poloostrova Zadní Indie, přičemž zasahuje i na část Malajského poloostrova. Jeho území, které sousedí s Barmou, Kambodžou, Laosem a Malajsií, zabírá přes 513 000 km2.
Na většině území se rozprostírá nížina, mírně hornatou krajinu najdete na jih a severu země, kde se k oblakům tyčí i nejvyšší vrchol Doi Inthanon, který měří 2 576 m n. m
V centrální nížinné oblasti Thajska se nachází hlavní město – Bangkok (thajsky nazývaný Krung Thep). Díky přítomnosti mnoha vodních toků a rozsáhlému systému zavlažování je tato oblast nejúrodnější částí země a pěstuje se zde hlavně rýže. Pro jih Thajska jsou typické skalní útesy z vápence, nekonečné pláže a stovky panenských ostrovů, které neustále lákají zvídavé turisty.

Počasí
Podnebí v Thajsku je vlhké tropické. Je výrazně ovlivněné monzunovými větry, jejichž směr se mění v závislosti na ročním období. V Thajsku rozeznáváme obecně tři roční období: období dešťů, chladné období a horké období. Během období dešťů, které trvá od června do října, přináší jihovýchodní monzun déšť z oblasti Indického oceánu. Neprší neustále, ale když začne, stačí pár minut a ulice jsou úplně zaplavené. Od listopadu do února panuje v Thajsku chladné období. Chladnější a sušší počasí přináší do země severovýchodní monzun, který vane z centrální Asie. Většina cestovatelů navštěvuje Thajsko právě v této době, kdy se denní teploty pohybují mezi 25 a 30 stupni. Po zbytek roku, tedy od března do května, se země otepluje a přichází horké období. Teploty tehdy dosahují až 40°C. Odlišná situace je ale na jihu Thajska, kde se střídají pouze dvě roční období. Období dešťů trvá od května do prosince a suché období od ledna do dubna.

Historie
Území Thajska (spolu s územím Číny a Mezopotámie), je považováno za „kolébku civilizace“ – žily zde vyspělé kmeny, které se živily zemědělstvím a uměly zpracovávat bronz.
V období našeho letopočtu zasahuje významně do vývoje tohoto území Indie – právě odsud přicházejí první hinduističtí a buddhističtí misionáři, následkem vlivu Indie pak vznikají mnohá království. Mezi nejvýznamnější, která zřejmě ovlivnila i rozvoj dnešního Thajska, patří tato: království Dharavati, které vzkvétalo na úrodných březích řeky Chao Phraya od 6. až do 11. století, ve stejné době vzkvétající království Srivijaya na Malajském poloostrově, které bohatlo hlavně z námořního obchodu a nakonec velká Khmerská říše, nejvíce rozvinutá hlavně v 11.století, která patřila k mistrům v oboru stavitelství.
Začátek přímo thajské historie je spojen s přesunem thajských kmenů z jihozápadní Číny, které vytlačily nebo asimilovaly zde žijící kmeny Khmérů.
Okolo 13.století vznikl Sukhotai (Siam), který získal naprostou mocenskou převahu nad ostatními státy, je proto považován za oficiálně první thajský stát. Byl však později vojensky a sňatkovou politikou ovládnut nově vzniklým státem Ajutthaja, za jehož zakladatele je považován Rama Thibodi.
Vzkvétající stát Ajutthaja byl během 16. a 17. století oslaben bojem s Barmou a také vnitřními rozpory. V roce 1767 Barmánci dobyli hlavní město, na odpor se však postavil generál Chao Phaya Taksin. Ten však postupem času vládl stále despotičtěji, byl proto svrhnut a nahrazen vojenským velitelem Chao Phraya Chakrim, který se později nechal korunovat jako král Rama I. Hlavní město se přesunulo z Thon Buri do dnešního Bangkoku.
Koloniální pronikání evropských mocností představovalo pro Siam vážnou hrozbu, na které králové reagovali většinou reformami a územními ústupky. Právě zde vznikají hranice moderního Thajska.
Roku 1932 byla po relativně mírném puči zavedena konstituční monarchie a díky vzedmutým vlnám nacionalismu byla země přejmenována na Thajsko. V období druhé světové války uzavřelo Thajsko spojenectví s Japonskem, někteří politici však byli nakloněni spíše Spojencům a vytvořili odbojovou organizaci.
Po druhé světové válce nastává období nepokojů, vojenských i politických převratů. V době studené války se Thajsko hlavně ze strachu z komunismu přidává na stranu USA a společně s Američany vstupuje na Vietnamské území. Období neklidu je ukončeno vládou současného krále Bhumibola – Rámy IX., díky němuž se v roce 1992 konaly demokratické volby a politickou situaci v Thajsku můžeme v současné době nazvat relativně stabilní.

Populace
V Thajsku žije přes 65 milionů obyvatel a většinovou populaci tvoří Thajci (přibližně 75 %), kteří se rozdělují do několika skupin – centrální Thajci, kteří obývají oblasti kolem delty řeky Chao Phraya a mají nejsilnější politické i ekonomické postavení, dále Thai Lao, kteří žijí v severovýchodním Thajsku, severní Thajci a nakonec Thai Pak Tai obývající jižní Thajsko. Rozdíly mezi těmito skupinami vznikaly historickým vývojem a můžeme je najít v odlišných nářečích a celkových rozdílech jednotlivých oblastí – v oblékání, vaření či uměleckých řemeslech.
Významnou, zhruba 15% menšinou, jsou Číňané, kteří většinou přicházeli do Thajska ve 14.století jako obchodníci. Vztahy mezi Číňany a Thajci jsou v podstatě velmi dobré.
Zbývajících 10 % populace tvoří ostatní národnostní menšiny, z nichž můžeme jmenovat hlavně Malajce,Vietnamce či příslušníky tzv. horských kmenů. Jedná se o 20-30 kmenů, které se liší jazykem, tradicemi a vírou a které do hor na severu a západu Thajska přesídlily v posledních 200 letech zejména z Barmy, Tibetu či Laosu. Jedná se o velmi pestré skupiny, v kterých zejména ženy stále ještě udržují nošení tradičních krojů. Často se živí zejména pěstováním kukuřice, opia či zeleniny. Některé praktikují polygamii a věří v přírodní náboženství. Najdeme zde i malý kmen Padaung, tzv. „žirafí ženy”, jež mají protažený krk díky těžkým kovovým kruhům, které jsou považovány za velkou ozdobu s posvátným významem.

Ekonomie
Thajsko v posledních přibližně 20 letech prožívá ekonomický rozmach, způsobený hlavně vývozem a turistickým průmyslem. Zatímco v dřívějších letech vyváželo hlavně textil a zemědělské plodiny, dnes patří k nejvýznamnějším vývozním artiklům automobily (zejména pick-upy - několik významných automobilek si zde zřídilo své filiálky, jako např. Ford, GM, Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi), počítačová technika a spotřební elektronika. Nesmíme ale samozřejmě zapomenout na zemědělství, které je v Thajsku stále ještě tradiční zdroj příjmů a zaměstnává kolem 57 % obyvatel. Vývozními plodinami jsou zejména rýže (Thajsko je prvním exportérem rýže na světě), dále kokosové ořechy, přírodní kaučuk, cukr, kukuřice, banány, mango, liči a další tropické ovoce.

Jazyk
Úředním jazykem je thajština (jejíž abecedu tvoří 44 souhlásek a 48 samohlásek či dvojhlásek). Je pro cizince poměrně obtížná, neboť je tonální. Odlišit nízký, střední, vysoký, stoupavý a klesající tón, které určují význam jednotlivých i shodně napsaných slov, je pro necvičené ucho téměř nemožné. Čím více thajských slovíček se však pokusíte naučit, tím blíže proniknete k domácím obyvatelům i kultuře. Při učení prvních slov a frází je důležité pozorně poslouchat rodilé Thajce, jak používají jednotlivé tóny. Snahu cizinců naučit se několik thajských slov místní velmi oceňují a váží si jí. V zemi se objevuje několik dialektů, odborníci rozlišují celkem čtyři základní, avšak dialektem centrálního Thajska se dorozumíte všude.
V některých oblastech se také používá čínština či malajština, ve větších městech a turistických centrech se běžně domluvíte anglicky. Oblíbeným příslovím je např. „Phí rók dý, dý kvá khon lók“, což v překladu znamená „Zlé strašidlo je lepší než zlý člověk“.

Náboženství
V Thajsku existuje svoboda náboženství, až 95% obyvatel se však hlásí k theravadovému buddhismu, který ovlivňuje všechny oblasti života lidí. Často je buddhismus označován nejen jako náboženství, ale také filosofie a životní styl, který klade velký důraz na vnitřní sílu a morálku člověka. Buddhistické obřady se odehrávají v tzv. watu – buddhistických klášterech. Mnišská komunita se těší ve společnosti velké úcty a obecně se také očekává, že se každý thajský muž minimálně jednou ve svém životě stane mnichem na období přibližně 3 měsíců, aby studoval buddhismus a žil také tímto způsobem v klášteře. Mnišský život v klášteře však není jednoduchý – vyžaduje striktní dodržování disciplíny (včetně celibátu a mnohahodinových meditací) a vzdání se veškerého majetku.
Pokud se budete chtít podívat do kláštera, nevstupujte sem v krátkých kalhotách, sukních či jinak nevhodném oděvu. Před vstupem se zujte a ke všemu, co zde uvidíte, se chovejte s úctou. Odměnou Vám bude nevšední zážitek, který odhalí každodenní život Thajců. Lidé sem denně přinášejí mnoho květin, jasmínových věnců, jídla, pití, vonných tyčinek či drobných mincí. Posvátnou barvou buddhismu je oranžová, této barvy jsou roucha mnichů i látky, které často obalují posvátné sochy Buddhy.
Pamatujte si, že buddhistickým mnichům je zakázáno dotýkat se nebo být dotýkaný ženou nebo přijímat cokoliv z její ruky. Jestliže žena musí dát něco mnichovi nebo novicovi, předá to nejprve muži, který věc předá dál.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Od 11.8.2011 nepotřebují občané ČR pro vstup a pobyt na území Thajského království do 30 dnů za účelem turistiky víza. Pokud ke vstupu na území Thajska bude použit pozemní přechod, je maximální dovolená doba pobytu pouze 15 dnů. Ke vstupu do země je nutné předložit platný cestovní doklad, jehož platnost je v době vstupu více než 6 měsíců, a prokázat finanční prostředky ve výši 10.000 THB na osobu nebo 20.000 THB na rodinu. Povolenou dobu pobytu nelze až na výjimečné případy (např. hospitalizace nebo jiné závažné důvody) prodloužit.

Clo
Do Thajska lze bezcelně dovážet věci pro osobní potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném množství. Je zakázán dovoz a vývoz narkotik, obscénních materiálů a publikací; zakázán je rovněž vývoz výbušnin (včetně petard). Mezi druhy zboží, jejichž dovoz a vývoz je omezen (tj. podléhá předchozímu schválení nebo povolení příslušných vládních úřadů) patří při dovozu: střelné zbraně a střelivo (povolení vydává Policie Department), komunikační zařízení a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem (Post and Telegraph Department), rostliny a jejich části (Agriculture Technical Department), zvířata (Livestock Department), kosmetické výrobky (Public Health Ministry), vodní živočichy, např. piraně (Fishery Department); při vývozu:
starožitnosti, napodobeniny Buddhy (s výjimkou menších kusů běžně prodávaných u stánků) a náboženské předměnty (Fine Arts Department, příslušné povolení většinou zajistí již prodejci), divoká a domácí zvířata jako např. ptáci, opice, kočky (Frostry Department nebo Livestock Department), střelné zbraně a střelivo (Police Department).
Cestující, kteří budou přistiženi při pokusu o bezcelní odbavení zboží podléhajícího clu a zboží, jehož dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu ve výši čtyřnásobku ceny tohoto zboží a cla; zboží jim bude následně zabaveno.
Pro dovoz a vývoz cizích měn neexistují žádná omezení. Šeky a směnky však musejí být vyměněny v bance do 15 dnů po příletu do země. Při vývozu thajské měny platí, že maximální částka nesmí přesáhnout 50.000,- ThB a v případě cesty do sousedních států 500.000,- ThB.

Časový posun
Časový posun vůči ČR je + 5 hodin v létě a + 6 hodin v zimě. Thajsko nezavádí letní čas. Buddhistický letopočet začíná dnem vstupu Buddhy do nirvány: rok 2007 v křesťanském kalendáři odpovídá roku 2550 thajského kalendáře. Změna letopočtu je k 1. lednu každého roku, oslavy probíhají až v dubnu (svátek Songkran).

Peníze
Měnou v Thajsku je baht (THB), který se dělí na 100 satangů. Papírové bankovky jsou 20, 50, 100, 500 a 1000, kovové mince 1, 5 a 10 bahtů. Kovové satangy jsou také v hodnotě 25 a 50, ale v praxi se s nimi nejspíše nesetkáte. Bankovky se snažte nepoškodit, protože je na nich vyobrazen král a mohlo by to být považováno za urážku majestátu. Ceny v Thajsku jsou většinou o něco nižší než u nás.

Kreditní karty
Platební karty (Maestro, Visa, MasterCard) jsou akceptovány pouze v dražších hotelech nebo v luxusních turistických obchodech se suvenýry a uměleckým zbožím. Kromě platebních karet je možné využít i cestovní šeky, např. American Express.

Banky
Síť bank a směnáren je relativně hustá, pouze v odlehlých místech s výměnou zřejmě nepochodíte. Doporučujeme výměnu základní částky ve směnárně na letišti (kupodivu je zde celkem výhodný kurs), poté měňte peníze průběžně. Hotelové směnárny mají kurs nejméně výhodný. Pokud bahty neutratíte během zájezdu, na letišti je lze vyměnit na některou ze světových měn nebo ještě utratit. Bankomaty, označené ATM, akceptují mezinárodní platební karty a jsou dostupné jen v turisticky atraktivních lokalitách a ve městech. Vždy se hodí mít po ruce bankovky nižších hodnot v eurech nebo dolarech.

Oblečení
V Thajsku je počasí celoročně teplé, ale poměrně vlhké. Vezměte si pohodlné a příjemné oblečení – nejlépe oděvy bavlněné, směsové či ze speciálních „funkčních“ materiálů.
Jako obuv doporučujeme sandály. Při večeřích doporučujeme společenský oděv a boty. Pro pány platí nutnost dlouhých kalhot a plných bot. Při návštěvách budhictických paláců je nutné se zout a zahalit si ramena. Nezapomeňte si s sebou vzít kosmetiku s vysokým ochranným faktorem, pokrývku hlavy, brýle proti slunci a plavky. Hodí se i boty do vody (které lze ale na místě koupit). Přes den využijete láhev na pití, večer oceníte repelenty proti komárům.

Zdravotní péče, očkování
Před cestou je nutné zahraniční pojištění, Thajsko a ČR nemají dohodu o bezplatném poskytování zdravotní péče. Veškeré výdaje související s ošetřením např. v nemocnici, budete hradit na místě v hotovosti a je nezbytné, abyste si nechali vystavit lékařskou zprávu s diagnózou a uschovali veškeré originály účtů, receptů a dalších případných dokladů (např. rtg. snímků) pro pozdější jednání s Vaší zdravotní pojišťovnou. Úroveň státních zdravotnických služeb v Thajsku je dobrá a zejména soukromá zdravotnická zařízení jsou na špičkové úrovni, čemuž ovšem odpovídají i ceny.

Lékárny, nacházející se zejména ve městech, jsou označeny zeleným nebo modrým křížem a nápisem „Pharmacy". Veškeré léky (i předepsané lékařem) se platí v hotovosti. nezapomeňte si vzít v dostatečném množství léky, které pravidelně užíváte, nejlépe v originálním balení.
Do Thajska se nevyžaduje žádné povinné očkování, ale doporučuje se očkování proti hepatitidě A a B, břišnímu tyfu, žluté zimnici a tetanu. Nedoporučujeme pít vodu z vodovodu, vystavujete se tak riziku cestovatelského průjmu – kupujte vždy vodu balenou, která je k dostání všude. V restauracích ji vyžadujte neotevřenou (zkontrolujte neporušenost uzávěru), nepijte vodu servírovanou v karafách a odmítněte led do nápojů. Když každý den vypijete malou dávku alkoholu, nemůžete nic zkazit.
Ochrana před komáry, kteří mohou být přenašeči malárie a dalších onemocnění, je velmi důležitá pro Vaše zdraví. Používejte kvalitní repelenty, spěte v moskytiérách a večer vycházejte v dlouhých rukávech.

Toalety v Thajsku najdete klasické i turecké, papíry se odhazují do připravené nádoby, a to i na hotelích. Mnoho hotelů na jihu nemá „horkou" vodu v našem slova smyslu, z obou kohoutků většinou teče shodně teplá voda.

Elektřina
Napětí je 220/230 V, proud je střídavý, používají se zástrčky s plochými póly. Adaptér nutný

SPORT A AKTIVITY

Koupání
Do Thajska se jezdí za sluncem a nádherným koupáním v moři, hlavně na panenských ostrovech (čím menší ostrůvek, tím čistší a průzračnější voda a nedotčenější pláže). Zatímco pláže Pattayi či některé pláže Phuketu, kde se nachází rozmanité kulturní, sportovní i nočním vyžití, jsou přímo zavaleny turisty, v oblasti Krabi, Phi Phi, Ko Lanta, Ko Samui, Ko Chang či Ko Samet je turistů méně.

Golf
Thajsko nabízí milovníkům golfu skutečně nevšední zážitky. Golfových areálů s dokonalým servisem tu vyrostlo nesčetně, odhadem přes 250. Znalci řadí několik thajských hřišť, které byly často projektovány světoznámými odborníky na golf nebo v přímé spolupráci se světovými hráči, do první světové desítky. Hřiště navíc bývají často zasazena do malebných míst. Nakonec každý, kdo přistává na letišti Don Muang v Bangkoku, přelétává nad jedním z nich.

Potápění
V Thajsku působí řada potápěčských škol, které Vám umožní proniknout do jedinečného podmořského světa barevných exotických ryb a korálových útesů. Na volném moři lze spatřit i žraloka. Řada agentur nabízí také celodenní výlety lodí s možností potápění či šnorchlování. Případní zájemci mohou využít také možnost půjčení kanoe či vodního skútru.
Potápění v Thajsku se dá rozdělit na dvě základní oblasti - východní (Thajský záliv), kde se potápí celoročně a západní pobřeží (Andamanské moře). Obecně zajímavější a pro potápění vhodnější je Andamanské moře - Phi Phi ostrovy, Phuket, Koh Yao Yai, a to nejlepší - Similanské ostrovy (devět granitových ostrůvků porostlých tropickou džunglí a obklopených průzračně čistou vodou s korálovými útesy). Sezóna je od listopadu do dubna, v době evropského léta tady hodně prší.
Jedinečné místo pro milovníky tohoto vodního sportu nabízí ostrov Koh Tao, který v historii sloužil jako skrýš pro piráty či místo odpočinku pro rybáře. Dnes zde najdete jednu z prestižních thajských potápěčských lokací, kterou každoročně navštíví tisíce rekreačních potápěčů i dalších turistů. Ostrov je také světovou dvojkou ve výuce profesionálních instruktorů asociace PADI (Professional Association of Diving Instructors).

Trekking
Trekkingové výpravy s průvodcem se pořádají na celém území Thajska, jednou z nejlepších oblastí pro trekking je však severní část země. Chiang Mai je hlavním centrem, kde lze výhodně zakoupit několikadenní trek zajímavou krajinou a navštívit horské kmeny. Většina treků zahrnuje služby průvodce (měli by to být dva zkušení, místních poměrů znalí Thajci), dále dopravu na místo určení, návštěvu horských kmenů, rafting na bambusovém voru, zážitek z jízdy na slonovi či lezení po skalách, ubytování a stravu. Zde je nutno počítat s velmi skromným ubytováním téměř bez možnosti osobní hygieny a vegetariánskou stravou. Treky mohou trvat i týden, ale běžné jsou jedno, dvou až třídenní.

Cyklistika
Nádhernou krajinu hor, lesů, řek národních parků a mořského pobřeží Thajska můžete poznat i na kole, díky klimatu jsou příznivé podmínky téměř po celý rok.
Každý rok se můžete zúčastnit také závodu Tour de Thailand, který Vás provede celým Thajskem od džunglí pokrytých hor na severu až po blankytně modré pláže na jihu. Celá trasa měří 2170 km, ale dá se rozdělit také na tři kratší etapy podle Vaší fyzické zdatnosti či časových možností.

Hlubokomořský rybolov
Do Thajska se zřejmě nejezdí přímo za chytáním ryb, ale dobrodružství mořského nebo říčního rybolovu může být velmi zajímavým zpestřením Vašeho pobytu.
Ulovit můžete žralok, mečouna, tuňáka, makrelu nebo jinou chutnou mořskou rybu, kterou si pak můžete nechat upravit v restauraci k večeři.
Thajci jsou sami vášniví rybáři, takže i v samotném Bangkoku je celá řada rybích restaurací, které mají k disposici vlastní vodní plochu nebo sádky, kde si můžete svého kapra nebo jinou zaručeně thajskou sladkovodní rybu sami chytit.
Pro nerybáře, ale milovníky mořských plodů, můžeme nabídnout návštěvu farmy na ústřice nebo kraby.

Plavby
Poznávat svět thajských ostrovů můžete na jachtě či plachetnici. Nádherná místa, na která se jinak nelze dostat, se před Vámi otevřou dokořán. Thajsko je také známo svými jachtařskými závody, např. každoroční královskou regatou v Hua Hinu, která probíhá pod záštitou krále, či mezinárodním závodem na Phuketu. I přestože nejste profesionální jachtaři, můžete se přijít na tuto ojedinělou událost podívat.

Tradiční thajské sporty
Vyzkoušet můžete i pro Evropany netypické sporty, např. takraw – tradiční thajská hra s proplétaným ratanovým míčem o průměru cca 12 cm, kde je cílem udržet ho co nejdéle ve vzduchu.
Velmi častou a oblíbenou aktivitou Thajců je pouštění draků, které má v zemi dlouhou tradici. Při soutěžích lze spatřit neuvěřitelně rozmanité barvy a tvary jednotlivých draků, ale i výbornou choreografii sestav.
Proslulý je také thajský box, v kterém se smí používat jakékoli části těla (zakázané jsou pouze údery do hlavy a třísel) – na ten ale doporučujeme jít se pouze podívat. Před zápasem předvádí soupeři rituální tanec, kterým mají načerpat sílu a zajistit si vítězství, poté je běžný rituální úklon, který symbolizuje úctu soupeři.

Kuchyně
Thajská kuchyně je celosvětově proslulá, ve všeobecném ostrém nádechu všech jídel se však skrývají rozmanité chutě a vůně citronely, bazalky, koriandru, galangalu, chilli, česneku, limetkové šťávy, hřebíčku, pandánu, skořice, kokosového mléko a fermentované rybí omáčky. Jídlo je tu společenskou událostí. Thajci jí lžící, kterou drží v pravé ruce a vidličkou, kterou drží v levé ruce – tou vše na lžíci přihrnují. Strkat vidličku do úst se považuje za neslušné. Nůž se nepoužívá, protože jednak je vše posekané na drobné kousky a hlavně je nůž symbolem agrese, což je většině Thajců naprosto cizí. Nepostradatelnou výbavou jsou samozřejmě jídelní hůlky, bez kterých se zejména nudlová jídla nedají dopravit do úst. Všechna jídla se podávají najednou a ne po jednotlivých chodech a všichni si společně berou z misek nebo talířků na stolech, na co mají právě chuť. Hlavní jídlo tvoří polévky se zázvorem a kokosovým mlékem, kuřecí či vepřové maso, ryby a mořské plody, převládající přílohu rýže, která se jí zásadně prsty pravé ruky. Specialitou thajské kuchyně jsou smažení brouci, larvy, červi a kobylky, což je běžný sortiment v pouličních stáncích, dále smažené olihně, krevety a jako moučník sladká rýže (s kokosovým mlékem, banánem, strouhaným kokosem a třtinovým cukrem). Oblíbené jsou i smažené banány (klůaj-khék), banánové palačinky, rýže s mangem (kháu nýu mamuang), thajské koblihy nebo thajská zmrzlina z kokosového mléka a třtinového cukru.
Běžná thajská piva jsou Singha a Chang, thajská rýžová whisky se jmenuje Mekong, rum z cukrové třtiny Sang Thip, víno Thajci moc nepijí. Výborné jsou džusy z čerstvého ovoce, mléčné ovocné koktejly a kokosové mléko. Pije se hodně zeleného čaj s prokazatelně léčivými účinky a čaje „oolongy” z částečně fermentovaných lístků, které snižují únavu

Thajská masáž
Pro Thajce je masáž všudypřítomnou součástí každého dne a je spojena s duchovním rozměrem, turistům přináší minimálně velkou úlevu a relaxaci. Podstatou masáže je ovlivňování energetických toků, jimiž proudí lidským tělem životní energie, a to tisknutím tlakových bodů na těle a chiropraktickým cvičením s klouby. Masérky používají prsty, ruce, lokty, kolena a nohy, cílem je nastolení tělesné i duševní rovnováhy člověka. Tradiční thajská masáž nemá nic společného s erotikou či sexem: „erotické” masáže poskytují slečny v podnicích označených jednoznačnými obrázky, neony a nápisy.

Meditace
Thajsko je dlouhou dobu jedno z nejpopulárnějších míst pro studium buddhismu, tajemství meditace si můžete vyzkoušet v klášterech při tzv. retreatech (meditace jsou vedeny v angličtině a jsou určeny zahraničním zájemcům) i v meditačních centrech.

Nakupování
Všudypřítomná tržiště překypují nabídkou zboží, od padělků značkových firem po úžasné rukodělné výrobky místních obyvatel (tašky přes rameno, výšivky, apod.). Cenově výhodnými nákupy jsou thajské hedvábí (kravaty, halenky, noční košile, šaty), bavlna a kašmír, zlaté i stříbrné šperky s thajskými safíry, rubíny a perlami, keramika a porcelán, dřevořezby, ratanové a cínové zboží, vějíře, slunečníky, suvenýry z lakovaného dřeva a amulety. Vývoz starožitností a náboženských předmětů včetně sošek Buddhy větších než asi 25 cm je možný pouze s příslušným povolením a vyvážet se nesmějí velké lastury a chráněné korály. Zajímavým dárkem může být rybí omáčka, whisky Mekong, neobvyklé tropické ovoce nebo řezané orchideje, jejichž nejširší nabídku (už v přepravním balení) najdete na letišti.
Specialitou jsou zakázková krejčovství zejména v Pattaye, na Phuketu, Krabi, Ko Samui a Phi Phi, kdy většinou indičtí krejčí zhotoví oblek nebo šaty během pouhých několika hodin až dnů, za výhodné ceny a s dopravou mezi konkrétním podnikem a vaším hotelem.
Při nakupování na tržištích smlouvejte, je možná sleva až na třetinu původní ceny. V kamenných obchodech jsou ceny fixní. Při nákupu nad určitou částku nabízejí lepší obchody vrácení daně z přidané hodnoty („tax refund“) na počkání už zároveň při placení. Některé obchody s potravinami a základním drogistickým zbožím mají otevřeno nonstop.

REGIONY, OBLASTI

Thajsko se tradičně rozděluje na pět oblastí. Není to sice administrativní rozdělení, ale všechny tyto oblasti jsou zřetelně odlišné klimatem, přírodními podmínkami, historií a tradicemi.

Severní Thajsko
Tato oblast skládá se z pohoří s průměrnou výškou 1 200 m nad mořem, do kterých se zařezávají strmými údolími řeky Ping, Wang, Yom, a Nan. Rozlehlá část těchto hor je ještě krytá tropickým monzunovým pralesem. Nejcennější dřevo - teak bylo dříve těženo ve velkém, vláda však před několika lety vyhlásila úplný zákaz těžby. Hora Doi Inthanon, s výškou 2 576 m, je nejvyšším vrcholem v zemi. Druhé největší město dnešního Thajska, Chiang Mai, je centrem severní oblasti. Nejsevernější část Thajska patří do oblasti přezdívané Zlatý trojúhelník - dříve jedné z hlavních oblastí výroby opia na světě. Tuto neslavnou etapu historie tu dnes již připomíná jen maličké Muzeum opia.

Severovýchodní Thajsko
Tato oblast je tvořena z velké části plošinu nazývanou Khorat. Zdejší půdy jsou chudé a písčité a srážky jsou velice sporé s výjimkou období dešťů od června do října, kdy je velká část zaplavená. Oblast je pokryta savanovým porostem a keři a patří mezi nejméně se vyvíjející část Thajska, která je také nejméně navštěvována turisty. Pokud se však rozhodnetedát této části země šanci, nebudete litovat. Nachází se zde mnoho historických památek hlavně khmerské architektury a nejvýznamnější atrakcí je národní park Khao Yai, který je nejbohatším a nejpůvodnějším deštným pralesem v Asii a dosud se zde vyskytují sloni a populace tygrů.

Centrální Thajsko
Centrální oblast, která je tvořena převážně údolními nivami vytvořenými řekou Chao Phaya, je považována za srdce země. Tato oblast je nejúrodnější částí a díky rozsáhlé síti kanálů a zavodňovacích systémů, je hlavní oblastí pěstování rýže. Je také nejhustěji obydlenou oblastí země, s Bangkokem jako hlavním městem ve svém středu.

Bangkok
jinak nazývaný také jako „Město andělů“, Vás okouzlí směsí orientu i moderního nádechu. Jistě nezapomeňte navštívit jeho okouzlující historické památky, v čele s Královským palácem v jehož areálu se nachází nejposvátnější z thajských chrámů Wat Phra Kaeo (Chrám Smaragdového Buddhy). Za návštěvu stojí i některý z mnoha buddhistických chrámů - nejstarším a největším chrámovým komplexem je Wat Pho (Chrám Odpočívajícího Buddhy) a jeho nejzajímavější atrakcí je obrovská socha ležícího Buddhy. V čínské čtvrti byste neměli minout Wat Traimit (Chrám Zlatého Buddhy), který ukrývá největší zlatou sochu Buddhy na světě.V indické čtvrti Pahurat, kde je také velké množství bazarů a kde to žije ve dne i v noci, stojí také druhý největší sikhský chrám mimo Indii.

Východní pobřeží
Oblast podél Thajského zálivu má rozvinutou průmyslovou a turistickou infrastrukturu. Pattaya je například jedním z nejnavštěvovanějších letovisek v Thajsku, nechvalně známý také svým sexuálním průmyslem, go-go bary a transvesti show. Kopcovitý a poměrně klidný ostrov Ko Chang je rájem baťůžkářů, ale také turistů, kteří obdivují neporušené korálové útesy, ospalé rybářské vesničky, vodopády či nádherné tropické motýli a exotické ptactvo v džungli. Mimoto je oblast východního pobřeží proslulá pěstováním durianu a manga a také nalezišti drahých kamenů (rubíny a safíry).

Jižní Thajsko
Tato hornatá oblast se rozkládá na severní polovině Malajského poloostrova. Nekonečné pláže a stovky panenských ostrovů (turisty nejoblíbenější jsou Ko Samui a Phuket) navozují představu posledního ráje na zemi. Tradičními přírodními zdroji jsou cín a guma.

OSTROVY

Phuket
Phuket je největším thajským ostrovem (48 km dlouhý a 22 km široký) a také nejnavštěvovanější oblastí v jihovýchodní Asii. S pevninou je spojen známým Mostem milenců „saphán Karasi“. Přesto, že sem ročně míří miliony lidí, si zachoval tyrkysovou barvu moře a bělostný písek. Užijete si dokonalé služby, mnoho pestrých atrakcí a bohatý noční život. Kromě ruchu téměř velkoměstského života se zde ale nacházejí i osamělé vzdálené pláže, kde budou spokojeni i milovníci samoty a klidu.
Ostrov je z větší části hornatý, zbytek tvoří zejména roviny, ale najdeme zde i deštný prales a vodopády. V minulosti zde byla velmi významná těžba cínu, dnes je nejdůležitější pěstování kokosu a kaučuku. Nachází se zde velké mezinárodní letiště s výborným leteckým spojením do celého světa.
Nejznámější pláží je 3 km dlouhá a rušná Patong Beach, zajímavým místem je také záliv Chalong, kde najdete vyhlášené restaurace s mořskými plody a centrum jachtingu.
Na ostrově se nachází také 5 golfových hřišť, nadmíru spokojeni budou příznivci potápění a šnorchlování.

Krabi
Malebný ostrov Krabi u Andamanského pobřeží je možná jednou z nekrásnějších oblastí Thajska. Liduprázdné laguny, vápencové masivy vyčnívající z moře a neporušené pláže – to je ráj, který je ale omezen ubytovacími možnostmi. Nepropukla zde tím pádem masová turistika a zachovalo se tak kouzelné původní prostředí.
Navštivte tygří jeskyni Wat Tham Seua, což je chrámový komplex ležící asi 7 km na sever od Krabi nebo město Khlong Tom, ve kterém leží chrám se známým muzeem. Nezapomenutelná bude návštěva mnoha ostrůvků v okolí, které Vás zaujmou nerušeným klidem a smaragdovým mořem. Nejen děti budou nadšeni v obrovském mořském parku Phi Phi-Hat Napparat Thara.
Jedno z nejkrásnějších míst v Thajsku je Railay Bay, které není dostupná po souši, ale jen po vodě z města Krabi nebo letoviska Ao Nang. Otevře se před Vámi magická scenérie bez mas turistů.

Ko Phi Phi
Jedná se o souostroví šesti ostrůvků. Užijete si panorama vysokých kopců, relax bílých pláží a ráj smaragdového moře a korálových útesů. Phi Phi jsou ideální jak pro nezávislé baťůžkáře, tak pro náročné hotelové turisty. Dostanete se sem za 2,5 hodiny lodí z Krabi nebo Phuketu.
Ko Phi Phi Don o délce 8 km a šířce 2,5 km byl velmi poničen tsunami roku 2004, bohužel jeho obnova již postrádá romantický ráz předešlého stylu. Zato se však jedná o jediný ostrov, kde se můžete ubytovat.
Ko Phi Phi Leh Vám učaruje nádherným pobřežím se strmými útesy, o které se tříští vlny. Do středu tohoto ostrůvku se zařezává dlouhý záliv Phi Le, který vypadá jako klidné jezero. Proslulým místem je záliv Ao Maya na jihovýchodě – právě zde se natáčel slavný film Pláž s Leopardem Di Capriem v hlavní roli. Dnes však již nepřipomíná místo, jakým bylo ve slavném filmu – je spíše přeplněno zvídavými turisty.
Další dva ostrůvky Ko Pida Nai a Ko Pida Nok jsou velmi malé, cesta sem zabere zhruba 30 minut, ale vyplatí se hlavně díky skvělým potápěcím možnostem a pestrobarevnému pomořskému životu. Skalnatý Ko Yung vyniká svými korálovými útvary, zatímco na neobydleném ostrůvku Phi Phi Don se nachází celkem 700 metrů překrásných pláží, kde si opravdu budete připadat jako v ráji. Nevynechejte ani návštěvu podmořských korálových zahrad na jihu ostrova.

Koh Lanta
Dříve ráj nezávislých cestovatelů, dnes cíl mnoha turistů všech kategorií, kteří si vyberou ubytování na míru – to je nádherný ostrov Koh Lanta o délce 30 km a šířce 6 km. Místo je také velmi oblíbené u rodin s dětmi, jelikož nabízí příjemné prostředí, bezpečné moře a 6 dlouhých pěkných pláží mimo hektickou náladu větších ostrovů. Pohostinní obyvatelé se zde živí rybolovem a prací na kaučukových plantážích. Je zde velmi patrný vliv nedaleké Malajsie a muslimského náboženství. Hotelové komplexy Vám zorganizují výlet k útesům jižních pobřežních ostrovů, kde panují lepší podmínky pro potápění a šnorchlování než na samotném Koh Lanta. K turistickým cílům ostrova patří také jeskyně Khao Mai Kaew nebo zahrada orchidejí.

Khao Lak
Ostrov Khao Lak ležící asi 65 km od Puketu se pyšní čistými dlouhými plážemi,vápencovými útesy, bujnou džunglí a tradičními rybářskými vesnicemi. Je to nádherné místo pro absolutní a ničím nerušený odpočinek. Velkou turistickou atrakcí jsou místní národní parky Lam Ru a Khao Sok s monzunovými pralesy a strmými skálami. Uvidíte zde největší rostlinu na světě – reflézii nebo budete obdivovat taková zvířata jako jsou sloni, medvědi, nosorožci či tygři.

Ko Samui
Třetím největším ostrovem a oblíbenou, dostupnou destinací Thajska je Ko Samui, jehož délka i šířka činí přibližně 25 metrů. Dlouhé písečné pláže a kouzelný nádech exotiky sem láká stále více lidí.
V minulosti se místní živili pěstováním kokosů, od 80. let se místo stalo díky svým romantickým zákoutím velmi oblíbené jako „ostrov lásky“. Dnes je to místo s plně rozvinutou turistickou infrastrukturou a bouřlivým nočním životem.
Hlavní turistickými sezonami jsou období od ledna do dubna a od července do srpna, kdy sem překvapivě nejezdí tolik turistů jako v hlavní zimní sezóně.
Vypravte se k vodopádu Namuang, který je rozdělen do dvou částí. V první části - u vodopádu č.1 - najdete velkou zábavní show se slony, hady a opicemi, zatímco u druhého, výše položeného vodopádu, se můžete osvěžit v chladivé vodě. Proslavená je obrovská, 15 metrů vysoká socha sedícího Buddhy umístěná u rybářského městečka Nathon, která se často objevuje i na pohlednicích z ostrova Ko Samui.
Nádhernou podívanou jsou skalní útvary falického tvaru Hin-Ta a Hin-Yai, často nazývané jako dědeček a babička. Nenechte si ujít ani mumifikovaného mnicha v chrámu Wat Kunaram, který zemřel roku 1979 ve věku 79 let. milovníky dobrodružství nadchnou také zápasy vodních buvolů či výlety na okolní ostrovy, např. Ko Pha Nang proslavený svojí úplňkovou párty

30. Květen, 2012